Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 al ikhlas 3 BANJIR 4 ramadhan 5 an nisa ayat 29 6 menuntut ilmu 7 pendidikan 8 al hujurat ayat 13 9 SEDEKAH 10 luqman 14 11 ali imran 159 12 ali imran 104 13 Yusuf 14 al maidah ayat 2 15 Ali imran 16 surga 17 Terbelah 18 yunus 101 19 orang tua 20 Riba 21 puasa 22 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 23 Ibrahim Ayat 7 24 Al Baqarah ayat 30 25 al adiyat ayat 8 26 ilmu 27 surah+al-isra+ayat+32 28 An nur ayat 32 29 Ali Imran 190 30 surah+al+imran 31 Ayat golongan kanan dan kiri 32 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 33 ali+imran+ayat+130 34 luqman ayat 13 35 al+baqarah+ayat+271 36 surat an-nuur ayat 2 37 rezeki 38 ar rahman 39 al-ikhlas 40 Tujuan penciptaan jin dan manusia 41 al isra ayat 70 42 at Tahrim ayat 6 43 harta 44 al jumuah ayat 10 45 bencana alam 46 Ali+Imran+159 47 An Nisa ayat 3 48 fitrah 49 Surah ar rum ayat 56-57 50 ibrahim 7 51 Ahmad 1/22 52 yusuf 9 53 at tin ayat 4 54 Neraka 55 matahari 56 bekerja keras 57 al maidah ayat 6 58 al maidah ayat 90 59 taubat 60 al+baqarah+ayat+22 61 Surat al hujurat ayat 12 62 qs hud ayat 61 63 ali imran ayat 30 64 kerjakan sholat tepat pada waktunya 65 ali imran 19 66 surat Al Imran ayat 193 67 al+mujadilah+ayat+11 68 macam macam hakim 69 QS Al-Isra ayat 84 70 surah+al+ahzab+ayat+33 71 al imran 19 72 al maidah ayat 5 73 al baqarah ayat 275 74 keamanan 75 Khamar 76 al hujurat ayat 12 77 Sabar 78 an nahl ayat 97 79 zakat 80 AL HIJR 81 tahrim ayat 6 82 shalat 83 al+baqarah+ayat+183 84 al+baqarah+ayat+282 85 Luqman+12+ 86 al+baqarah+ayat+184 87 Quran 88 at tahrim ayat 66 89 Hadist Nabi Muhammad Saw mengandung makna sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah SWT yaitu 90 yusuf 31 91 Ibrahim 40 92 al baqarah ayat 177 93 ar rum ayat 41 94 Sholat 95 Manusia 96 Attaubah+ayat+40 97 Al-Isra’ ayat 28 98 Al+Hujurat+ayat+31 99 Hadis beserta sanad matan rawi 100 Surat a.n +ayat+11

Hasil pencarian tentang Hadis+Ibnu+Majah+tentang+nazarat

Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat) yakni kapan kiamat...Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Umar r.a. bahwasanya kunci-kunci kegaiban...itu ada lima perkara, antara lain sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
(Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui) sebagiannya, yaitu bahwa...Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
tauhid itu (di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
Ditafsirkan oleh sebuah hadis, bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya
Demikianlah menurut penafsiran hadis tentang tiga perkara tersebut; yang pertama adalah hari yang telah
Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
Kemudian dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan makna tentang selesainya masa perhitungan amal...yaitu di waktu tengah hari, hanya memakan waktu setengah hari, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu...Abbas mengerjakan salat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan (dan mereka memikirkan tentang
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua
) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari dunia, demikianlah menurut keterangan hadis
Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
memasukinya (selama 40 tahun mereka akan bertualang tak tahu jalan) kebingungan (di negeri itu) menurut Ibnu...kira-kira dalam jarak sepelemparan batu, maka permohonan itu dikabulkannya sebagaimana tersebut dalam hadis...Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya sebuah hadis bahwa matahari itu tidak pernah tertahan jalannya
sangat bengis lagi kejam, untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang, siapakah yang berhak menerimanya...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih (kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya