Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 Injil 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 Jibril 14 al hujurat ayat 13 15 lokasi yang memudahkan 16 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 17 Bumi bulat 18 Ali imran 19 Zakat 20 ali imran ayat 159 21 Rezeki 22 Al-Ahzab ayat 33 23 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 24 an nahl ayat 125 25 Al quran 26 surah+fathir+ayat+18 27 AS+SAJADAH+AYAT+6 28 al maidah ayat 48 29 al+maidah+ayat+47 30 surah ar-raf ayat 72 31 Jihad 32 Arsy 33 Melindungi 34 hr+muslim+288 35 pertengkaran 36 Saba' ayat 1 37 ar rum ayat 21 38 ali imran 134 39 Ar rum ayat 41 40 al+hijr+22 41 Ayat ayat larangan zina 42 AL HASYR AYAT 18 43 Surat-ad-dahr-ayat-23 44 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 45 kitab+zabur 46 mati 47 surat+thaha+ayat+125 48 al+ikhlas 49 dalil+kitab+Zabur 50 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 51 surat+thaha+ayat+126 52 al+mukmin+ayat+17 53 belajar 54 ibrahim 35 55 Laba-laba 56 Ujian 57 janin 58 Kitab zabur 59 Negeri yang dijanjikan 60 Ilham 61 tanah 62 al ikhlas 63 surat hud 64 surga 65 motivasi kera 66 kandungan 67 Lohong hitam 68 melampaui batas 69 al baqarah ayat 282 70 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 71 singa 72 penetapan harga 73 MEMANCARKAN SPERMA 74 aku uji dengan ketakutan 75 sajdah ayat 5 76 al+hijr+40 77 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 78 al+fatihah+ayat+5 79 Takut kepada Allah 80 yunus 5 81 pinjaman 82 surat+hud+ayat+106 83 Ketetapan 84 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 85 ad dariyah ayat 58 86 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 87 tangan 88 Jin dan manusia 89 al+hijr+41 90 ibadah 91 an-nur ayat 31 92 kafir 93 Sulaiman 94 Albaqoroh ayat 282 95 penyakit 96 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 97 surat+hud+ayat+107 98 ath-thalaq+ayat+2 99 an nisa ayat 58 100 ali imran 159

Hasil pencarian tentang Hari+kebangkitan

terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah sebagai bukti nyata akan kekuasaan-Nya terhadap hari...kebangkitan, maka--untuk lari dari kebenaran--mereka hanya bisa mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek...moyang kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar dalam mendakwakan terjadinya hari kebangkitan
Iblîs berkata, "Ya Tuhan, tangguhkan aku dan jangan Engkau matikan aku sampai hari kebangkitan."
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 27
Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebathilan
Dan ditiuplah sangkakala sebagai tanda kebangkitan....Tiupan sangkakala itu terjadi pada hari ditimpakannya azab yang diancamkan kepada mereka.
(Hari yang benar) yaitu hari kiamat, dikatakan demikian karena pada hari itu dibenarkan hal-hal yang...diingkari, seperti mengenai adanya hari kebangkitan, hari hisab dan hari pembalasan....Atau dinamakan demikian karena pada hari itu ditampakkan kepada mereka hal-hal tersebut.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pertemuan dengan Allah pada...hari akhir, berkeyakinan--atas dasar praduga saja--bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan akhir bagi...Mereka lalai dengan ayat-ayat Allah yang menunjukkan hakikat kebangkitan dan perhitungan.
berkata, "Sesungguhnya kalian telah tinggal di dalam kubur menurut ketentuan dan takdir-Nya sampai hari...kebangkitan....Maka inilah hari kebangkitan yang kalian ingkari.
Dengan maksud mengingkari hari kebangkitan, mereka berkata, "Apakah kita akan dibangkitkan kembali setelah
Perhatikanlah berita tentang hari kiamat yang telah dikabarkan kepadamu, yaitu pada hari ketika malaikat...Yaitu pada hari ketika mereka mendengar tiupan yang kedua dengan sebenar-benarnya, yaitu hari kebangkitan
Perhatikanlah berita tentang hari kiamat yang telah dikabarkan kepadamu, yaitu pada hari ketika malaikat...Yaitu pada hari ketika mereka mendengar tiupan yang kedua dengan sebenar-benarnya, yaitu hari kebangkitan
dalam kisah-kisah tersebut, terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh orang yang meyakini hari...kebangkitan dan takut kepada azab akhirat....Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk diperhitungkan segala amal perbuatannya...Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh malaikat dan manusia.
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu bertanya kepadamu, Muhammad, tentang nasib gunung-gunung...pada hari kiamat yang kamu bicarakan itu.
Ketika Rasulullah berkata, "Sesungguhnya janji Allah untuk memberi balasan adalah benar, dan hari kiamat...pasti datang," kepada kalian, wahai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, kalian menjawabnya...dengan mengatakan, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu?...Kami hanya menduga-duga dan tidak yakin bahwa hari itu akan datang."
Orang-orang yang tunduk dan berhati tenang itu adalah mereka yang beriman kepada hari akhir dan meyakini...bahwa mereka akan menemui Tuhan pada hari kebangkitan.
Mereka adalah orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan ingkar terhadap hari kebangkitan...Pada hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan kehinaan karena tidak ada sedikit pun amal perbuatan
Orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, "Ketika kami telah menjadi debu,
Sesungguhnya kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran dan mendustakan hari kebangkitan,
Sesungguhnya kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran dan mendustakan hari kebangkitan,
Sesungguhnya kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran dan mendustakan hari kebangkitan,
Sebab mereka telah mendustakan kebangkitan dan hari kiamat....Bagi orang yang mendustakan hari kiamat, Kami telah menyiapkan neraka yang menyala-nyala.
Wahai Rasul, berilah peringatan kepada orang-orang yang zalim tentang suatu hari tatkala mereka menyesal...Sesungguhnya mereka di dunia telah lalai dengan hari itu, karena mereka tidak percaya akan hari kebangkitan
telah mendustakan ayat-ayat yang Kami turunkan melalui rasul-rasul, serta mendustakan pertemuan di hari...kiamat dan mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, amal perbuatan mereka akan sia-sia belaka.
Mereka juga berkata, seraya mengingkari hari kebangkitan, "Apakah Hûd menjanjikan kalian bahwa kalian
Orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan itu berkata, "Apakah kami akan dibangkitkan kembali
Seperti itulah orang-orang yang mati akan dikeluarkan dari kuburan mereka pada hari kebangkitan.
Maka bagaimana mungkin mereka mengingkari kebangkitan di hari akhir untuk dihitung dan diberi balasan
Bahkan kamu heran, wahai Muhammad, terhadap keingkaran mereka akan kebangkitan meskipun bukti- bukti...Mereka menghinamu karena keherananmu dan pernyataanmu tentang kebangkitan itu.