Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 hari kiamat 5 berfikir kritis 6 al-baqarah ayat 155 7 dalil+kitab+zabur 8 Cari t Opik dmn 9 Surat fatir ayat 3 10 sabar 11 surat an nas 12 surat ibrahim 13 Ali+imran+ayat+134 14 Keuntungan+jual+beli 15 al-baqarah ayat 216 16 Al isra ayat 32 17 Injil 18 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 19 bekerja 20 musibah 21 ilmu 22 hijrah 23 Obat 24 Al-Isro ayat 26-27 25 an nisa ayat 59 26 Yunus 57 27 saba 28 qs yusuf 29 hutang 30 dalil+naqli+kitab+zabur 31 Harta 32 ibrahim 33 dalil+naqli+kitab+injil 34 hadist+al-hujurat+ayat+12 35 Sedekah 36 Jinn 37 ali imran 31 38 al maidah ayat 48 39 at taubah ayat 105 40 nikah 41 Seratus 42 az zumar ayat 53 43 ali imran 185 44 Ali imran 110 45 pendidikan 46 Wanita 47 Surat Ali Imran ayat 159 48 kiamat 49 al hijr ayat 9 50 Wasiat 51 Al ikhlas 52 asmaul husna 53 An nahl ayat 125 54 berkembang 55 Al Mujaadilah ayat 13 56 Memaafkan 57 an-nisa+ayat+21 58 maryam 58 59 niat 60 hadis tentang manusia 61 Ali Imran 104 62 ayat kursi 63 al hujurat ayat 13 64 maryam 30 65 ali imran 159 66 QS+An-Nisa+ayat+29 67 Al Baqarah ayat 30 68 shalat 69 al imran 70 Maryam 56  71 jenazah 72 Berobat dengan yang halal 73 luqman+14 74 putus amal 75 Melihat 76 al mu'minun ayat 5-7 77 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 78 an nahl ayat 97 79 LUQMAN 80 Kebajikan 81 al jin ayat 26 82 lalat 83 al hijr ayat 22 84 ibrahim+26 85 Cari nadzwa 86 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 87 hari+kiamat 88 al hasyr ayat 18 89 batu hitam 90 surat+an-nisa+ayat+161 91 riba 92 surat yasin 93 Jual beli yang dilarang 94 menikah adalah sunnah 95 Al-Baqarah ayat 201 96 assyura ayat 38 97 Hadits tentang kitab taurat 98 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 99 kematian 100 yang belajar al quran dan mengamalkannya

Hasil pencarian tentang Harta+rampasan+perang

terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 1
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang....Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan jika kalian mendapat kemenangan dari Allah dan keberuntungan berupa harta rampasan perang, maka--...dengan penuh penyesalan dan harapan-mereka berkata, "Seandainya aku ikut perang bersama mereka, pasti...aku mendapatkan harta rampasan yang banyak."
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang, siapakah yang berhak menerimanya...(Katakanlah,) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan...perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah saw. membagi-bagikan harta...rampasan itu secara merata kepada mereka semuanya.
Penduduk Badui yang munafik dan tidak ikut perang bersamamu akan berkata, "Apabila kamu pergi untuk mengambil...harta rampasan perang yang telah dijanjikan Allah kepadamu, maka izinkanlah kami mengikutimu untuk mengambilnya...Dengan begitu mereka ingin mengubah janji Allah untuk memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang...Ketentuan yang tidak membolehkan mereka ikut mengambil harta rampasan perang pernah ditetapkan Allah...Sebenarnya kalian hanya dengki kepada kami kalau kami bergabung dengan kalian dalam harta itu."
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 161
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang....Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa
(Tidaklah mungkin) atau patut (bagi seorang Nabi itu akan berkhianat dalam urusan harta rampasan perang...(Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka ia akan datang pada hari kiamat
Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tidak ikut turun ke medan perang, "Kalian akan diajak untuk...memerangi kaum yang mempunyai kekuatan perang yang besar....Apabila kalian mematuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memuliakan kalian dengan harta rampasan perang
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Allah juga menjelaskan pula hukum harta rampasan perang dan tawanan....Harta rampasan pun cukup banyak....Melimpahnya harta rampasan perang itu sempat mengundang perbedaan pendapat menyangkut persoalan pembagiannya...Lalu mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang harta rampasan perang: akan dikemanakan, untuk siapa
Mereka tidak mendapatkan kebaikan apa pun, baik berupa kemenangan atau harta rampasan perang....Allah telah menyelamatkan kaum Mukmin dari kekejaman perang dengan dikirimkannya angin dan para malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 19
Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil.
Dan sesungguhnya persengketaan orang-orang beriman menyangkut soal pembagian harta rampasan perang itu
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 20
Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya...harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya
Jika kalian semua mendapat kesenangan seperti kemenangan dan harta rampasan perang, mereka semua bersedih...Dan bila kalian tertimpa bencana seperti kekeringan dan kalah perang, mereka semua bergembira.
(Dan harta-harta rampasan yang lain) lafal Ukhraa ini menjadi Sifat dari lafal yang diperkirakan keberadaannya...yaitu Maghaanima yang berkedudukan menjadi Mubtada (yang kalian belum dapat menguasainya) yaitu harta...rampasan dari negeri Persia dan negeri Romawi (yang sungguh Allah telah meliputinya) dengan ilmu-Nya
Orang-orang yang takut karena imannya lemah, jika mendapat kemenangan dan harta rampasan perang, akan...berkata, "Harta rampasan itu dari sisi Allah."
Allah telah menjanjikan kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil pada waktu yang telah...Lalu Dia menyegerakan harta rampasan yang telah dijanjikan untuk kalian itu, dan mencegah manusia untuk...Allah juga menjanjikan harta rampasan yang lain yang belum dapat kalian raih.
Allah telah menjanjikan kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil pada waktu yang telah...Lalu Dia menyegerakan harta rampasan yang telah dijanjikan untuk kalian itu, dan mencegah manusia untuk...Allah juga menjanjikan harta rampasan yang lain yang belum dapat kalian raih.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan
Renungkanlah, wahai orang-orang Mukmin, ketika kalian lari dari medan perang hingga tidak sempat menoleh...kesedihan secara berturut-turut ke dalam diri kalian, dengan maksud agar kalian tidak bersedih atas harta...rampasan, yang tidak dapat kalian peroleh dan atas kekalahan yang kalian derita.
(Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil) dari penaklukan-penaklukan...(maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untuk kalian) yang dimaksud adalah harta rampasan tanah Khaibar...ke dalam hati mereka rasa takut sehingga mereka tidak berani melakukannya (dan agar hal itu) yakni harta...rampasan yang disegerakan itu; lafal ayat ini diathafkan kepada lafal yang diperkirakan keberadaannya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 157
gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta...rampasan yang mereka kumpulkan.
(Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil) dari tanah Khaibar.
Mereka akan merasa sakit hati apabila kalian mendapatkan keuntungan berupa kemenangan atau harta rampasan...perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 6
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka,
(Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah) lalu ia taat dan tak berkhianat dalam soal rampasan perang
(Maka Allah pun memberi mereka pahala di dunia) berupa kemenangan dan harta rampasan (dan pahala yang
Allah memberikan pada kalian harta rampasan perang yang baik-baik agar kalian bersyukur atas pemberian
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat damai, hanya karena kalian menginginkan harta...rampasan....Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan harta yang banyak kepada kalian.