Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 surah al-imran ayat 140 5 an nisa ayat 29 6 iman 7 Ali Imran 104 8 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 9 riba 10 al+baqarah+ayat+93 11 al ikhlas 12 Berpuasa 13 ali imran 14 ali imran 110 15 Ramadhan 16 luqman+14 17 Ismail 18 sijjin 19 doa ziara kubur 20 Asy+syams+ayat+7 21 akhlak 22 menutup 23 Penciptaan 24 Al Baqarah ayat 2 25 ali imran 134 26 An-Nisa' Ayat 29 27 Al-Baqarah Ayat 188 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 orang orang lemah 30 annisa ayat 59 31 pemimpin 32 al maidah ayat 5 33 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 34 Luqman 18 35 yusuf 36 maryam 26 37 Asy+syams+ayat+6 38 al mumtahanah ayat 10 39 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 40 akal 41 al baqarah ayat 30 42 ADAM 43 Makhluk-makhluk 44 Yunus 99 45 an+nisa+ayat+14 46 Belajar 47 yunus 32 48 Al-Baqarah Ayat 195 49 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 50 Wajah 51 at-taubah+ayat+105 52 doa awal ramadhan 53 Al-Isra' Ayat 26 54 ibrahim 55 Munafik 56 tanggung jawab 57 hari raya 58 Perhitungan Allah sangat akurat 59 al baqarah ayat 185 60 orang tua 61 ingkar 62 ali+imran+190 63 Sabar 64 Al-Baqarah Ayat 30 65 berfikir 66 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 67 Al jumuah ayat 9 68 Tiap berjiwa pasti mati 69 Al-A’raf Ayat 56 70 surah at-talaq ayat 65 71 Surat+Al-Kahf+Ayat+35 72 kitab suci 73 Keesaan Allah 74 Hadist muslim 390 75 yunus 62 76 sihir 77 an nahl ayat 165 78 Al-An'am Ayat 38 79 surah+al-imran+ayat+140 80 ibu+bapak+ nafkahkan 81 al furqan ayat 67 82 ali imran 83 83 Surat+Al-Kahf+Ayat+36 84 ALI IMRAN 159 85 Al-Baqarah Ayat 215 86 luqman 12 87 Tauhid 88 Ketika Allah dan Rasul menyeru 89 Maha Pengasih 90 Yunus+ayat91 91 ketenangan 92 al mu'min ayat 45 93 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 94 at taghabun ayat 16 95 petunjuk 96 al mukmin 46 97 al hujurat ayat 6 98 al-Insan ayat 1 99 Maha Penyayang 100 Islam secara keseluruhan

Hasil pencarian tentang IBNU+KATSIR

yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu
Akan tetapi Ibnu Abbas memberikan penafsirannya, bahwa iblis tidak akan dapat mendatangi mereka dari
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 14
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata
dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu
Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang
Ibnu Shuriya bertanya kepada Nabi saw. atau Umar, "Siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu...Kata Ibnu Shuriya, "Dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan.
Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui
Ibnu Abbas r.a. mengatakan, bahwa kami belum pernah mengetahui, bahwa Allah swt. menyifati seseorang
waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu
Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa sebagian orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Firaun
darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu
Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan
jadikanlah hati) kalbu-kalbu (sebagian manusia cenderung) condong dan merindukan (kepada mereka) Sahabat Ibnu