Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Aman 8 Bumi 9 al ikhlas 10 al-insyirah ayat 5 11 surat thaha ayat 180 12 Surat yasin 13 Hadits Abu Daud Nomor 4432 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 16 al baqarah ayat 219 17 al maidah ayat 3 18 surat Al furqan ayat 20 19 Iman 20 ciri ciri pasngan yang baik 21 awan 22 surat Al furqan ayat 9 23 Ar-Rahman ayat 19 24 Ali Imran 110 25 saba 15 26 Larangan mengikuti tradisi lokal 27 annisa ayat 58 28 Tafsir kepuasan kerja 29 al bayyinah ayat 8 30 Surat Al-Insan Ayat 20 31 Sedekah 32 al fatiha ayat 1 33 pendidikan 34 Ayat 43 35 akhlak 36 laut 37 Hadis Ibnu Majah 1934 38 dunia 39 AL HUJURAT AYAT 11 40 An-nisa ayat 58 41 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 42 ali imran 64 43 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 44 al hasyr ayat 7 45 Bersyukur 46 ali imran 159 47 nabi yusuf 48 Surat Ibrahim+40+ 49 AL MAIDAH AYAT 2 50 Al Baqarah ayat 30 51 munafik 52 Ayat Pendidikan 53 allah+maha+tahu 54 surat an-nisa ayat 29 55 al ahzab ayat 70 56 yusuf 57 annisa ayat 65 58 al qadar ayat 1-5 59 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 60 al-baqarah-ayat-286 61 az zariyat ayat 56 62 ali imran ayat 26 63 ayat tentang hukum pada juz 20 64 Hadits Ahmad Nomor 20194 65 kafir+dibutakan+allah+qs 66 MARYAM 67 luqman ayat 14 68 al baqarah ayat 2 69 surat+al+maidah+ayat+33 70 kriteria pasangan 71 surat+Asy+syuara+ayat+157 72 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 73 surah Al-Maidah ayat 23 74 Muslim 4971 75 surat an nisa azat 124 76 albaqarah ayat 267 77 Nasab anak zina 78 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 79 Tanda 80 al ghasiyah ayat 17-20 81 Dunia adalah 82 Maksiat 83 ali+imran+,135 84 sayur 85 Kitab belakang 86 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 87 Menolong diri sendiri 88 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 89 surah al imran 110 90 menyukai 91 Prof yunus uns 92 Tafsir surah Al qashas ayat 77 93 ali imran ayat 103 94 Hadits Abu Daud No. 1241 95 AR RAHMAN 1 96 Zakat fitrah 97 al maidah ayat 8 98 surah+al+imran+110 99 an nisa ayat 36 100 ali imran ayat 185

Hasil pencarian tentang Isa+putra+Maryam;+dan+Kami+berikan+kepadanya+Injil+

terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 27
Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra...Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa...santun dan kasih sayang....Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah...Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami iringi jejak-jejak mereka) maksudnya jejak para nabi itu (dengan Isa putra Maryam, membenarkan...apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil...yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum (serta membenarkan...hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi petunjuk dan
(Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi pula dengan Isa putra...Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa...santun dan kasih sayang....kafir kepada agama Nabi Isa, lalu mereka memasuki agama raja mereka....(Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (di antara mereka pahalanya dan banyak
Ingatlah pula, wahai orang-orang Yahudi, sikap kalian yang sesat dan berdosa terhadap Mûsâ dan rasul-...rasul yang Kami utus setelahnya kepada kalian....Kami utus Mûsâ dan Kami datangkan Tawrât kepadanya....Kami utus setelahnya beberapa rasul, termasuk di antaranya 'Isâ putra Maryam, yang Kami berikan mukjizat...dan Kami kuatkan dengan Rûh al-Quddûs, yaitu Jibrîl, penyampai wahyu yang terpercaya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat....Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 110
(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu...Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di...waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk...dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk...Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit
(Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa) yakni Taurat, (lalu Kami susul setelah itu...dengan para rasul) secara berturut-turut, artinya Kami kirim seorang rasul sesudah yang lain, (dan Kami...berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran) yakni mukjizat menghidupkan mayat, menyembuhkan...(Dan Kami perkuat ia dengan Roh Kudus) merupakan 'idhafat maushuf pada sifat' maksudnya ialah Roh yang...tidak lain dari celaan dan kecaman, (maka sebagian) di antara mereka (kamu dustakan) seperti Nabi Isa
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim..., Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
Pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya, yaitu (oleh Isa putra Maryam kepada pengikut-pengikutnya...atau Hawariyyun adalah teman-teman pilihan Nabi Isa, mereka adalah orang-orang yang paling pertama dan...paling dahulu beriman kepada Nabi Isa, dan jumlah mereka ada dua belas orang laki-laki...., dan mereka mengatakan, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang kemudian diangkat naik ke langit...Akhirnya kedua golongan tersebut berperang (maka Kami berikan kekuatan) Kami jadikan kuat (orang-orang
(Dan telah Kami jadikan putra Maryam) yakni Nabi Isa (beserta ibunya suatu tanda) kekuasaan Kami....Dalam ayat ini tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam satu tanda itu, yaitu Maryam...dapat melahirkan Nabi Isa tanpa suami (dan Kami menempatkan keduanya di suatu tanah tinggi) yakni tempat...banyak pendapat mengenainya (yang datar) rata tanahnya sehingga para penghuninya menetap dengan nyaman (dan
Ketika ia (Ibnu Abbas) bangun (dan pergi), maka kami saling cela-mencela karena tidak bertanya kepadanya...putra Maryam dan mengetahui apa yang dikatakan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata...Bukankah engkau menyangka bahwa Isa seorang nabi dan salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah yang...ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (suku Quraisy) bersorak karenanya.â...putra Maryam ‘alaihis salam sebelum hari Kiamat.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Thahawi dalam
(Hai Ahli kitab) maksudnya kitab Injil (janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu...(Sesungguhnya Almasih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang diucapkan-Nya) atau...disampaikan-Nya (kepada Maryam dan roh) artinya yang mempunyai roh (daripada-Nya) diidhafatkan kepada...tersusun itu kepada-Nya (Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-rasul-Nya dan janganlah...kamu katakan) bahwa Tuhan itu (tiga) yakni Allah, Isa dan ibunya (hentikanlah) demikian itu (dan perbuatlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah",...padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang...yang diserupakan dengan Isa bagi mereka....Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan...kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa
Ingatlah (Ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam!...rabbaka, yang artinya apakah engkau bisa meminta kepada-Nya (menurunkan hidangan dari langit kepada kami...Menjawab) kepada mereka Isa ("Bertakwalah kepada Allah) di dalam meminta bukti-bukti itu/mukjizat-mukjizat
-deskripsi"> Allah memberikan nikmat kepada Isa putra Maryam dan menjadikan keduanya...salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Maryam hamil dan melahirkan Isa tanpa bapak...Isa juga dapat berbicara di masa buaian dan Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya melalui kedua...

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, yaitu ketika Maryam melahirkan...., dan ada pula yang berpendapat Palestina, wallahu a’lam.
(Serta karena ucapan mereka) dengan membanggakan diri ("Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa...putra Maryam utusan Allah") yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka....Artinya disebabkan semua itu Kami siksa mereka....dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa) maksudnya yang mereka bunuh dan...Dan kata sebagian pula, "Memang dia itu Isa!"
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
(Dan tatkala dijadikan) dibuat (putra Maryam sebagai perumpamaan) yaitu ketika Allah swt. menurunkan...firman-Nya, "Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan neraka Jahanam...Seketika itu juga orang-orang musyrik mengatakan, "Kami rela bila ternyata tuhan-tuhan sesembahan kami...bersama dengan Isa, karena ia pun menjadi sesembahan selain Allah pula (tiba-tiba kaummu) yakni mereka
(Isa Putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami!...turunnya hidangan itu (menjadi hari raya) yang kami hormati dan kami muliakan (bagi orang-orang sezaman...huruf jarnya (dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami) orang-orang yang akan datang sesudah kami...(dan menjadi tanda kekuasaan Engkau) yang menunjukkan akan kekuasaan-Mu dan kenabianku (berilah kami...rezeki) dengan hidangan tersebut (dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama.")
(Ketika berkata malaikat) yakni Jibril ("Hai Maryam!...menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat dari-Nya) maksudnya dengan kelahiran seorang putra...yang diciptakan dengan satu kalimat (nama Almasih Isa putra Maryam) disebut namanya dengan menisbatkannya...seorang yang terkemuka) atau berpengaruh (di dunia) dengan kenabian (di akhirat) dengan pemberian syafaat dan...derajat yang tinggi (dan termasuk salah seorang yang dekat) kepada Allah swt.
(Dan) ingatlah (ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka) ketika mereka dikeluarkan dari...Lafal adz-dzurri bentuk jamak dari lafal dzurrah artinya semut yang paling kecil (dan dari kamu sendiri..., dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam) hendaknya mereka menyembah Allah dan menyeru supaya beribadah...Disebutkannya kelima nabi ini termasuk mengathafkan sesuatu kepada bagiannya (dan Kami telah mengambil
Saat itu Allah memanggil 'Isâ putra Maryam lalu berfirman, "Ingatlah apa yang Aku karuniakan kepadamu...dan ibumu di dunia, yaitu ketika Aku menguatkanmu dengan wahyu, dan Aku menjadikanmu dapat berbicara...Ingatlah pula ketika Aku berikan mukjizat kepadamu manakala kamu membentuk burung dari tanah dengan seizin-Ku..., lalu kamu meniupkan kepadanya sehingga menjadi burung yang sebenarnya karena kekuasaan-Ku, bukan karena...Aku berikan mukjizat berupa kemampuan menyembuhkan orang yang buta sejak kanak-kanak, menyembuhkan penyakit
(ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam!...sesudah dewasa) kalimat ini memberikan pengertian bahwa ia (Nabi Isa) akan turun ke bumi sebelum hari...(Dan ingatlah di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil dan ingat pula di waktu kamu...(Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku...menurut qiraat dibaca saahirun/tukang sihir, yang dimaksud ialah Nabi Isa.
(Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar) jika lafal Alqaul dibaca Rafa', berarti...menjadi Khabar dari Mubtada yang diperkirakan keberadaannya, maksudnya, perkataan Isa bin Maryam adalah...kebenarannya, mereka adalah orang-orang Nasrani; mereka mengatakan perkataan yang dusta, yaitu, "Sesungguhnya Isa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 87
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (...berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat...) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus....sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 59
Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan
menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang menduduki tanah Ailah (dan...Isa putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi.../hidangan yang didatangkan dari langit (yang demikian itu) adalah laknat (disebabkan mereka durhaka dan
Allah juga murka kepada mereka, sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah...membunuh 'Isâ al-Masîh putra Maryam, Rasulullah."...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....Mereka mengira telah membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang...mirip 'Isâ putra Maryam.
(Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim) setelah berputra Ismail (Ishak dan Yakub) Yakub lahir sesudah Ishak...(dan Kami jadikan pada keturunannya kenabian) semua nabi sesudah Nabi Ibrahim terdiri dari keturunannya...(dan Alkitab) sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah...jamak yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia)...yaitu dia menjadi buah tutur yang baik di kalangan para pemeluk setiap agama (dan sesungguhnya dia di
Rasul-rasul yang telah Kami sebutkan, masing-masing Kami lebihkan satu dari yang lain....Di antara mereka ada yang Kami ajak bicara tanpa perantara, seperti Mûsâ....Di antara mereka terdapat 'Isâ putra Maryam yang Kami berikan mukjizat seperti menghidupkan orang mati...Ia Kami perkuat dengan Jibrîl, Rûh al-Quddûs....Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir.