Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 ali imran 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 al jaatsiyah ayat 13 11 kejadian manusia 12 shalat 13 iblis 14 an nahl ayat 125 15 Sholat 16 ali imran 159 17 al maidah ayat 3 18 akal 19 al maidah ayat 2 20 muhammad 10 21 sedekah 22 luqman 13 23 jujur 24 al hujurat ayat 13 25 jual beli 26 taubat 27 haji 28 Hadist Bukhori dan muslim 29 Dosa 30 Al baqarah ayat 2 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 yunus 10 33 Pasar modal 34 al+anam+ayat+1 35 saba 19 36 an nisa ayat 59 37 Pohon 38 luqman 39 al ahzab ayat 21 40 Zakat 41 al baqarah ayat 282 42 an-nisa ayat 19 43 al ikhlas 44 amanat 45 ali imran 190 46 lebih dari 47 nikah 48 at taubah ayat 71 49 Takdir 50 al maidah ayat 1 51 al-ikhlas 52 surat quraisy 53 Ibrahim+ayat+34 54 Ibrahim 7 55 al mujadilah ayat 11 56 surah hud ayat 61 57 At taubah ayat 36 58 al baqarah ayat 21 59 al ikhlas ayat 1 60 Masjid 61 al imran 62 Tentang bersi 63 ali Imran 64 64 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 65 muslim, bab pakaian (2125) 66 jihad 67 Agama 68 al- Baqarah ayat 195 69 al maidah ayat 90 70 surat ali imran ayat 159 71 Al-an'am ayat 165 72 ar rum ayat 30 73 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 74 AL HUJURAT AYAT 10 75 at tahrim ayat 6 76 an nisa ayat 9 77 an+nisa+ayat+59 78 yunus 41 79 nafas 80 al baqarah ayat 30 81 Takwa 82 surat Yunus ayat 57 83 Surah al baqarah ayat 30 84 Ziarah kubur 85 al-Furqan ayat 67 86 Hud ayat 61 87 AL ISRA AYAT 23 88 an-nahl ayat 90 89 al ankabut ayat 45 90 an nur ayat 2 91 maha lembut 92 an nisa ayat 29 93 Mengurus 94 cobaan 95 annisa ayat 4 96 tafsir ibnu katsir 97 al baqarah ayat 228 98 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 99 Surah al fattir ayat 39 100 saba 28

Hasil pencarian tentang Itulah+perumpamaan

(Dan perumpamaan-perumpamaan ini) yang ada dalam Alquran (Kami buatkan) Kami jadikan (untuk manusia;...dan tiada yang memahaminya) yang mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Itulah) agama yang mereka diberi petunjuk kepadanya (petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk...Seandainya mereka menyekutukan Allah) sebagai perumpamaan saja (niscaya lenyaplah dari mereka amalan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 35
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai...Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 43
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 26
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu....Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi...mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?"....Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 48
Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 25
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.
Pelajaran-pelajaran dan perumpamaan-perumpamaan ini Allah sebutkan kepada manusia untuk mereka jadikan
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
(Amat buruklah) amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 5
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti...Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu.
(Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadap dirimu) yaitu dengan menuduhmu sebagai
Allah memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk...Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat...Allah dapat menjadikan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu sebagai perumpamaan....Orang-orang yang beriman mengetahui maksud perumpamaan itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah kebenaran...Perumpamaan ini menjadi sebab kesesatan orang-orang yang tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan
(Perumpamaan) gambaran (kedua golongan itu) yakni orang-orang kafir dan orang-orang mukmin (seperti orang...buta dan tuli) ini perumpamaan orang kafir (dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar) ini...perumpamaan orang mukmin.
(Dan sesungguhnya Kami telah menjelaskan) (bagi manusia dalam Alquran ini bermacam-macam perumpamaan)...Min Kulli Matsalin berkedudukan menjadi sifat daripada lafal yang tidak disebutkan, artinya: suatu perumpamaan...dari setiap jenis perumpamaan, supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 117
Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin
(Dan tatkala dijadikan) dibuat (putra Maryam sebagai perumpamaan) yaitu ketika Allah swt. menurunkan...ia pun menjadi sesembahan selain Allah pula (tiba-tiba kaummu) yakni mereka yang musyrik (terhadap perumpamaan...itu) terhadap misal tersebut (menertawakannya) karena gembira mendengar perumpamaan itu.
Perumpamaan orang-orang Yahudi yang mengetahui Tawrât dan mendapat beban untuk mengamalkannya kemudian...Alangkah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 13
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada
Dan di samping kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan bukti-bukti ini, terdapat bukti lain yang lebih
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 27
Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 17
Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil....Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.
(Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat) mereka yang dibebani untuk mengamalkannya...(Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah) yang membenarkan Nabi saw....Sedangkan subjek yang dicelanya tidak disebutkan, lengkapnya, seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan...ayat-ayat Allah adalah perumpamaan ini.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 177
Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah
sesungguhnya Kami telah jelaskan) telah Kami terangkan (kepada manusia dalam Alquran ini tiap-tiap macam perumpamaan...lafal min kulli matsalin menjadi sifat bagi lafal yang tidak disebutkan artinya, contoh dari setiap perumpamaan
Dan perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka
Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 73
Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.
duniawi dan mengikuti hawa nafsu rendahnya, juga karena adanya qarinah/bukti firman-Nya, (Demikian itulah...) perumpamaan itulah (perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.