Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 ali imran 159 17 Sholat 18 akal 19 jujur 20 al maidah ayat 2 21 al hujurat ayat 13 22 luqman 13 23 sedekah 24 muhammad 10 25 yunus 10 26 Zakat 27 Pasar modal 28 haji 29 Hadist Bukhori dan muslim 30 taubat 31 al baqarah ayat 282 32 Pohon 33 al ahzab ayat 21 34 al+anam+ayat+1 35 Al baqarah ayat 2 36 Dosa 37 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 38 amanat 39 saba 19 40 jual beli 41 luqman 42 an-nisa ayat 19 43 an nisa ayat 59 44 al ikhlas 45 Mengurus 46 al ankabut ayat 45 47 an nisa ayat 29 48 AL HUJURAT AYAT 10 49 al maidah ayat 90 50 al maidah ayat 1 51 al imran 52 al- Baqarah ayat 195 53 Ibrahim+ayat+34 54 jihad 55 Agama 56 Tentang bersi 57 ali imran 190 58 At taubah ayat 36 59 al-Furqan ayat 67 60 surat Yunus ayat 57 61 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 62 an-nahl ayat 90 63 al-ikhlas 64 al ikhlas ayat 1 65 Al-an'am ayat 165 66 Ziarah kubur 67 ar rum ayat 30 68 Takdir 69 at taubah ayat 71 70 at tahrim ayat 6 71 an+nisa+ayat+59 72 nafas 73 Ibrahim 7 74 ali Imran 64 75 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 76 al baqarah ayat 30 77 surah hud ayat 61 78 al mujadilah ayat 11 79 AL ISRA AYAT 23 80 Surah al baqarah ayat 30 81 lebih dari 82 muslim, bab pakaian (2125) 83 al baqarah ayat 21 84 an nur ayat 2 85 yunus 41 86 surat ali imran ayat 159 87 Takwa 88 maha lembut 89 Masjid 90 surat quraisy 91 Hud ayat 61 92 an-nisa ayat 12 93 Yunus 71 94 Surat+al+ikhlas+ayat+2 95 tentang sholat 96 al maidah ayat 6 97 Hak milik 98 al maidah ayat 44 99 Yunus 84 100 ali imran 61

Hasil pencarian tentang Jibril

., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala tempat...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...diciptakan oleh Allah, lalu malaikat Jibril menjanjikan akan memenuhi hal tersebut di gua Hira....Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 5
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Dan dibawa turun oleh Ruhul Amin) yakni malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
(kepada hamba-Nya) yaitu malaikat Jibril (apa yang telah diwahyukan)-Nya kepada malaikat Jibril untuk
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 16
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 97
Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 13
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab. 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.'
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 19
sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 13
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 4
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur) oleh suara keras malaikat Jibril (ketika matahari
(Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril itu) dalam rupa yang asli (pada waktu) pada kesempatan (yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 19
Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
) yakni Alquran itu (adalah benar-benar perkataan utusan yang mulia) yang disampaikan oleh malaikat Jibril
Para malaikat dan Jibril naik ke hadapan-Nya dalam sehari yang lamanya lima puluh ribu tahun dalam hitungan
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang