Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 tumbuhan 4 malu 5 sabar 6 an nisa ayat 29 7 aurat 8 surat al hujurat ayat 10 9 jaringan tumbuhan 10 al isra ayat 55 11 ibrahim+ayat+3 12 taubat 13 Fenomena bulan 14 al Baqarah ayat 219 15 al maidah ayat 2 16 ilmu 17 ibrahim 18 Riba 19 kitab+zabur 20 Luqman 21 Ali Imran 22 al+maidah+ayat+38 23 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 24 al ikhlas 25 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 26 daun 27 ibrahim 7 28 imran 29 Memuliakan 30 jual beli 31 Yusuf 32 yunus 33 Bentuk molekul 34 Ar rum ayat 21 35 Ali imran 159 36 kitab injil 37 niat 38 Surat al baqarah ayat 214 39 ali+imran+31 40 jihad 41 al furqan ayat 1 42 al isra ayat 82 43 Al hajj ayat 5 44 injil 45 surat al jumu'ah 46 Langit 47 Zina 48 al maidah ayat 8 49 surat an-naba' 50 at taubah ayat 103 51 al maidah ayat 3 52 Hadis+at+taubah+ayat+105 53 Al-an'am ayat 82 54 Kerusakan 55 surat al fiil 56 luqman ayat 13 57 ibrahim 41 58 pekerjaan 59 an nisa ayat 4 60 luth 61 Sholat 62 bekerja 63 an nisa ayat 64 64 hadits ibnu majah 225 65 at taubah ayat 33 66 Hadits abu Daud 1116 67 surat an nur ayat 54 68 Minta ampun 69 pertengkaran 70 an+nisa+ayat+6 71 Al mulk ayat 15 72 Keberagaman tumbuhan 73 al hasyr ayat 7 74 Rahasia 75 zabur 76 ar-rum ayat 41 77 pakaian 78 ayat kursi 79 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 80 Surat sad ayat 24 81 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 82 al anbiya ayat 107 83 Ketaatan 84 an nahl ayat 125 85 yunus ayat 57 86 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 87 ali imran 190 88 Akhlak 89 taurat 90 al maidah ayat 1 91 Kepatuhan syariah 92 muhammad 93 al-Maidah ayat 3 94 al+qaff+ayat+30 95 tulang 96 Perang badar 97 aL aNKABUT AYAT 20 98 an nisa ayat 59 99 zakat 100 Surat al isra ayat 2

Hasil pencarian tentang Jibril

., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala tempat...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...diciptakan oleh Allah, lalu malaikat Jibril menjanjikan akan memenuhi hal tersebut di gua Hira....Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 5
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Dan dibawa turun oleh Ruhul Amin) yakni malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
(kepada hamba-Nya) yaitu malaikat Jibril (apa yang telah diwahyukan)-Nya kepada malaikat Jibril untuk
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 16
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 97
Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 13
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab. 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.'
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 19
sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 13
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 4
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur) oleh suara keras malaikat Jibril (ketika matahari
(Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril itu) dalam rupa yang asli (pada waktu) pada kesempatan (yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 19
Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
) yakni Alquran itu (adalah benar-benar perkataan utusan yang mulia) yang disampaikan oleh malaikat Jibril
Para malaikat dan Jibril naik ke hadapan-Nya dalam sehari yang lamanya lima puluh ribu tahun dalam hitungan
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang