Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 ali imran 103 10 angin 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al qalam ayat 4 13 Sedekah 14 surah al baqarah ayat 2 15 Al Baqarah ayat 285 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 zakat 19 Al hujurat ayat 9 20 talak 21 ali imran 22 an nisa ayat 59 23 al hajj ayat 7 24 al baqarah ayat 177 25 Ibrahim Ayat 7 26 ali imran 190 27 Al ahzab ayat 21 28 saba 15 29 at tahrim ayat 6 30 ali imran 159 31 surat+at+tagabun+ayat+1 32 Al hujurat ayat 13 33 Cahaya Allah 34 maryam 35 Luqman ayat 12 36 al anfal ayat 60 37 Alat pembelajaran 38 Melaksanakan haji 39 Al baqarah ayat 229 40 kafir 41 al-hujurat ayat 9 dan 10 42 at taubah ayat 60 43 al-a'raaf+7 44 Pendidikan islam sebelum menikah 45 riba 46 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 47 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 48 surat al araf ayat 54 49 Muslim itu bersaudara 50 ali imran 104 51 yunus ayat 3 52 al maidah ayat 8 53 ilmu 54 Rumah 55 al ikhlas 56 al baqarah ayat 285 57 Yusuf 87 58 Terbit 59 Al baqarah ayat 30 60 an nisa ayat 29 61 miskin 62 upah 63 Surah Al Maidah ayat 15-16 64 ar rad ayat 11 65 surat+38+ayat+72 66 hawa 67 beriman kepada allah 68 yusuf 111 69 al-maidah ayat 88 70 Tajwid surat an-nisa ayat 34 71 adam 72 at-tahrim ayat 6 73 amanat 74 yunus 40-41 75 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 76 Al hujurat ayat 11 77 al-maidah+ayat+3 78 tilawah per ayat 79 Al baqarah ayat 275 80 Ali Imran 8 81 istri 82 IMAN 83 Matahari di bawah arsy 84 al ahqaf ayat 29 85 an-nisa ayat 3 86 keutamaan sholat 87 Surah Hud ayat 114 88 Menuntut ilmu 89 Musibah 90 surah+luqman+ayat+17 91 albaqarah ayat 228 92 asy syuara ayat 109 93 alhadid ayat 7 94 kurban 95 malaikat 96 al-alaq+ayat+2 97 al jumuah ayat 10 98 al+isra+ayat+26 99 belajar alquran dan mengajarkannya 100 luqman

Hasil pencarian tentang Jika+engkau+tanyakan+kepada+mereka+siapa

Dengan maksud mengingatkan kesesatan mereka, Ibrâhîm menjawab, "Tuhan terbesar itulah yang melakukannya...Tanyakan saja kepada tuhan-tuhan yang lain tentang siapa yang telah melakukan hal itu kalau mereka bisa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 9
Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?"..., niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 25
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?"...Tentu mereka akan menjawab: "Allah"....Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 61
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan...Tentu mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 155
Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang...Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah...Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini....Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau...beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki.
Engkau memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan mengambilnya dari siapa saja yang...Engkau kehendaki pula....Engkau memberi kejayaan kepada hamba-Mu yang Engkau kehendaki dengan cara menunjukkan faktor-faktor penyebabnya...Engkau merendahkan siapa saja yang Engkau kehendaki. Hanya Engkau yang memiliki segala kebaikan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 118
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni...mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Demikian pendeknya kehidupan dunia jika dibandingkan dengan lamanya masa tinggal mereka di dalam siksaan..., mereka menjawab, "Kami hidup sehari atau setengah hari....Tanyakan saja kepada orang-orang yang dapat menghitung dengan benar, karena kami sibuk menghadapi siksaan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 65
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab
Allah telah memaafkanmu, wahai Rasul, pada saat engkau mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut...serta berjihad, sebelum engkau mengetahui persoalan mereka dengan jelas....Sementara, engkau pun tidak tahu mana alasan mereka yang benar, dan siapa di antara mereka yang benar-benar...beriman dan siapa yang membuat alasan-alasan palsu.
Jika Engkau menyiksa mereka oleh sebab perbuatan yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka itu adalah...Dan, jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya hanya Engkaulah yang Mahaperkasa, sangat Bijaksana...dalam setiap ketentuan yang Engkau buat."
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 93
Katakanlah: "Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan...kepada mereka,
(Dan sesungguhnya jika) huruf lam menunjukkan makna qasam (kamu tanyakan kepada mereka) yakni kepada...Tentu mereka akan menjawab, "Allah," maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar?)...Maksudnya dipalingkan dari mentauhidkan Allah, padahal sebelumnya mereka telah mengakui hal tersebut.
Tanyakan kepada mereka, "Siapa yang membuat bumi menjadi datar dan cocok sebagai tempat tinggal?...Siapa pula yang mengalirkan sungai-sungai di tengah-tengahnya, yang menciptakan gunung-gunung yang membuat...Siapa pula yang membuat pemisah antara air laut yang asin dan air tawar agar masing-masing tidak bercampur...tetapi sebagian besar manusia tidak mau mengambil manfaat ilmu pengetahuan dengan sebenarnya seolah-olah mereka
(Jika Engkau menyiksa mereka) artinya orang-orang yang melakukan kekafiran di antara mereka (maka sesungguhnya...mereka adalah hamba-hamba Engkau) Engkau adalah Yang Menguasai mereka; Engkaulah yang berhak memperlakukan...mereka menurut apa yang Engkau kehendaki, tak ada yang bisa menghalang-halangi Engkau (dan jika Engkau...mengampuni mereka) artinya mengampuni orang-orang yang beriman di antara mereka (maka sesungguhnya Engkaulah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 27
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam....Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup....Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
Katakan, wahai Rasulullah, "Ya Tuhanku, jika Engkau menurunkan siksa di dunia seperti telah Engkau janjikan..., padahal aku berada di tengah-tengah mereka,
Aku bersumpah, "Apabila kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin itu, wahai Muhammad, 'Siapakah yang...Katakan kepada mereka, "Apakah kalian berpikir lalu melihat bahwa tuhan-tuhan, selain Allah, tempat kalian...berdoa itu dapat mengusir bahaya yang ada pada diriku, jika Allah menghendaki demikian?...Atau, apakah mereka dapat menghalangi pemberian rahmat kepada dariku jika Allah menghendaki demikian?...Katakanlah kepada mereka, "Dialah yang mencukupi semua kebutuhanku.
Tanyakan orang-orang musyrik, hai Muhammad, "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab atas keputusan
(Dan sungguh jika) huruf Lam bermakna qasam (kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan...Niscaya mereka menjawab, "Allah."...kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu) tentu saja tidak (atau jika...Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?)...Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri") yaitu orang-orang yang percaya hanya kepada-Nya
Katakan kepada orang-orang yang diliputi keraguan, "Jika Allah berkeinginan untuk menimpakan malapetaka..., siapa yang akan memberikan pertolongan pada kalian, dan siapa pula yang dapat menghalangi, jika Allah...Sungguh mereka tidak memiliki penolong dan penyelamat selain Allah."
Kemudian Musa keluar bersama mereka....Kalau Engkau kehendaki tentulah Engkau membinasakan sebelum ini) sebelum aku keluar bersama mereka; maksud...untuk menentukan nasib kaum Bani Israel sehubungan dengan peristiwa penyembahan anak sapi itu, agar jika...) dimaksud cobaan dari Engkau (Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki) kesesatannya...(dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki) kehidayahannya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 8
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah...Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya...Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".
(Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan pula siang ke dalam malam) hingga bertambah...panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain (Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati...) misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur (Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan...Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa terhitung") artinya rezeki yang luas dan amat banyak
(Dan jika) Lam bermakna qasam/sumpah (kamu tanyakan kepada mereka) tentang ejekan-ejekan mereka terhadap...dirimu dan terhadap Alquran, padahal mereka berangkat bersamamu ke Tabuk (tentulah mereka akan menjawab...menempuh perjalanan yang jauh ini, dan kami tidak bermaksud apa-apa selain daripada itu (Katakanlah)kepada...mereka!
Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, terangkanlah kepadaku tentang orang yang Engkau jadikan lebih mulia daripada...diriku, sehingga Engkau memerintahkan aku untuk sujud kepadanya....Aku bersumpah dengan kemulian-Mu, jika Engkau membiarkan aku hidup sampai hari kiamat nanti, niscaya...aku akan membinasakan mereka dan keturunannya dengan rayuan dan godaan, kecuali sebagian kecil dari mereka...yang Engkau lindungi."
(Katakanlah) kepada mereka, ("Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya) yakni semua makhluk...yang ada padanya (jika kalian mengetahui?")...siapa pencipta dan pemiliknya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 286
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah....Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
(Dan sesungguhnya jika) huruf lam menunjukkan makna qasam (kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang...Tentu mereka akan menjawab, "Allah.")...(Katakanlah, "Segala puji bagi Allah") atas menangnya hujah tauhid atas mereka....(Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mentauhidkan-Nya
Ingatlah, wahai Nabi, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ketika Allah berfirman kepada 'Isâ putra...Maryam, "Adakah kamu mengatakan kepada mereka, 'Jadikanlah aku dan ibuku Tuhan' dengan mengabaikan keesaan-Ku...Isâ menjawab, "Engkau Mahasuci dari segala bentuk sekutu....Jika aku pernah mengatakannya, pasti Engkau telah mengetahuinya....Aku tidak mengetahui apa yang Engkau sembunyikan dariku.