Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Injil 14 Al Hujurat ayat 13 15 Riba 16 Sesuai petunjuk 17 Ali+Imran+191 18 Al maidah ayat 48 19 Al imran 20 Ibrahim ayat 7 21 an-nisa' ayat 100 22 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 23 sombong 24 Al sajdah ayat 29 25 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 26 dalil+kitab+injil 27 Surat Al sajdah ayat 29 28 niat 29 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 30 Ali Imran ayat 159 31 Hadits tentang ketauhidan 32 Menyesatkan 33 ali+imran+190-191 34 at taubah ayat 105 35 kontrol diri 36 al hadid ayat 3 37 yusuf 111 38 an nisa 1 sampai 3 39 ilmu 40 an nisa ayat 34 41 Surat Al infitar 6 42 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 43 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 44 Zina 45 Zabur 46 Hadist mengenai Allah sang maharaja 47 Al an'am ayat 82 48 Surat annaShr 49 Amal tanpa ilmu 50 An nisa ayat 125 51 annahl ayat 90 52 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 53 Al-Maidah+ayat+2 54 ali imran 103 55 Yusuf 56 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 57 Az zumar ayat 62 58 al hadid ayat 22 59 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 60 an-najiah ayat 17 61 Al isra ayat 13 62 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 63 An Nur ayat 2 64 beriman pada hari kiamat 65 Al baqarah ayat 2 66 al ahzab ayat 59 67 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 68 an nahl ayat 90 69 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 70 ibrahim 7 71 Surah taha ayat 15 72 Ali imran ayat 9 73 hadist+al-hujurat+ayat+12 74 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 75 harta 76 kontrol+diri 77 Ali imran ayat 138 78 Hukum bacaanya 79 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 80 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar 81 Thaha+ayat+109 82 Al A'raf ayat 180 83 Hadits muslim nomor 2789 84 al baqarah ayat 282 85 pergantian siang Dan malam 86 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 87 al furqan ayat 67 88 ar rum ayat 21 89 Al Jumuah ayat 1 90 Al kahfi ayat 49 91 Al aqhof ayat 13 dan artinya 92 Yasin+ayat+37 93 ayat tuhan maha pemurah 94 asy syuara ayat 192 95 Tumbuhan 96 hud ayat 6 97 al bayyinah ayat 5 98 takdir 99 al baqarah ayat 30 100 Apa arti QS at tin ayat 8

Hasil pencarian tentang Kamu+semua+adalah+pemimpin+dan+setiap+kamu+bertanggungjawab+atas+apa+yang+kamu+pimpin.+

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya...Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 27
Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai...) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan...orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki...sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 5
Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh)...berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan
"Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu) di dalam hatimu berupa hubungan yang erat dengan...mereka (atau kamu nyatakan) secara lahir (pastilah akan diketahui oleh Allah, dan) Dia (mengetahui apa-apa...yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.") di antaranya...ialah menyiksa orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 24
Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan...) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat...apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 153
(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara...kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan..., supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa...kamu....Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Katakanlah kepada mereka, (Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu) yakni Alquran (dan janganlah...kamu mengikuti) maksudnya jangan kamu menjadikan (selain-Nya) selain Allah, (sebagai pemimpin-pemimpin...) yang kamu taati untuk berbuat maksiat kepada Allah swt....(Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran) dengan memakai ta atau ya; yakni mengambil pelajaran darinya...Sedangkan huruf maa adalah tambahan, yang diadakan untuk mengukuhkan makna sedikit, sehingga artinya
(Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel) mengenai apa yang akan disebutkan...di antara mereka 12 orang pemimpin) dari setiap suku seorang pemimpin yang akan menjamin dipenuhinya...perjanjian itu oleh semua warga, dan kepada mereka (Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku beserta kamu)...dan memberikan bantuan kepada mereka serta kamu berikan kepada Allah suatu pinjaman yang baik) dengan...mengeluarkan nafkah di jalan-Nya (maka akan Kututupi kesalahan-kesalahan kamu dan akan Kumasukkan kamu
(Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian..., "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami") sebab kamu ikut kafir seperti kami, maka kami...dan kamu adalah sama, kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, (maka rasakanlah siksaan dari perbuatan...yang telah kamu lakukan).
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 23
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,...dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu....Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...menjadi ikutanmu dan kamu cintai....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...(Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai...pemimpin mereka.
Sesungguhnya engkau adalah seorang di antara kami yang kami harapkan) kami mengharapkan semoga engkau...menjadi penghulu dan pemimpin kami (sebelum ini) sebelum apa yang kamu lakukan itu (apakah kamu melarang...kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami) yaitu berhala-berhala (dan sesungguhnya...kami betul-betul dalam keraguan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami) yaitu agama tauhid (lagi...sangat gelisah.") maksudnya yang diserukannya itu amat meresahkan.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu..., sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
Kisah-kisah itu, wahai Rasulullah, adalah sebagian dari kisah negeri yang telah Kami hancurkan....Semua itu Kami ceritakan kepadamu agar kamu dapat menasihati kaummu dan kamu yakin akan pertolongan Allah...Sebagian negeri itu seperti tanaman yang berdiri tegak di atas lanjaran sehingga nampak terlihat apa...yang telah terjadi....Sebagian lainnya hilang tanpa jejak seperti tanaman yang telah dituai.
Dan apabila Kami perlihatkan kepadamu, wahai Rasul, sebagian dari apa yang Kami janjikan kepada mereka..., yaitu berupa kemenanganmu atas mereka dan penimpaan azab atas mereka, atau Kami wafatkan kamu sebelum...kamu melihat itu semua, maka sesungguhnya kepada Kami jualah mereka akan kembali untuk dihitung dan...Mahateliti dan Mahatahu apa yang mereka kerjakan, dan akan memberikan balasan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 13
Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di...atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 98
Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak...bersama kamu (ke neraka)"....(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia..., maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah....Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
"Wahai Nabi, semua kenikmatan, kesehatan dan keselamatan yang kamu rasakan adalah karunia dan kebaikan...Allah yang diberikan kepadamu....Sedang kesusahan, kesulitan, bahaya dan keburukan yang menimpa kamu adalah berasal dari dirimu sendiri..., sebagai akibat dari dosa yang telah kamu perbuat."...Kami, akan menjadi saksi atas penyampaianmu dan atas jawaban mereka.
Bagaimanakah keadaan mereka yang kafir dan menentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya, ketika Kami...mendatangkan semua nabi sebagai saksi atas kaumnya pada hari kiamat, dan Kami mendatangkan kamu, wahai...Muhammad, sebagai saksi atas kaummu yang di antaranya terdapat orang-orang yang menentang itu?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 29
Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah...Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi....Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Janganlah kamu penuhi, wahai Rasulullah, apa-apa yang mereka minta darimu, tapi sembahlah Allah dan jadilah...kamu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya.
Atau sebelum kamu runtuhkan langit menjadi berkeping-keping di atas kepala kami seperti kamu katakan...bahwa Allah menjanjikan kami dengan semua itu....Atau kamu mendatangkan Allah dan malaikat- malaikat berhadapan muka dengan kami.
(Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin) yang akan mengendalikan...) agama (Allah sedikit pun kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka) maksudnya jika...ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati...minoritas (dan Allah memperingatkanmu terhadap diri-Nya) maksudnya kemarahan-Nya jika kamu mengambil...mereka itu sebagai pemimpin (dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali) hingga kamu akan beroleh balasan
(Hai orang-orang yang beriman!...Janganlah kamu ambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai olok-olok) ejekan (dan barang permainan...di antara) min untuk penjelasan (orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya dan orang-orang kafir) atau...orang-orang musyrik; dengan jar dan nashab (sebagai pemimpin dan bertakwalah kepada Allah) dengan tidak...mengambil mereka sebagai pemimpin (jika kamu beriman) artinya sungguh-sungguh dalam keimanan kamu itu
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 4
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy....Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit...dan apa yang naik kepada-Nya....Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 66
Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan...kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali...jika kamu dikepung musuh"....Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita