Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 darah 9 al imran ayat 104 10 al jumuah ayat 10 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 cinta 13 ibrahim 14 ali imran 159 15 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 16 sabar 17 Muhammad 18 Pakaian 19 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 20 AN NISA AYAT 58 21 QS. Ali Imran (3): 67 22 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 23 AL IKHLAS 24 yunus 25 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 26 an+nisa+ayat+59 27 an nisa ayat 5 28 al baqarah ayat 111 29 al maidah ayat 8 30 ali imran 134 31 AL-BAQARAH AYAT 148 32 yusuf 33 Sedih 34 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 35 Muslim 4969 36 pikun dan beruban 37 al baqarah ayat 151 38 al maidah ayat 2 39 an nisa ayat 58-59 40 Ar rahman 41 mimpi 42 Ali Imran ayat 185 43 surat ar rum 21 44 Al hujurat ayat 13 45 al imron ayat 198 46 luqman 47 Hadits cinta 48 an nisa ayat 59 49 al+imran+ayat+38 50 al+baqarah+ayat+69 51 Al Maidah ayat 1 52 al+baqarah+ayat+70 53 al araf ayat 185 54 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 55 Al Hajj ayat 54 56 menuntut ilmu 57 Asy-syu'ara+ayat+8 58 al baqarah ayat 195 59 hewan 60 al ankabut ayat 45 61 ali imran 130 62 Putus asa 63 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 64 albaqarah ayat 2 65 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 66 ali imran 14 67 riba 68 al+kahfi+ayat++4 69 ali imran ayat 67 70 al baqarah ayat 198 71 al+insyirah+ayat+5 72 al alaq ayat 2 73 Surat asyuaro ayat 214 74 Kisah nabi 75 al+insyirah+ayat+6 76 ibrahim ayat 7 77 Al maidah ayat 18 78 an nisa ayat 29 79 maryam 80 al baqarah ayat 10 81 al mujadilah ayat 11 82 Saba ayat 16 83 1. Jangan mudah mengobral sumpah 84 Peristiwa dimasa lalu 85 al imran 86 Surat Ar-Ra’d 87 an nahl ayat 97 88 Talak 89 an nur ayat 9 90 Darah manusia 91 al insyirah ayat 5 92 surah al baqarah ayat 151 93 surat al-a'la 94 al ahzab ayat 59 95 al baqarah ayat 43 96 +surat+at+taubah+ayat+24 97 quran 98 akhlak 99 surah fatir ayat 29 100 bekerja

Hasil pencarian tentang Maha+Melihat

Cukuplah bagi kamu penjelasan dan pemberitaan Tuhanmu, karena Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu...dengan pengetahuan yang dalam, seperti halnya pengetahuan orang yang melihat langsung....Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-Nya lagi Maha Melihat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata) artinya engkau tidak akan dapat melihat-Nya sebab hal...Kepada Tuhannya mereka melihat."...Tuhanmu kelak di akhirat sebagaimana kamu melihat bulan pada malam purnama."...; dan tiada selain-Nya mempunyai sifat ini (dan Dialah Yang Maha Lembut) terhadap kekasih-kekasih-Nya...(lagi Maha Waspada) terhadap mereka.
(Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan) dapat dibaca Ta'maluuna atau Ya'maluuna, kalau dibaca...Ya'maluuna artinya, Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 75
Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi...Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 17
Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 103
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah...Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 96
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 30
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha...Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 63
Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau?...Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 134
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 28
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 61
Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah Maha...Mendengar lagi Maha Melihat.
Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(Apakah mereka tidak melihat) tidak memperhatikan (burung-burung yang berada di atas mereka) yakni di...menahan mereka) agar jangan jatuh ke bumi sewaktu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya (selain Yang Maha...(Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu) makna yang dimaksud, apakah mereka tidak menyimpulkan
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 19
Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah....Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 31
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 27
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 35
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami".
(Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.") mengetahui apa-apa
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 58
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Aku Maha Mendengar apa yang ia katakan dan Maha Melihat apa yang ia perbuat.
Hal ini merupakan penyebab adanya perjanjian gencatan senjata (dan adalah Allah Maha Melihat apa yang...Lafal Ta'maluuna dapat dibaca Ya'maluuna, kalau dibaca Ya'maluuna maka artinya, "Dan adalah Allah Maha...Melihat apa yang mereka kerjakan."
Sebab Dia Maha Mengetahui watak-watak mereka, Maha Melihat kebutuhan mereka.
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
-deskripsi"> Engkau Maha Mengetahui, Mendengar dan Melihat segala sesuatu.

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 65
Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar...Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 44
Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataan orang-orang musyrik yang memungkiri kebangkitan....Dia juga Maha Melihat perbuatan-perbuatan mereka, lalu Dia memberikan balasan atasnya.
Mereka menyebut malaikat, yang merupakan makhluk Sang Maha Pemurah, sebagai anak-anak perempuan-Nya....Apakah mereka melihat penciptaan malaikat-malaikat itu dengan mata kepala mereka sendiri sehingga mempunyai...Tidak, mereka tidak melihat. Kami akan mencatat apa yang mereka ada-adakan ini.