Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 an+nisa+ayat+21 5 Surat+al+al isra+ayat+36 6 ar rahman 7 Tafsir ayat 22 8 Ali imran 104 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 al imran 12 luqman+ayat+14 13 surat+An-Najm+ayat+38 14 yunus 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 zakat 17 Dalil+tentang+kreatif 18 Riba 19 shalat 20 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 21 ikhlas 22 Sabar 23 al maidah ayat 2 24 hadits shalat 25 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 26 petunjuk 27 Zikir 28 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 29 Surat nuh 30 AL MAIDAH AYAT 3 31 Ibrahim 7 32 ular 33 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 34 ali imran 97 35 wanita 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 Takwa 38 Ayat 1 39 Surat Lukman ayat 32 40 ali imran 41 Surat albakoroh 20_28 42 unta 43 ayat Quran tentang sejarah 44 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 45 Surat al isra 46 Muslim 47 Al insyirah ayat 5 48 Al mulk ayat 2 49 al-quran 50 al+maidah+ayat+3 51 Ali Imran 134 52 Hadis hutang piutang 53 Ali imran 185 54 muhammad 35 55 al+anbiya+ayat+90 56 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 57 al+maidah+ayat+122 58 al+anbiya+ayat 90 59 musibah 60 Al+hujurat+ayat+56 61 al-baqarah ayat 275 62 akhlak 63 an nisa ayat 59 64 tajwid+al+a-raf+ayat+34 65 katak 66 an-nisa ayat 124 67 Al ahzab ayat 21 68 al baqarah ayat 163 69 surga 70 yunus 107 71 al hujurat ayat 12 72 ali imran 133 73 al ikhlas 74 Ali imran 103 75 Kisah kaum sodo 76 Al hadid ayat 20 77 Unsur surat Ibrahim ayat 18 78 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 79 Shaad 80 an nisa ayat 58 81 ali imran 190 82 waris 83 al hajj ayat 78 84 Jihad 85 Pendusta 86 ali+imran+146 87 waktu 88 surat muhammad ayat 15 89 Al hijr 94 90 Surat+al+al+isra+ayat+36 91 Fathir ayat 1 92 Al+baqarah+ayat+156 93 an nahl ayat 7-8 94 Hadist mandi junub 95 al baqARAH AYAT 40 96 al+a'raf+ayat+189 97 surat+al-baqarah+ayat+236 98 surat+al+mukmin+ayat+60 99 ar rum ayat 21 100 Ibadah

Hasil pencarian tentang Makhluk+kecil

Allah memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk...hidup dan benda, baik kecil maupun besar....Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat...menggambarkan bagi hamba-hamba-Nya segala sesuatu yang dikehendaki-Nya meskipun dengan hal-hal yang sangat kecil
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 14
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 53
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
mereka sampai di lembah semut) yaitu di kota Thaif atau di negeri Syam; yang dimaksud adalah semut-semut kecil...terinjak-injak (oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari") semut dianggap sebagai makhluk
(Dan dengan apa yang tidak kalian lihat) di antara makhluk-makhluk itu.
Kitab suci ini merupakan wahyu amat indah yang diturunkan oleh Sang Pemberi nikmat, besar dan kecil.
Segala perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat.
(Semua yang ada di bumi itu) yakni semua makhluk hidup yang ada padanya (akan binasa) akan mati; di sini...diungkapkan semua makhluk hidup dengan memakai kata Man, karena memprioritaskan makhluk yang berakal
(Dan segala urusan yang kecil maupun besar) berupa dosa atau amal perbuatan (adalah tertulis) tercatat
(Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar) yaitu api neraka; dan api dunia dinamakan api kecil.
adalah Pemilik dan Sumber rahmah yang tak pernah putus memberikan segala kenikmatan, baik besar maupun kecil
sebelum dilakukan pembagian (dan ucapkanlah) hai para wali (kepada mereka) yakni jika mereka masih kecil-kecil...tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil
Mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang membawa bejana berisikan minuman dari sumber yang terus
(Maka) huruf laa di sini adalah huruf zaidah (Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat) makhluk-makhluk
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
langit dan bumi dan) menciptakan (apa yang Dia sebarkan) Dia sebar ratakan (pada keduanya, yaitu berupa makhluk...yang melata) pengertian Ad-Dabbah ialah makhluk yang menempati bumi, yaitu manusia dan lain-lainnya....(Dan Dia untuk mengumpulkan semuanya) mengumpulkan semua makhluk untuk dihadapkan kepada-Nya (Maha Kuasa...jika dikehendaki-Nya) Dhamir Hum yang terdapat pada lafal Jam'ihim lebih memprioritaskan makhluk yang...berakal daripada makhluk lainnya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 2
dari kejahatan makhluk-Nya,
(Maka barang siapa yang mengerjakan seberat zarah) atau seberat semut yang paling kecil (kebaikan, niscaya
keluar dari perahu itu dan melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan mereka menemui seorang anak kecil...Hamba saleh itu pun kemudian membunuh anak kecil itu.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 20
Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk
(Sampai hari keputusan) di antara semua makhluk; dari pengertian ayat inilah diambil kesimpulan bagi...Jawab lafal Idzaa yakni, terjadilah keputusan di antara semua makhluk.
(Sesungguhnya Dialah yang memulai) penciptaan makhluk (dan yang mengembalikan) makhluk menjadi hidup
keadaan ini terjadi sejak lidahnya terbakar bara api yang ia masukkan ke dalam mulutnya sewaktu masih kecil
Hanya sebagian kecil, yaitu orang-orang beriman, yang tidak mengikutinya.
peringatan) yakni nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 24
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 10
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 266
macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil