Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 taubat 12 Perhiasan 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 al+maidah+ayat+38 15 ilmu 16 al isra ayat 55 17 kitab+zabur 18 ibrahim 19 Jual beli 20 Ali Imran 21 zakat 22 Pakaian menutup aurat 23 Ali imran 159 24 Yusuf 25 al Baqarah ayat 219 26 Luqman 27 imran 28 jihad 29 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 30 jaringan tumbuhan 31 injil 32 al maidah ayat 8 33 al furqan ayat 1 34 Zina 35 al isra ayat 82 36 kitab injil 37 ibrahim 7 38 Pertengkaran 39 Langit 40 Bentuk molekul 41 Surat al baqarah ayat 214 42 surat al jumu'ah 43 al maidah ayat 2 44 Al hajj ayat 5 45 Yunus 46 menutup aurat 47 niat 48 zabur 49 an nisa ayat 3 50 Akhlak 51 Hadits abu Daud 1116 52 ali imran 134 53 al hasyr ayat 7 54 surat an nur ayat 54 55 an nisa ayat 9 56 muhammad 57 an nisa ayat 4 58 Perang badar 59 al+qaff+ayat+30 60 yunus ayat 57 61 ali+imran+31 62 ar-rum ayat 41 63 surat an-naba' 64 Surat sad ayat 24 65 hukum 66 tulang 67 al imran 68 kitab Taurat 69 Minta ampun 70 hadits ibnu majah 225 71 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 72 al ikhlas 73 Ketaatan 74 an nisa ayat 59 75 Surat al isra ayat 2 76 bumi langit bulan matahari 77 Rahasia 78 aL aNKABUT AYAT 20 79 al maidah ayat 3 80 at taubah ayat 105 81 wanita 82 Kepatuhan syariah 83 an nisa ayat 64 84 berserah diri 85 ali imran 104 86 Keberagaman tumbuhan 87 ayat kursi 88 Ar rum ayat 21 89 Kerusakan 90 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 91 ali imran 190 92 at taubah ayat 33 93 Ar rad ayat 11 94 pekerjaan 95 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 96 ar rum ayat 41 97 ali imran 102 98 an nur ayat 32 99 an+nisa+ayat+6 100 at taubah ayat 103

Hasil pencarian tentang Melindungi

terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 31
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 70
Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"
yang ada padanya menunjukkan makna Mubalaghah, yakni kekuasaan di atas segala kekuasaan (sedangkan Dia melindungi...dan tidak membutuhkan perlindungan) Dia melindungi dan tidak memerlukan perlindungan (jika kalian mengetahui
Segala apa yang mereka perbuat di dunia tidak dapat melindungi mereka dari siksaannya....Tuhan-tuhan palsu yang mereka jadikan penolong selain Allah juga tidak mampu melindungi mereka sedikit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Mereka menikmati segala yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan pun akan melindungi mereka dari
sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi saja (untuk kalian) yakni untuk segolongan manusia (guna melindungi...diri kalian) jika dibaca Linuhshinakum, maka Dhamirnya kembali kepada Allah, maksudnya, supaya Kami melindungi...jika ia dibaca Lituhshinahum, maka Dhamirnya kembali kepada baju besi, maksudnya, supaya baju besi itu melindungi...Jika dibaca Liyuhshinakum, maka Dhamirnya kembali kepada Nabi Daud, maksudnya, supaya dia melindungi
pelindungku ialah Allah) yang mengurusi perkaraku (yang telah menurunkan Alkitab) Alquran (dan Dia melindungi
maksudkan (atau memberi rahmat kepada kami) maksudnya, Dia tidak mengazab kami (tetapi siapakah yang dapat melindungi...Tentu saja tiada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari azab-Nya.
Selain itu, ada beberapa kegunaan yang lain seperti melindungi hewan dari bahaya."
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 88
Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi,
(Jika kalian mempunyai tipu daya) tipu muslihat untuk melindungi diri kalian dari azab (maka lakukanlah
(Yang tidak melindungi) asap itu tidak dapat menaungi mereka dari panas hari itu (dan tiada bermanfaat
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 36
Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya.
yang mengandung segala unsur kehidupan--yang bertempat pada rahim, sebuah tempat yang kokoh dan dapat melindungi
Harta yang mereka, orang-orang terdahulu, kumpulkan dan kenikmatan yang mereka miliki tidak mampu melindungi
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu
Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 72
memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi...terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 28
dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi
Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan penolong yang dapat melindungi dan menolong mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi
Dan sekali-kali tiada bagi kalian) hai umat manusia (selain dari Allah) (yang melindungi) kalian daripada-Nya
(Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai) maksudnya untuk melindungi harta benda mereka dan
Allah benar-benar akan membela, melindungi dan menolong orang-orang Mukmin karena keimanan mereka.
Tidak ada yang dapat memberi pertolongan dan melindungi mereka dari azab-Nya.
Siapakah gerangan yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu, yang melindungi
Sesungguhnya hanya Allahlah tempat aku bergantung untuk melindungi anakku....Allahlah tempat aku bergantung untuk melindungi anakku. Dia Mahakuat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 43
Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang
Allahlah yang akan melindungi kalian, dan cukuplah Dia sebagai penjaga kalian.