Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 surah al-maidah ayat 8 12 dosa 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 Nikah 15 Jihad 16 Dua masa 17 al mujadalah ayat 11 18 cinta 19 matahari 20 hutang 21 Saba 13 22 al isra ayat 36 23 surat al imran ayat 185 24 al a'raf ayat 52 25 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 26 Jika allah menganugerahi rahmat 27 hadist tentang perilaku konsumen 28 Berdebat 29 puasa 30 Ikhlas 31 Al-Imran (3 : 130) 32 miskin 33 Al-Imran ayat 130 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 al isra ayat 7 37 Aliimram+ayat+105 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 Ar Rahman 41 Kafir 42 Hadits Muslim Nomor 3035 43 al ahzab ayat 21 44 maryam 45 ilmu 46 Manusia 47 maryam ayat 30-35 48 surat an nazi'at 49 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 50 Metode pendidikan 51 Membunuh 52 Tentang kematian 53 Hadist ibnu majah 2172 54 AL Baqarah ayat 286 55 surah yusuf 65 56 Shalat 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 yunus 99 59 al+qiyamah+ayat+1-2 60 al+maidah+ayat+ 83 61 AN NAML AYAT 88 62 asy+syuara+ayat+181+182+183 63 al an'am ayat 71 64 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 65 Yusuf 84 66 ar rum ayat 21 67 ayat tentang serakah 68 az zumar ayat 68 69 Surat Al-Baqarah Ayat 256 70 al baqarah ayat 81 71 ombak 72 Al Hijr 26 73 al-Hujurât ayat 6 74 surat Toha ayat 14 75 ar rum ayat 56 76 ATTAKASUR AYAT 1-2 77 Al ikhlas ayat 1-4 78 berlayar 79 Al Jasiyah ayat 18 80 adil 81 al-baqarah ayat 164 82 ayat al-Baqarah 219 83 Surat yunus+ayat+8 84 ALI IMRAN 159 85 Hadits ahmad jauhi kufur 86 al jumuah ayat 10 87 durhaka 88 al-mujadalah ayat 11 89 al-imron ayat 110 90 permainan 91 ayat+menyembunyikan+ilmu 92 Gelap 93 Ditanya 94 empat puluh tahun 95 menyapih 96 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 97 Zina 98 iman 99 surah al kautsar ayat 1-3 100 khusyu

Hasil pencarian tentang Mengatakan+datangnya+dari+allah

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 78
kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan...: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya...) dari sisi kamu (Muhammad)"....Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hanya kepada Allah semata pengetahuan tentang datangnya hari kiamat akan dikembalikan....tidak diketahui oleh Allah....Ingatlah ketika Allah mengejek orang-orang musyrik dengan mengatakan, "Mana sekutu-sekutu-Ku yang dulu...Dengan memohon maaf dari Allah, mereka menjawab, "Kami beritahukan kepada-Mu, ya Allah, tidak ada seorang...pun dari kami yang bersaksi bahwa Engkau mempunyai sekutu."
(Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan...dari Allah dan rasul-Nya) terhadapmu....Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 48
Mereka mengatakan: "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?"
(Mereka mengatakan, "Bilakah datangnya ancaman itu) siksaan itu (jika memang kalian orang-orang yang
Dia menciptakan segala sesuatu dengan mengatakan, "Jadilah!"...Tiap kata yang berasal dari-Nya adalah kebenaran dan kejujuran....Yaitu hari ditiupnya sangkakala sebagai tanda akan datangnya pembangkitan....Yang melakukan semua perbuatan-Nya dengan bijaksana dan pengetahuan-Nya meliputi bagian dalam dan luar dari
dalam surga dengan memperdayakan serta mengatakan kepada mereka, "Maukah kalian saya tunjukkan suatu...Ia tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran...Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu, (dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami...semula), yakni dari nikmat surga (dan firman Kami, "Turunlah kalian!")...tumbuh-tumbuhan yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati (sampai waktu tertentu) maksudnya hingga saat datangnya
dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari...(Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan...Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah...menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya
Ketika Allah memutuskan hukum dengan memberikan nikmat kepada orang-orang Mukmin dan menyiksa orang-orang...yang berbuat maksiat, Iblis mengatakan kepada pengikutnya, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan datangnya...Hari ini aku tidak dapat menolong kalian dari azab, sebagaimana kalian juga tidak dapat menolongku....ini aku tidak dapat membenarkan perbuatan kalian di dunia, yang telah mempertuhan diriku di samping Allah
(Ketika) zharfu zaman bagi datangnya pertolongan (kamu mengatakan kepada orang-orang beriman) menjanjikan
Ada pula yang mengatakan, bahwa kata “Kallaa” di ayat ini artinya “Alaa” (Ingatlah!)....

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan bulan, dengan malam ketika...dan dengan Subuh ketka semakin terang karena semuanya (bulan, malam dan Subuh) mengandung ayat-ayat Allah...meraih keridhaan-Nya dan mendapatkan surganya, maka dipersilahkan, dan barang siapa yang ingin mundur dari...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Dan katakanlah, "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu;
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 55
Dam tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka..., dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah...berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
Kenistaan itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang mempertahankan kekafiran hingga datangnya malaikat...Karena terkejut, dengan berbohong mereka mengatakan, "Kami tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun di...Allah mengetahui apa yang kalian perbuat di dunia, baik yang kecil maupun yang besar.
Ketika orang-orang musyrik merasa lambat akan datangnya azab yang diancamkan kepada mereka, lalu turunlah...firman-Nya: (Telah pasti datangnya ketetapan Allah) yakni hari kiamat....untuk menunjukkan kepastian kejadiannya, artinya telah dekat (maka janganlah kalian meminta disegerakan datangnya...meminta disegerakan sebelum saatnya karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi (Maha Suci Allah...) kalimat ini mengandung makna memahasucikan Dia (dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan)
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 33
Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya...Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri,
di sini Nabi Isa tidak mengatakan hai kaumku, karena sesungguhnya dia tidak mempunyai kerabat di kalangan...mereka (Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku) kitab yang...diturunkan sebelumku (yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan...Allah berfirman: (Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka) yakni Ahmad alias Muhammad kepada orang-orang
Sedangkan orang yang ketika diperintah oleh kedua orangtuanya untuk meyakini datangnya hari kebangkitan...Apakah kalian memperingatkan aku bahwa aku akan dibangkitkan kembali dari kubur, sedangkan umat-umat...sebelumku tidak ada satu pun yang dibangkitkan kembali dari kuburnya?"...Lalu kedua oragangtuanya itu memohon pertolongan kepada Allah atas dosa yang dilakukan anaknya seraya...Janji Allah akan datangnya hari kebangkitan itu pasti benar."
-deskripsi"> Selanjutnya Allah memerintahkan berpaling dari mereka dan mengancam mereka...dengan datangnya azab.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 45
maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya...bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 1
Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya....Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 53
Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama yang sempurna kebenarannya, sebelum datangnya suatu hari ketka...tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dari Allah.
(Apa pun yang kamu peroleh) hai manusia (berupa kebaikan, maka dari Allah) artinya diberi-Nya kamu karena...karunia dan kemurahan-Nya (dan apa pun yang menimpamu berupa keburukan) atau bencana (maka dari dirimu...sendiri) artinya karena kamu melakukan hal-hal yang mengundang datangnya bencana itu....(Dan cukuplah Allah sebagai saksi) atas kerasulanmu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 165
menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya...Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri"....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dia, misalnya, menurunkan air dari langit sebagai faktor penyebab datangnya rezeki kalian....menjadi pelajaran kecuali bagi orang-orang yang mau memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah
, maksudnya tidaklah (yang mereka tunggu-tunggu) buat memasukinya secara keseluruhan itu (melainkan datangnya...Allah kepada mereka) maksudnya siksa Allah seperti pada firman-Nya "atau datang amru rabbika artinya...siksa Tuhanmu" (dalam naungan) 'zhulal' jamak dari 'zhillah', artinya naungan (awan dan malaikat dan...(Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan) ada yang menyatakan dalam bentuk pasif, ada pula aktif,...yakni di akhirat untuk menerima pembalasan dari-Nya.
(Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah) yaitu agama Islam (itulah petunjuk) yang sesungguhnya, sedangkan...'lam' menunjukkan sumpah (kamu ikuti keinginan mereka) yakni apa-apa yang mereka anjurkan (setelah datangnya...pengetahuan kepadamu) maksudnya wahyu dari Allah (maka Allah tidak lagi menjadi pelindung) yang akan...melindungimu (dan tidak pula menolong.") yang akan menghindarkanmu dari bahaya.
(Atau siapakah) berkedudukan menjadi mubtada (dia) menjadi khabar dari mubtada (yang) menjadi badal dari...lafal haadza (menjadi tentara) yakni penolong-penolong (kalian) berkedudukan menjadi shilah dari lafal...alladzii (yang akan menolong kalian) menjadi sifat dari lafal jundun (selain daripada Allah Yang Maha...Penyayang) yang dapat menolak datangnya azab bagi kalian; yakni tiada seseorang pun yang dapat menolong
Apakah mereka juga tidak mengetahui ketentuan Allah yang berlaku bagi orang-orang yang mendustakan, lalu...merasa aman dari datangnya siksa Allah pada waktu siang atau malam, yang diatur tanpa diketahui oleh...Sesungguhnya yang tidak mengetahui aturan dan ketentuan Allah berupa hukuman bagi orang-orang yang mendustakan
Yaitu hari ketika mereka bergegas keluar dari kubur mereka menuju ke arah seseorang yang memanggil....Mereka seolah bersegera menuju sesuatu selain Allah yang disembahnya di dunia....Dahulu mereka pernah dijanjikan dengan datangnya hari ini, tetapi mereka mendustakannya.