Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 Islam 3 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 4 Allah 5 Al Baqarah ayat 30 6 al maidah ayat 2 7 ar rahman 8 Ayat nabi nuh 9 YUNUS 5 10 al imran 104 11 al baqarah ayat 275 12 Sabar 13 surga 14 tolong menolong 15 surat+An-Najm+ayat+38 16 riba 17 yunus 18 al baqarah ayat 233 19 surah+al+baqoh+ayat+222 20 Munafik 21 dimana Allah 22 Al Hujurat Ayat 13 23 pendidikan 24 Al-Baqarah ayat 152 25 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 26 Yusuf 87 27 ayat 145 28 QS. Al-Baqarah ayat 124 29 al-Hujurat ayat 13 30 ali imran 133 31 ali imran ayat 159 32 Nabi saw 33 al hijr ayat 9 34 bersyukur atas rezeki 35 Bertaubat kami hapus 36 waktu 37 ali imran 103 38 Tafsir tentang teknologi 39 Ayat 42 40 Surat+albaqaroh+1-13 41 Pecahan 42 Al baqarah ayat 31 43 QS. al-Luqman ayat 10 44 khalifah 45 Kandungan+surat+Al+anfal 46 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 47 An naml ayat 19 48 Surat Ar-rahman ayat 19 49 Q.S. Fathir ayat 2 50 katakan 51 gunung 52 yunus 57 53 AT TAHRIM AYAT 6 54 AN NISA AYAT 29 55 bekerja 56 Surah an nisaa ayat 101 57 Ali imron ayat 102 58 Menjaga kesehatan 59 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 60 ibrahim 1 61 luqman 62 puasa 63 Ali imran 139 64 Nabi Isa adalah anak Allah 65 Belajar 66 anak Allah 67 Surat an Nisa ayat 142 68 balasan perbauatan buruk 69 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 70 az zukhruf ayat 11 71 Tuhan tiga 72 annur ayat 3 73 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 74 IMAN 75 Allah Tuhan 76 ashshof ayat 61 77 an nahl ayat 97 78 ali imran 8 79 luqman 13 80 Surah Ali-Imran ayat 114 81 al hijr 82 rezeki 83 Maryam ayat 54 - 65 84 susu 85 As Syam ayat 1 86 an nur ayat 31 87 al mulk ayat 19 88 al ahzab ayat 15 89 ali imran 96 90 Ikhlas 91 MARYAM 92 Al An am ayat 61 93 al fushilat ayat 12 94 ali imran 110 95 Sahih Bukhari Volume 5, Buku 59, Nomor 428 96 Menundukkan+dunia+di+bawah+telapak+kaki 97 Al-Hasyr ayat 59 98 surat+ibrahim+ayat+41 99 Al-Furqon+ayat+63 100 Tuhan itu tiga

Hasil pencarian tentang Mengurus

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 2
Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 66
Katakanlah: "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu".
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 111
Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus
Dialah Allah Swt. yang Mahaunggul atas segala sesuatu dan Mahabijaksana dalam mengurus dan memberi hukum
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 60
Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri.
Yang bersifat sebagai Pencipta, dan bersemayam, serta mengurus itu adalah Allah yang mengetahui apa yang
Dia yang mengurus seluruh urusan ciptaan-Nya dari langit sampai ke bumi.
Dia mengatur dan mengurus seluruh isi alam.
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjakan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 1
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus
Engkau tidak dibebani untuk mewakili mereka mengurus dan mengadakan perbaikan atas perkara mereka.
Allah sebagaimana yang kalian lihat, yaitu yang berupa kesempurnaan penciptaan dan ketelitian dalam mengurus
Alquran itu adalah hak) yakni benar (Katakanlah,) kepada mereka ("Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 220
Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah
Dia Maha Mengetahui untuk mengurus ciptaan-Nya dan Mahakuasa untuk menjadikan segala yang dikehendaki-Nya
Allah mengurus segala urusan orang-orang Mukmin, menolong mereka dengan mengeluarkan mereka dari keraguan
yakni yang akan mengurus persoalan mereka dan mempertahankan mereka?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 127
Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.
bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus
(Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 255
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
Dia hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk ciptaan-Nya tanpa pernah lalai.
Siapakah yang mengurus dan mengatur segala urusan alam semesta dengan kekuasaan dan kebijaksanaan- Nya
Musyawarah itu berakhir dengan pendapat saudara tertua yang mengurus mereka selama ini.
beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul- Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus
kecil (di antara anak-anak) agar kamu berikan kepada mereka hak-hak mereka (dan) disuruhnya kamu (agar mengurus
(Katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut) misalnya mengenai campur-tangan dalam upaya mengembangkan
Kemudian hanya Dialah--dengan keagungan kekuasaan-Nya--yang menguasai dan mengurus hal ihwal makhluk-makhluk-Nya
kepada Allah) percayalah kalian kepada-Nya (Dia adalah pelindung kalian) yang menolong kalian dan yang mengurus