Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 dunia 14 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 15 Aman 16 Urusan 17 al-baqarah ayat 168 18 al-maidah ayat 3 19 an-nur+ayat+36 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 al-insyirah ayat 5 22 hewan 23 huud+40 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 Ibrahim ayat 7 26 menghindari perkelahian 27 An nahl ayat 120 28 Anjing 29 petunjuk 30 kemuliaan 31 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 32 AL+AHZAB+AYAT+70 33 al baqarah ayat 261 34 mengharapkan pertemuan 35 al ahzab ayat 70 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 orang tua 38 ikhlas 39 QS.Al imran ayat 79 40 ibrahim 32 41 ali imran ayat 26 42 Bersyukur 43 ali imran ayat 185 44 al bayyinah ayat 8 45 surat Al furqan ayat 20 46 lukman+ayat+15 47 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 48 surat al baqarah ayat 11 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 al-maidah ayat 48 51 Surat al maidah ayat 48 52 Al+Anbiyâ+ayat+73 53 surat Al furqan ayat 9 54 Al+hijr+ayat+48 55 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 56 ar rum ayat 21 57 Memohon ampun 58 Surga 59 an nisa ayat 59 60 al baqarah ayat 124 61 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 62 surat al baqarah ayat 219 63 al anbiya ayat 73 64 Ayat 36 surat al isra 65 Al Isra ayat 26 66 menjaga lisan 67 surat al baqarah 68 surat an nisa azat 124 69 besi 70 anak sapi 71 yunus 72 SURAT LUKMAN 73 Rezeki 74 Sedekah 75 Beriman 76 Surat+Al-Baqarah 77 AL HAJJ AYAT 5 78 Surat Al-Baqarah ayat 10 79 an nahl ayat 43 80 an nisa ayat 135 81 an+nur+ayat+62 82 hewan ternak 83 an nisa ayat 9 84 Kuda 85 Al-Baqarah [2] ayat 43 86 masuk 87 Permadani 88 mencintai iptek 89 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 90 udara 91 Ibnu Katsir 92 Al imran 93 Surat Al-A’raf Ayat 26 94 Terhadap diri 95 Al-Baqarah ayat 256 96 ISLAM KONTOL 97 Al mu'minun ayat 51 98 ibrahim 9 99 Saba 13 100 ali imran+191

Hasil pencarian tentang Nabi+idris+

(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengajar) manusia menulis (dengan qalam) orang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau pena ialah Nabi...Idris a.s.

-deskripsi"> Yaitu Idris, kakek Nabi Nuh....Namun ada yang berpendapat, bahwa Idris adalah salah seorang nabi Bani Israil berdasarkan hadits Israâ...€™-Mi’raj, di mana ia mengatakan dalam salamnya kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,...€ seperti yang diucapkan Adam dan Ibrahim ‘alaihimas salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi...

-deskripsi"> Yaitu Ibrahim, cucu dari anak Nabi Nuh bernama Sam.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah) menjadi sifat daripada lafal Ulaaika (yaitu para nabi...Maka firman-Nya (dari keturunan Adam) yakni Nabi Idris (dan dari orang-orang yang Kami muatkan bersama...Nuh) di dalam bahteranya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim yaitu cucu daripada anak Nabi Nuh yang bernama...Sam (dan dari keturunan Ibrahim) yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq serta Nabi Yakub, (dan) dari keturunan...(Israel) yang dimaksud adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa (dan dari
-deskripsi"> Menurut Mujahid, Allah mengangkat Idris dalam keadaan belum meninggal sebagaimana...Menurut Al Hasan dan lainnya, Allah mengangkat Idris ke surga....hadits shahih, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika isra’-mi’raj bertemu dengan Idris
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dan) ingatlah kisah (Ismail, Idris dan Zulkifli.
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Pemaparan kisah Nabi Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrâhîm denan kaumnya, karunia Allah berupa...Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail),...Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus) serta Maryam.
Nabi Adam menyambut kedatanganku, dan ia mendoakan kebaikan untukku....Yahya dan Nabi Isa....Maka pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami; tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris, ia menyambut...Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam buat kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi...Lalu aku kembali menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, 'Apakah yang telah kamu lakukan?'
untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi...) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi...lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang...Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa....Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa..., Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada...putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.
kelahiran Ishak) dengan adanya ayat ini dapat disimpulkan, bahwa anak yang disembelih itu bukanlah Nabi...Ishak tetapi anak Nabi Ibrahim yang lainnya, yaitu Nabi Ismail (seorang nabi) menjadi Hal dari lafal...yang diperkirakan keberadaannya, artinya kelak ia akan menjadi seorang nabi (yang termasuk orang-orang
-deskripsi"> Para nabi berjanji kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala bahwa apabila datang...Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya....Ayat ini termasuk dalil tingginya kedudukan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa Beliau...adalah nabi yang paling utama dan pemimpin mereka.
Wanita itu menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa sampai ke tempat bapak wanita...itu, dia adalah Nabi Syuaib a.s....Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya ternyata telah disiapkan makan malam, maka Nabi Syuaib berkata,...Nabi Syuaib berkata, "Tidak, ini merupakan tradisiku dan tradisi nenek moyangku....Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami.
Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu al-Qur'ân dan syariat....Begitu juga, Kami telah memberi wahyu kepada Nûh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya....Juga, Kami telah memberikan wahyu kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb dan Asbâth (yaitu nabi-nabi
-deskripsi"> Yakni tentang Nabi Musa 'alaihis salam, Nabi Isa 'alaihis salam dan Nabi...

-deskripsi"> Yakni tentang Nabi Ibrahim 'alaihis salam.

seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
>-deskripsi"> Zubur ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi...sebelum Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang isinya mengandung hikmah-hikmah....

-deskripsi"> Yakni: Kitab-Kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum
dapat dibaca Ummi dan Umma maksudnya ibuku, Nabi Harun sengaja menyebut nama ini untuk mengharapkan belas...kasihan dari Nabi Musa (Janganlah kamu pegang janggutku) Nabi Musa memegang janggut Nabi Harun dengan...tangan kirinya (dan jangan pula kepalaku) Nabi Musa memegang rambut kepala Nabi Harun dengan tangan
Maka perjanjian itu dinyatakan oleh keduanya, dan Nabi Syuaib memerintahkan anak perempuannya supaya...memberikan tongkatnya kepada Nabi Musa untuk mengusir binatang-binatang buas dari ternak yang digembalakannya...Tongkat itu adalah milik para nabi secara turun-temurun sejak Nabi Adam dan kini berada di tangan Nabi...Tongkat itu berasal dari kayu surga, tongkat itu beralih ke tangan nabi Musa dengan sepengetahuan Nabi
(Dan) ingatlah (kaum Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah...sumur; Nabi mereka menurut suatu pendapat adalah Nabi Syuaib, tetapi menurut pendapat yang lain bukan...Nabi Syuaib.
berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
-deskripsi"> Orang-orang kafir Bani Israil membuat makar terhadap Nabi Isa 'alaihis salam...yang akan membunuhnya secara tiba-tiba, maka Allah menjadikan orang yang memberitahukan keberadaan Nabi...Isa 'alaihis salam rupanya mirip Nabi Isa 'alaihis salam, akhirnya orang itu ditangkap, dibunuh dan...Mereka menyangka bahwa orang yang mereka bunuh dan mereka salib adalah Nabi Isa 'alaihis salam, padahal...bukan, bahkan Nabi Isa 'alaihis salam telah diangkat Allah ke langit.
Juga karena mereka telah membunuh nabi-nabi yang menyeru kepada apa yang diturunkan kepada mereka....Pembunuhan nabi-nabi ini adalah bukti yang paling kuat tentang ketidakimanan mereka terhadap nabi-nabi
(Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain) dengan memberikan...keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan, sebagaimana yang pernah diberikan kepada Nabi...Musa yaitu dapat berbicara dengan-Nya, dan Nabi Ibrahim dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi
Nabi Isa 'alaihis salam diangkat ke langit ketika orang-orang kafir hendak membunuh Beliau, saat itu...Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits bahwa Nabi Isa 'alaihis salam nanti akan turun menjelang...hari kiamat, Beliau akan berhukum menggunakan syari'at Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...orang-orang Yahudi, karena orang-orang Nasrani lebih mengikuti Nabi Isa daripada orang-orang yahudi,...sampai Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus Nabi kita Muhamad shallallahu 'alaihi wa sallam.
(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun) rasul adalah seorang nabi yang diperintahkan...untuk menyampaikan wahyu (dan tidak pula seorang nabi) yaitu orang yang diberi wahyu akan tetapi tidak...Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...Orang-orang musyrik yang ada di hadapan Nabi saw. kala itu merasa gembira mendengarnya....Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu
-deskripsi"> Maksudnya, kaum Nabi saleh, kaum Nabi Luth, dan kaum Nabi Syu'aib.

(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."