Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 Syirik 6 rumah 7 kemudahan 8 ar-rum ayat 21 9 ibrahim 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Adam 12 Jihad 13 al waqiah ayat 63 14 Dua masa 15 Maryam 16 surah al-maidah ayat 8 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 al baqarah ayat 275 20 Matahari 21 ibrahim 37 22 al quran adalah petunjuk 23 Al-Imran ayat 130 24 al araf ayat 56 25 hadist tentang perilaku konsumen 26 Surga 27 surat al mujadalah ayat 11 28 surat+al+imranayat+110 29 Ta ha+ayat+14 30 miskin 31 Manusia 32 al isra ayat 7 33 Kafir 34 al ikhlas 35 Iman 36 al isra ayat 36 37 ilmu 38 Aliimram+ayat+105 39 Zina 40 Ikhlas 41 Hadits Muslim Nomor 3035 42 al hujurat ayat 13 43 ibrahim ayat 7 44 Berdebat 45 al a'raf ayat 52 46 Al Isra ayat 73 47 Jika allah menganugerahi rahmat 48 al imran 49 puasa 50 cinta 51 Al-Imran (3 : 130) 52 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 53 pikun dan beruban 54 al+maidah+ayat+8 55 al-baqarah ayat 164 56 al-imron ayat 110 57 annisa ayat 12 58 an nisa ayat 29 59 al baqarah ayat 81 60 berserah diri 61 annisa ayat 11 62 hadits tentang anak meninggal dunia 63 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 64 al ahzab ayat 21 65 Surat yunus+ayat+8 66 keinginan berhasil 67 surah al Maun beserta terjemahan 68 Surah Taha ayat 5 69 ibrahim ayat 37 70 Ar Rahman 71 Metode pendidikan 72 surat al-zalzalah 73 at tahrim ayat 6 74 Mencela pemberian 75 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 76 maryam ayat 30-35 77 Surat Al Kahfi ayat 97 78 yusuf 72 79 SURah FATHIR AYAT 28 80 allah maha 81 al jumuah ayat 10 82 Sebaik baik penolong dan pelindung 83 surat al-an'am ayat 59 84 Surat Ali imran ayat 64 85 Dongeng 86 al baqarah ayat 269 87 Tanah 88 Susah payah 89 shaffat+ayat+102 90 QS. IBRAHIM AYAT 37 91 pisang 92 Bahasa kaumnya 93 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 94 mengetahui 95 al+qiyamah+ayat+1-2 96 ayat tentang serakah 97 AL Baqarah ayat 286 98 Dimana dia akan mati 99 AYAT AL GAFFAR 100 al+imran+27

Hasil pencarian tentang Orang+Yahudi

-deskripsi"> Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada permulaan...Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi Bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang...Ketika orang-orang Yahudi menempati Madinah, di mana mereka terdiri dari tiga suku, yaitu: Bani Quraizhah...Ketika suku Aus dan Khazraj berperang, maka para sekutunya yang terdiri dari orang-orang Yahudi ikut...Tetapi ketika ada orang-orang Yahudi yang tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengatakan, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali...orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen.")...Ucapan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran tatkala mereka berbantahan...Kata Yahudi, "Hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya."...Orang Kristen menjawab, "Surga itu tidak akan dimasuki, kecuali oleh orang Kristen."
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi) mereka adalah pemeluk agama Yahudi (orang-orang...Shabi'in) salah satu sekte dari orang-orang Yahudi (orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang...Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkan orang-orang...yang beriman ke dalam surga dan mencampakkan orang-orang selain mereka ke dalam neraka.
(Dan terhadap orang-orang Yahudi) dimaksud para pemeluk agama Yahudi (Kami haramkan apa yang telah Kami...ceritakan dahulu kepadamu) di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami
-deskripsi"> Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama...Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama Nasrani.
-deskripsi"> Yakni orang-orang Yahudi yang terlantar dan dikhianati kawan-kawan mereka...

-deskripsi"> Maksudnya, Yahudi Bani Qainuqa'....Menurut Ibnu Katsir, bahwa yang lebih mirip dengan kebenaran adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang...Yahudi Bani Qainuqa’, dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengusir mereka sebelumnya...

-deskripsi"> Maksud akibat buruk perbuatan mereka adalah mereka (orang-orang Yahudi
Kaisar Hadrianus memperlakukan orang-orang Yahudi sama persis seperti yang pernah dilakukan oleh Antiogos...Pada tahun 132 M., pembesar-pembesar Yahudi mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh rakyat Yahudi akan berontak...Peristiwa bersejarah ini diabadikan oleh orang-orang Yahudi dalam mata uang resmi mereka....Orang-orang Yahudi yang masih hidup dijual di pasar-pasar sebagai budak....Simbol- simbol agama Yahudi dihancurkan, ajaran dan hukum-hukum Yahudi dihapus.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sementara itu, orang-orang Nasrani berkata, "Jadilah penganut agama Nasrani agar kalian mencapai kebenaran...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani
(Hai orang-orang beriman!...Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi...kemenangan kepada orang Yahudi....Orang munafik itu tidak rela menerimanya lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya...Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 111
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang...beragama) Yahudi atau Nasrani"....Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 113
Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang...Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal mereka (sama-sama) membaca...Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu.
(Dan mereka bersumpah) yakni orang-orang kafir Mekah (dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah) sumpah...rasul (niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain) yaitu umat Yahudi...Karena orang-orang Yahudi mengatakan, "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan."...Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan."
yakni Yahudi dan Nasrani (Marilah kita menuju suatu kalimat yang sama) mashdar dengan makna sifat; artinya...Ayat berikut diturunkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu seorang Yahudi dan kita...adalah penganut agamanya demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim seperti itu.
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat kelompok orang yang bodoh, buta huruf dan tidak mengetahui...Yaitu kebohongan yang dihiasi oleh pendeta-pendeta Yahudi itu dan diberikan anggapan pada mereka bahwa
(Sesungguhnya orang-orang mukmin orang-orang Yahudi) menjadi mubtada (kaum Shabiin) satu sekte dari Yahudi...(dan orang-orang Nasrani) yang menjadi badal dari mubtada ialah (siapa saja yang benar-benar beriman
Berdasarkan ayat ini, bahwa musuh besar Islam dan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang...musyrik, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak berusaha menimpakan bahaya kepada kaum muslimin...Oleh karena itu, tidak ditemukan dalam diri mereka sikap keras dan kasar sebagaimana dalam diri orang-orang...Yahudi dan musyrik....

-deskripsi"> Untuk mengikuti kebenaran, tidak seperti orang-orang Yahudi dan kaum
(Segolongan dari Ahli Kitab berkata) segolongan Yahudi kepada golongan Yahudi lainnya (berimanlah kamu...kepada apa yang diturunkan atas orang-orang beriman) kepada Alquran (di awal siang) atau permulaannya...(dan kafirlah) kepadanya (di akhirnya, semoga mereka) yakni orang-orang yang beriman (kembali) kafir...dari agama mereka, karena mereka niscaya akan mengatakan bahwa orang-orang itu mungkin keluar dari Islam
-dalam ajaran Islam sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Ibrâhîm sebagaimana dikatakan oleh orang-orang...Yahudi....Itu hanya berlaku bagi penganut Yahudi saja....Yahudi sendiri yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah untuk mengagungkan hari Sabtu itu justru...Allah akan memberi balasan setiap orang sesuai perbuatan masing-masing.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 140
ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan...anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?"...Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang
Orang-orang Yahudi itu sangat tamak berharap agar kamu kembali menghadap kiblat mereka dan menjadikannya...Orang-orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi dan sebaliknya orang-orang Yahudi tidak...akan mau mengikuti kiblat orang-orang Nasrani.
Dan ingatkanlah pula orang-orang Yahudi itu, tatkala Allah memberitahukan--melalui para nabi-Nya--kepada...nenek-moyang mereka, bahwa Allah akan mengerahkan sekelompok orang untuk menyiksa orang-orang Yahudi...Dan Tuhanmu--karena siksa-Nya pasti terlaksana--sangat cepat menyiksa orang-orang kafir.
(Tidakkah kamu perhatikan) tidakkah kamu melihat (orang-orang yang menjadikan teman) mereka adalah kaum...munafik (suatu kaum) yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi (yang dimurkai Allah?...Orang-orang itu bukan) yakni orang-orang munafik itu bukan (dari golongan kalian) orang-orang mukmin...(dan bukan pula dari golongan mereka) bukan dari kalangan orang-orang Yahudi akan tetapi mereka adalah...orang-orang yang bermuka dua.
(Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan") yakni sesuatu...(Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,") yang dapat...Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Nabi Isa dan dalam kitab suci orang Kristen...(Demikian pula) maksudnya seperti yang mereka katakan itu (dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui...) yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan lainnya (seperti ucapan mereka itu) penjelasan bagi
(Dan janganlah kamu merasa lemah) atau tidak mampu (dalam mengejar musuh) yakni orang-orang kafir yang...Suatu kali Thu'mah bin Ubairiq mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi...Ketika baju besi itu ditemukan, Thu'mah menuduh si Yahudi dan si Yahudi bersumpah bahwa ia tidak mencurinya...Lalu kaum si Yahudi itu pun meminta kepada Nabi saw. agar membelanya dan membersihkan dirinya dari tuduhan
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman) kepada para nabi di masa lalu (dan orang-orang Yahudi) (orang-orang...Kristen dan orang-orang Shabiin) yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani (siapa saja yang...Dhamir atau kata ganti orang pada 'aamana', 'amila' dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau
-deskripsi"> Kebanyakan bangsa Yahudi itu buta huruf, dan tidak mengetahui isi Taurat...Ayat di atas menyebutkan keadaan orang-orang Yahudi, baik pendetanya maupun kalangan awamnya.
(Dan kata mereka, "Jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi atau Kristen, niscaya kamu mendapat petunjuk...Yang pertama diucapkan oleh orang-orang Yahudi Madinah, sedangkan yang kedua oleh kaum Kristen Najran...(Dan bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik).
Wahai orang-orang yang beriman, tidak seharusnya kalian selalu berharap bahwa orang-orang Yahudi akan...Sebenarnya salah satu kelompok mereka (kelompok pendeta Yahudi) mendengar firman Allah yang ada pada
Orang-orang Yahudi memang telah meninggalkan ajaran tauhid dalam akidah ketika mereka mengatakan bahwa...Mereka menirukan perkataan orang-orang musyrik sebelum mereka....Allah mengutuk dan menghancurkan orang-orang kafir itu....Dia keluar dari Babilonia pada saat orang-orang Yahudi kembali untuk yang kedua kalinya, seribu tahun...Catatan: 'Azrâ keluar bersama orang-orang Yahudi ke Yerusalem pada tahun 456 S.
mereka hendak mengatakan (bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi...Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama itu, firman-Nya, "Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi...(Dan siapakah lagi yang aniaya daripada orang yang menyembunyikan) atau merahasiakan kepada umat manusia...Yang dituju adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kesaksian Allah dalam Taurat bahwa Ibrahim