Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 baik 6 lebih 7 al maidah ayat 2 8 rezeki 9 AL-Baqarah ayat 185 10 Ibrahim 11 menuntut ilmu 12 saba 13 13 Ilmu 14 sedekah 15 riba 16 al baqarah ayat 275 17 al fushilat ayat 33 18 An nisa ayat 29 19 laut 20 ghaib 21 An nisa ayat 4 22 Sholat 23 surga 24 zakat 25 al maidah ayat 1 26 Al-Baqarah ayat 4 27 Al Hijr 99 28 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 29 az zumar ayat 53 30 nikah 31 banjir 32 Hujan 33 surah annisa ayat 3 34 ali imran 191 35 suraT Al-Maidah AYAT 38 36 al-isro ayat 26 37 Yusuf 38 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 39 Ali imran 14 40 ali imran 133 41 akhlak 42 al maidah ayat 8 43 Al maidah ayat 90 44 Ar Rahman 45 ar rahman 33 46 Al imran 47 niat 48 sedih 49 al-baqarah ayat 275 50 luqman 51 Surat Al -insyirah 52 hewan dan tumbuhan 53 ali imran 54 haji 55 Muhammad 7 56 Ayat sedekah 57 Pemimpin 58 al baqarah ayat 282 59 kurma 60 perempuan 61 yusuf 87 62 al hujurat ayat 13 63 iman 64 Langit 65 shalat 66 al+ma'arij+ayat+24-25 67 Al-Baqarah Ayat 165 68 Al Imran 104 69 Soal sholat taraweh 70 sabar 71 Al isra ayat 23 72 al ikhlas 73 an nahl ayat 114 74 al baqarah ayat 30 75 bersyukur 76 ali imran 31 77 al maidah ayat 3 78 Surat 19 ayat 12 79 an-nisa ayat 29 80 Al mujadalah ayat 11 81 teman 82 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 83 berjihad 84 bumi 85 nikmat 86 luqman ayat 15 87 Minyak+bumi+pertambangan 88 surat Asy syura ayat30 89 sungai 90 al isra ayat 70 91 surat annur 31 92 ali imran 159 93 al+imran+ayat+110 94 Surat al-hasyr ayat 7 95 Syarat hadis tentang Teladan nabi dalam mengerjakan tugas domestik 96 mulia 97 hadits tentang anak yatim 98 annur 24 ayat 32 99 al kahfi ayat 29 100 ar rum ayat 21

Hasil pencarian tentang Pemimpin

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan
Setiap kali pemimpin-pemimpin kafir kaumnya lewat--karena ketidaktahuan tujuan dibuatnya bahtera itu-
Dikatakan kepada para pemimpin orang-orang musyrik yang durhaka, "Ini adalah sekelompok orang yang masuk...Para pemimpin itu kemudian berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka.
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 100
Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas
Dua orang dari pemimpin-pemimpin mereka yang takut kepada Allah dan diberi nikmat keimanan dan ketaatan
Pemimpin-pemimpin kaum musyrik itu berkata kepada orang-orang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas,