Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al hadid ayat 3 4 Ali imran 159 5 Hari kiamat 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Injil 9 al maidah ayat 2 10 Hadis+at+taubah+ayat+105 11 al maidah ayat 48 12 Berpikir kritis 13 penciptaan langit dan bumi 14 Berakal+mengambil+pelajaran 15 Al Baqarah ayat 164 16 dalil+kitab+Zabur 17 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 18 Ali Imran ayat 9 19 riba 20 Al-luqman+ayat+13-17 21 Kurban 22 Sesuai petunjuk 23 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 24 ayat tuhan maha pemurah 25 Dalil+kitab+injil 26 Sungai nail 27 nasrani 28 Surat Al infitar 6 29 hari+kiamat 30 Al-Maidah+ayat+2 31 Qs Ibrahim 14:1 32 Al an'am ayat 82 33 Pergantian siang dan malam 34 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 35 Hadits tentang ketauhidan 36 Berpikir 37 berakal 38 Asmaul husna 39 an nisa 1 sampai 3 40 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 41 Peristiwa hari kiamat 42 AlI Imran 110 43 Al ikhlas 44 zabur 45 ali imran ayat 159 46 dalil+kitab+taurat 47 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 48 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 49 al+maidah+ayat+48 50 al baqarah ayat 30 51 Mensucikan 52 Maryam 30 53 at tin ayat 4 54 al alaq ayat 1-5 55 Bacaan 56 adz-dzariyat+ayat++56 57 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 58 Hadist mengenai Allah sang maharaja 59 Al Baqarah ayat 195 60 Surat Al Kafirun 61 Dalil kitab zabur 62 nikah 63 an Nisa ayat 59 64 al isra ayat 55 65 Ilmu 66 an nahl ayat 90 67 Tuliskan surat At-tin ayat 7 68 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 69 Niat 70 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 71 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 72 Sombong 73 Mesir 74 penganiayaan 75 An Nur ayat 31 76 Surah al kautsar ayat 1-3 77 Yusuf 87 78 an Nisa ayat 58 79 Luqman+ayat+15 80 ali imran 186 81 Berfikir kritis 82 An nisa ayat 125 83 al hujurat ayat 13 84 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 85 Al maidah ayat 3 86 an nisa ayat 174 87 Apa artinya surat Al Qari'ah 88 Aisyah 89 ibrahim ayat 37 90 Hadist surat al hujurat ayat 12 91 At-mutdasir ayat 4-5 92 yusuf 2 93 Quran 94 ali imran 103 95 rasulullah 96 Maha+terpercaya+33+dalil 97 al jumuah ayat 1 98 al anbiya ayat 47 99 Tarsir+Al+a'raf+ayat+187 100 Ali+Imran+191

Hasil pencarian tentang Puasa+tiga+hari

Allah mewajibkan kalian berpuasa di hari yang terbatas hitungannya....Seandainya saja berkehendak, maka Dia akan menambah jumlah hari-hari itu, akan tetapi Allah tidak akan...maka mereka boleh tidak berpuasa pada hari itu tapi wajib menggantinya di hari lain saat sembuh atau...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari...puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk dan taufik-Nya.
Pada hari itu, berdasarkan amal perbuatan kalian, kalian semua menjadi tiga golongan.
(Dan kalian menjadi) pada hari kiamat itu (bergolong-golongan) terdiri dari golongan-golongan (yang terbagi...tiga).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...bahwa kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari...puasa....ibadah yang harus diisi sebaik mungkin dengan menahan hawa nafsu dan tidak menggauli istri di siang hari...Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 58
wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga...kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di...tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'....(Itulah) tiga aurat bagi kamu....Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.
mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
manusia) mencegah dirimu untuk tidak berbicara dengan mereka selain dari berzikir kepada Allah (selama tiga...malam) yakni tiga hari tiga malam (padahal kamu sehat)" lafal Sawiyyan berkedudukan menjadi Hal dari
(Dan demi yang menyaksikan) hari Jumat (dan yang disaksikan) yakni hari Arafah....Demikianlah menurut penafsiran hadis tentang tiga perkara tersebut; yang pertama adalah hari yang telah...dijanjikan, dan yang kedua hari Jumat menyaksikan amal perbuatan yang dikerjakan pada hari itu, serta...yang ketiga hari Arafah disaksikan oleh manusia dan para malaikat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 41
Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali...Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
mengerjakannya (lalu mereka disambar petir) yakni teriakan yang membinasakan mereka, hal ini terjadi setelah tiga...hari sejak mereka menyembelih unta itu (sedangkan mereka melihatnya) karena azab itu terjadi di siang...hari.
perut ikan besar itu (ke daerah yang tandus) di permukaan bumi yang tandus, yakni ke tepi pantai pada hari...itu juga, setelah tiga hari, tujuh hari, dua puluh hari atau setelah empat puluh hari sejak ia ditelan
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat...ini menyimpan sebuah fakta astronomis yang membuktikan bahwa tiga ratus tahun matahari itu sama dengan...tiga ratus sembilan tahun bulan.
permintaannya dan menyatakan bahwa tandanya adalah sikap diam dan tidak berbicara kepada orang selama tiga...hari selain dengan mengisyaratkan apa yang diinginkan....Juga, tanda lainnya, adalah dengan secara tabah berzikir dan menyucikan Allah di pagi dan sore hari.
(Pergilah kalian mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang) yang dimaksud adalah asap neraka Jahanam..., apabila membubung terbagi menjadi tiga, karena sangat besarnya.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 7
dan kamu menjadi tiga golongan.
(selama tiga hari) dan tiga malam (kecuali dengan isyarat) atau kode (dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya
(Dan tatkala dia cukup dewasa) yaitu mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami
salah seorang di antara kamu berdua) yang dimaksud adalah mantan penyuguh minuman raja; maka setelah tiga...hari kemudian ia akan keluar dari penjara ini (akan memberi minum tuannya) rajanya (dengan khamar) sebagaimana...biasa (dan adapun yang seorang lain) ia bakal keluar dari penjara ini setelah tiga hari (maka ia akan
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 30
Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
ia berkata) Nabi Saleh ("Bersuka-rialah kalian) bersenang-senanglah kalian (di rumah kalian selama tiga...hari) kemudian kalian akan binasa (itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.") janji yang tidak
(Dan setelah Musa cukup umur) telah mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (dan sempurna
bau itu tercium oleh Nabi Yakub karena dibawa oleh angin berkat kekuasaan Allah dari jarak perjalanan tiga...hari, atau delapan hari atau lebih dari itu (sekiranya kalian tidak menuduhku sebagai orang yang lemah
ajal kalian, dan di dalam ayat lain disebutkan, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah kalian selama tiga..., hari."
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
Lalu Shâlih berkata kepada mereka, "Nikmatilah hidup di negeri kalian selama tiga hari, setelah itu akan
(Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus) lafal Miatin dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada...Perhitungan tiga ratus tahun ini berdasarkan hisab yang berlaku di kalangan kaum Ashhabul Kahfi, yaitu...hal ini disebutkan di dalam firman selanjutnya, yaitu (dan ditambah sembilan tahun) yakni hisab yang tiga...ratus tahun berdasarkan tahun Syamsiah dan hisab yang tiga ratus sembilan tahun berdasarkan tahun Qamariyah