Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali+imran+159 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Almaidah ayat 48 8 ali imran 9 Al-Baqarah ayat 168 10 hujan 11 Al ikhlas 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 akhlak 14 Ibrahim ayat 7 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 yusuf 17 al-insyirah ayat 5 18 laut 19 hewan 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 al ahzab ayat 70 22 Urusan 23 Aman 24 an-nur+ayat+36 25 al-maidah ayat 3 26 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 27 huud+40 28 ikhlas 29 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 30 surat Al furqan ayat 20 31 dunia 32 lukman+ayat+15 33 surat Al furqan ayat 9 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 35 AL+AHZAB+AYAT+70 36 ali imran 64 37 al fatiha ayat 1 38 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 39 Ar-Rahman ayat 19 40 al-maidah ayat 48 41 Surat al maidah ayat 48 42 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 43 orang tua 44 QS.Al imran ayat 79 45 Yunus 46 saba 15 47 Tafsir kepuasan kerja 48 ali imran ayat 185 49 al bayyinah ayat 8 50 surat al baqarah ayat 11 51 kemuliaan 52 luqman 53 Bersyukur 54 Al+hijr+ayat+48 55 al baqarah ayat 261 56 ar rum ayat 21 57 golongan 58 Al imran 59 huud+39 60 menghindari perkelahian 61 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 62 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 63 LUKMAN+AYAT+19 64 Surat Al-Baqarah Ayat 20 65 ali imran ayat 26 66 surat al baqarah ayat 219 67 keluarga 68 muhammad 69 yasin ayat 80 70 wahai jiwa 71 az+zalzalah+ayat+2 72 Al Isra ayat 26 73 munafik 74 MARYAM 75 besi 76 Al+waqiah+ayat+37 77 al maidah ayat 2 78 al araf ayat 31 79 al anfal ayat 63 80 al baqarah ayat 28 81 Surat Al-A’raf Ayat 26 82 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 83 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 84 al hijr ayat 9 85 yunus 101 86 surat al-ahzab ayat 5 87 Al Baqarah ayat 30 88 al anfal ayat 17 89 Beriman 90 an nisa ayat 9 91 al ghasiyah ayat 17-20 92 gunung 93 surat al-araf 31 94 Ibrahim ayat 3 95 Ibrahim 25 96 Ayat 36 surat al isra 97 SURAT LUKMAN 98 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 99 Al-Baqarah ayat 177 100 surat+Asy+syuara+ayat+157

Hasil pencarian tentang Q.S+AL+A'RAF+AYAT+56

sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...(Q.S....Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Q.S....Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
(Q.S. Adz-Dzariyat, 56).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana dijelaskan pula oleh ayat...(Q.S. Al-Qashash, 63).
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...(Q.S....Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, Allah adalah Rabb mereka, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat...(Q.S....Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
untuk menampakkan) memperlihatkan (kepada keduanya apa yang tertutup) dengan wazan fu`ila dari lafal al-muwaaraah...berdasarkan hal itu maka memakan pohon itu adalah suatu keharusan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam ayat...(Q.S. Thaha 120)
sesembahan mereka itu didatangkan, selanjutnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Al-Anbiya, 98).
(Dari jin dan manusia") lafal ayat ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri...dari jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya,...(Q.S....Al-An'am, 112) Atau lafal Minal Jinnati menjadi Bayan dari lafal Al-Waswaasil Khannaas, sedangkan lafal...An-Naas di'athafkan kepada lafal Al-Waswaas.
(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...(Q.S. Hud 102)
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
(Q.S....(Q.S. Al Mukmin, 8).
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)