Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 luqman 13 19 jujur 20 al hujurat ayat 13 21 akal 22 muhammad 10 23 sedekah 24 al maidah ayat 2 25 Hadist Bukhori dan muslim 26 al ikhlas 27 al ahzab ayat 21 28 Zakat 29 Dosa 30 haji 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 amanat 33 taubat 34 Al baqarah ayat 2 35 an-nisa ayat 19 36 an nisa ayat 59 37 al+anam+ayat+1 38 yunus 10 39 jual beli 40 saba 19 41 Pasar modal 42 Pohon 43 luqman 44 al baqarah ayat 282 45 AL ISRA AYAT 23 46 ali imran 190 47 an-nahl ayat 90 48 surat quraisy 49 Surah al baqarah ayat 30 50 yunus 41 51 At taubah ayat 36 52 Takwa 53 maha lembut 54 at taubah ayat 71 55 ar rum ayat 30 56 jihad 57 Hud ayat 61 58 an+nisa+ayat+59 59 surat ali imran ayat 159 60 al-Furqan ayat 67 61 Mengurus 62 at tahrim ayat 6 63 al mujadilah ayat 11 64 an nisa ayat 29 65 al baqarah ayat 30 66 ali Imran 64 67 Takdir 68 al imran 69 al baqarah ayat 21 70 Tentang bersi 71 Agama 72 al- Baqarah ayat 195 73 an nur ayat 2 74 Ibrahim+ayat+34 75 Masjid 76 surah hud ayat 61 77 surat Yunus ayat 57 78 AL HUJURAT AYAT 10 79 Ibrahim 7 80 al ikhlas ayat 1 81 Al-an'am ayat 165 82 al maidah ayat 90 83 al maidah ayat 1 84 muslim, bab pakaian (2125) 85 Ziarah kubur 86 nafas 87 al-ikhlas 88 al ankabut ayat 45 89 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 90 lebih dari 91 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 92 mati 93 annisa ayat 102 94 Ibrahim ayat 7 95 tafsir ibnu katsir 96 Hadits Abu+daud+35 97 ibrahim 27 98 Shalat pagi 99 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 100 Al-Baqarah Ayat 233

Hasil pencarian tentang Salam

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Akan tetapi) (dikatakan) kepada mereka ucapan (Salam, Salam) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 44
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam;
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrâhîm.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 26
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Salam sejahtera untuk Ilyâsîn, Ilyâs dan keluarganya.
Salam sejahtera tercurahkan kepada para rasul pilihan.
kalian kecuali setelah meminta izin kepada penghuninya untuk memperkenankan kalian masuk setelah memberi salam...Permintaan izin dan pemberian salam itu lebih baik bagi kalian ketimbang masuk begitu saja, tanpa izin...dan salam.
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Salam sejahtera dan damai dilimpahkan kepada Mûsâ dan Hârûn.
(Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam penghormatan) misalnya bila dikatakan kepadamu, "Assalamu'alaikum...(maka balaslah) kepada orang yang memberi salam itu (dengan salam yang lebih baik daripadanya) yaitu...segala sesuatu) artinya membuat perhitungan dan akan membalasnya di antaranya ialah terhadap membalas salam...Dalam pada itu menurut sunah, tidak wajib membalas salam kepada orang kafir, ahli bidah dan orang fasik
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 58
(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Salam sejahtera dan rasa aman untuk Nûh di kalangan malaikat, manusia dan jin seluruhnya.
Mereka memberikan hormat kepadanya dengan ucapan salam....Ibrâhîm menjawab penghormatan mereka dengan salam pula.
Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 89
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)".
itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam...yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 56
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 62
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam.
Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
(Salam penghormatan kepada mereka) dari Allah swt.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 27
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 61
Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (...penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah,
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 8
Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan
telah memintanya maka mereka menemukan apa yang mereka inginkan telah berada di hadapan mereka (dan salam...penghormatan mereka) di antara sesama mereka (di dalam surga ialah salam.