Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 zakat 5 Riba 6 Menghitung nikmat allah 7 al ikhlas 8 Ali imran 9 Ilmu 10 ibrahim 8 11 dalil+kitab+injil 12 Surat+An+n 13 Sabar 14 al hujurat ayat 13 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 islam 18 al imran 19 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 20 At taubah ayat 24 21 an+nahl+ayat+4+tafsir 22 ALI IMRAN 19 23 ibrahim ayat 8 24 pembeza hak dan batil 25 upah 26 ali imran 104 27 Akhlak 28 Ibrahim 7 29 yunus 30 an nisa ayat 1 31 al alaq ayat 1 - 2 32 Keutamaan orang yg mengajar 33 Ali+imran+ayat+191 34 Ali imran 110 35 tolong menolong 36 jihad 37 iman 38 riak takbur 39 Zina 40 al+alaq+ayat+5 41 ali imran 130 42 surat saba ayat 3 43 al maidah ayat 2 44 Penyakit 45 surat nuuh ayat 60 46 Surat Al-A’raf Ayat 10 47 Surah Maryam 48 Pemimpin 49 al rahman 5 50 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 51 allah 52 al hijr 22 53 al ahzab ayat 21 54 al+a'raf+ayat+176 55 Hijr 19 56 Jual beli 57 saba' ayat 46 58 At tahrim ayat 6 59 Al Baqarah ayat 22 60 sholat 61 Pasar uang halal atau haram 62 pertengkaran 63 tumbuhan 64 Anak 65 al alaq ayat 1 66 ibrahim ayat 7 67 Firman Allah memberikan kelengkapan 68 surat+nuh+ayat+11 69 ali imran aat 191 70 maryam 71 Perintah berperang 72 yusuf+111 73 Perniagaan 74 sihir 75 sedekah 76 al bayinah ayat 6 77 Adab dan akhlak 78 asysyuara+ayat+192 79 An nisa ayat 19 80 al isra ayat 23 81 al baqarah ayat 30 82 quran 83 Surat at taubah 84 Al baqarah ayat 261 85 surat+nuh+ayat+10 86 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 87 Puasa senin 88 niat 89 marah 90 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 91 al anbiya ayat 107 92 Surah an nahl ayat 12 93 Surat an nisa 94 az zariyat ayat 56 95 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 96 ibrahim 24 97 Hujurat ayat 10 98 Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jadilah kamu para pendidik yang penyantun,ahli fiqih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari 99 ali imran 103 100 al a raf ayat 176

Hasil pencarian tentang Sepertiga+malam

tersebutlah bahwa dia sepanjang tahun selalu berpuasa sehari dan berbuka sehari; bangun pada tengah malam...untuk melakukan salat, kemudian tidur selama sepertiga malam dan seperenam malam harinya lagi ia gunakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Pada malam itu) yakni pada malam Lailatulkadar, atau malam pertengahan bulan Syakban (dijelaskan) dirincikan...urusan yang telah ditentukan, yaitu berupa rezeki dan ajal serta perkara-perkara lainnya, mulai dari malam...itu sampai dengan malam yang sama untuk tahun berikutnya.
Mereka selalu tidur sedikit di waktu malam dan sering bangun malam untuk beribadah....Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Mereka selalu tidur sedikit di waktu malam dan sering bangun malam untuk beribadah....Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
(Bangunlah di malam hari) maksudnya, salatlah di malam hari (kecuali sedikit.)
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan...selama seribu bulan yang tidak mengandung malam lailatulkadar.
menurunkan Alquran seluruhnya secara sekali turun dari lohmahfuz hingga ke langit yang paling bawah (pada malam...kemuliaan) yaitu malam Lailatulkadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran.
(Dan suatu tanda bagi mereka) yang menunjukkan kekuasaan Allah yang besar (adalah malam; Kami tanggalkan...) Kami pisahkan (siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan) mereka...memasuki kegelapan malam hari.
(Demi langit dan yang datang pada malam hari) lafal Ath-Thaariq pada asalnya berarti segala sesuatu yang...datang pada malam hari, antara lain ialah bintang-bintang, karena bintang-bintang baru muncul bila malam
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 6
Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 142
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami...sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan...Tuhannya empat puluh malam.
(Dialah Yang memasukkan malam) yang memasukkannya (ke dalam siang) sehingga bertambah panjanglah waktu...siang dan berkuranglah waktu malam (dan memasukkan siang ke dalam malam) sehingga waktu malam bertambah
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 2
dan malam yang sepuluh,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 4
dan malam bila berlalu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 4
dan malam apabila menutupinya,
apabila jadi purnama) bila bentuknya membulat dan sinarnya tampak penuh, yang demikian itu terjadi di malam-malam
(Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita) artinya dari kejahatan malam hari apabila telah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 33
dan malam ketika telah berlalu,
(Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati) yaitu Lailatulkadar, atau malam pertengahan...Pada malam tersebut diturunkanlah Alquran dari Umul Kitab atau Lohmahfuz yaitu dari langit yang ketujuh
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 37
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam
(Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kamu kepada-Nya) artinya, dirikanlah salat Magrib dan Isyak...(dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari) lakukanlah salat sunat di malam
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 1
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 61
Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan...siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
(Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud kepada Rabb mereka) lafal Sujjadan merupakan...bentuk jamak dari lafal Saajidun (dan berdiri) pada malam harinya mereka mengerjakan salat.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 17
demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 17
dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 2
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?