Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 an nisa ayat 58 9 Luqman 10 perjanjian 11 ilmu 12 al baqarah ayat 30 13 almuminun+ayat+gg-100 14 al baqarah ayat 2 15 Riba 16 Islam 17 Ali Imran 159 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 yunus 20 Tumbuhan 21 Hak dan kewajiban suami istri 22 Surat an naba 23 an nisa ayat 29 24 SYAITAN 25 yunus 5 26 yunus 57 27 hadits+tentang+menjaga+keturunan 28 Al imran 103 29 niat 30 al maidah ayat 3 31 ALI+IMRAN+159 32 maha pengasih 33 almuminun+ayat+99-100. 34 ali imran 145 35 Sholat 36 al maidah ayat 2 37 Ar rum ayat 21 38 zakat 39 Al anbiya ayat 30 40 kiamat 41 sihir 42 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 43 Al Baqarah ayat 1 44 penyayang 45 surat+fushshilat+ayat+33 46 ali imran 54 47 Surat annisa 48 Al imran 104 49 al hijr 22 50 perpindahan tempat 51 tafsir+ar-rum+ayat+41 52 sehat 53 shalat 54 pembunuhan 55 al ahzab ayat 72 56 pentingnya akal 57 Jalan keluar 58 ali imran 19 59 Tajjwid qs al anfal ayat 30 60 ali imran 191 61 obat 62 An nahl ayat 78 63 ali imran 110 64 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 65 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 66 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 67 Maryam+96 68 An Nisa ayat 3 69 an nisa ayat 1 70 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 71 Zina 72 ar+rahman+4 73 bersikap merasa paling bisa segalanya 74 al maidah ayat 8 75 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 76 al+maidah+ayat+90 77 surat Al-Hasyr Ayat 7 78 Taubat 79 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 80 tipu daya 81 ayat kursi 82 ikhlas 83 al hijr 74 84 Takdir 85 al baqarah ayat 256 86 surat yunus 87 al hujarat ayat 13 88 AL+BAQARAH+AYAT+26 89 al ahzab ayat 21 90 Doa memakai pakaian 91 Al anam ayat 88 92 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 93 yasin ayat 36 94 surat+maryam+ayat+86 95 Pekerjaan yang lebih baik 96 maryam+93 97 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 98 ar rum ayat 41 99 yusuf 100 jadilah mumin yg tangguh

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+aku+berlindung+kepada-Mu+dari+kesempitan+dunia+dan+kesempitan+hari+kiamat.

Aku berlindung pula kepada-Mu dari kehadiran mereka pada setiap perbuatanku, agar apa yang akau lakukan...itu benar-benar murni hanya untuk-Mu."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
juga berkata sambil memohon pertolongan Allah, "Kami sungguh akan beriman jika Engkau melepaskan kami dari...derita kelaparan dan kesempitan rezeki ini."
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 27
Dan Musa berkata: "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan...diri yang tidak beriman kepada hari berhisab".
Katakan, wahai Muhammad, "Ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari pengaruh godaan setan pada diriku dengan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 94
Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu...), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 20
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
(Dan Musa berkata,) kepada kaumnya sedangkan dia telah mendengar ancaman Firaun tadi ("Sesungguhnya aku...berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman...kepada hari berhisab.")
Nûh berkata, "Wahai Tuhan yang memelihara aku, aku berlindung kepada-Mu....Aku tidak akan lagi meminta sesuatu yang tidak aku ketahui kebenarannya....Jika Engkau tak berkenan memberi ampunan dan rahmat-Mu, tentu aku termasuk dalam golongan orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 2
Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya..., supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang
Sesungguhnya aku berlindung kepada Sang Penciptaku dan Pencipta kalian dari upaya kalian untuk membunuhku
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 7
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya....Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Maka berdoalah Nabi Musa, ("Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian, dari keinginan
(Katakanlah, "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada yang dapat melindungiku dari Allah) dari azab-Nya jika...aku mendurhakai-Nya (seseorang pun, dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh selain dari-Nya) atau...selain-Nya (tempat untuk berlindung) maksudnya, tempat aku berlindung.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar...seorang yang bertakwa dan takut kepada Allah."
(Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri) kemudian penduduknya mendustakannya...(melainkan Kami timpakan) Kami siksa (kepada penduduknya kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (dan
Wahai Zat yang menciptakan, mengendalikan segala urusan dan yang memelihara kami....Berikanlah kepada kami janji yang telah Engkau sampaikan kepada rasul-rasul-Mu....Yaitu pertolongan dan dukungan di dunia....Janganlah Engkau masukkan kami ke dalam api neraka, sehingga kami menjadi terhina di hari kiamat....Sesungguhnya Engkau tidak pernah melanggar janji.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 97
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 98
Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku".
(Patuhilah seruan Rabb kalian) perkenankanlah seruan-Nya, yaitu dengan mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya...(sebelum datang suatu hari) yakni hari kiamat (dari Allah yang tidak dapat ditolak kedatangannya) apabila...hari itu datang tidak dapat ditolak....(Kalian tidak memperoleh tempat berlindung) yang kalian dapat berlindung di dalamnya (pada hari itu dan
(Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan waktunya) dari manusia dan menampakkan kepada...mereka hanya dekatnya hari kiamat melalui alamat-alamatnya supaya mendapatkan balasan) di hari itu (
Hai Muhammad, terangkan kepada manusia hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat ketika mereka disiksa..., saat orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan kekafiran dan perbuatan maksiat berkata, "Ya Tuhan...kami, tundalah penyiksaan kami, kembalikanlah kami ke dunia, berilah kami waktu lagi barang sedikit,...agar kami memperbaiki kelalaian kami dalam memenuhi seruan-Mu tentang tauhid dan mengikuti utusan-utusan-Mu...Allah berkata kepada mereka, "Apakah hari ini kalian berkata begitu dan lupa bahwa di dunia dulu kalian
(Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan setan-setan itu kepadaku") dalam perkara-perkaraku..., karena sesungguhnya mereka datang hanya dengan membawa keburukan belaka.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 47
Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu...yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya....Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya...aku akan termasuk orang-orang yang merugi".
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 22
Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali...aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya".
Mûsâ lalu berkata kepada Fir'aun dan kaumnya, "Aku berlindung kepada Sang Pemilik urusanku yang memeliharaku...--dan juga Pemilik urusan kalian yang memelihara kalian dengan karunia dan kebaikan-Nya--dari setiap...orang yang arogan dan sombong, yang tidak percaya kepada hari perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 15
Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku
(Dan katakanlah! "Ya Rabbku!...Aku berlindung kepada Engkau) aku meminta perlindungan (dari bisikan-bisikan setan) dari kecenderungan-kecenderungan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 42
Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang...yang dijauhkan (dari rahmat Allah).