Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 al ikhlas 3 BANJIR 4 Menuntut ilmu 5 ramadhan 6 an nisa ayat 29 7 SEDEKAH 8 al hujurat ayat 13 9 ali imran 159 10 pendidikan 11 luqman 14 12 ali imran 104 13 al maidah ayat 2 14 surga 15 Ali imran 16 yunus 101 17 Yusuf 18 Terbelah 19 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 20 al adiyat ayat 8 21 Ibrahim Ayat 7 22 Al Baqarah ayat 30 23 Riba 24 ilmu 25 puasa 26 orang tua 27 Ali+Imran+159 28 surah+al-isra+ayat+32 29 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 30 rezeki 31 yusuf 9 32 surah+al+imran 33 at Tahrim ayat 6 34 bencana alam 35 matahari 36 luqman ayat 13 37 al jumuah ayat 10 38 Ayat golongan kanan dan kiri 39 Surah ar rum ayat 56-57 40 al-ikhlas 41 An Nisa ayat 3 42 Neraka 43 An nur ayat 32 44 Ahmad 1/22 45 fitrah 46 harta 47 Tujuan penciptaan jin dan manusia 48 at tin ayat 4 49 ali+imran+ayat+130 50 al+baqarah+ayat+271 51 surat an-nuur ayat 2 52 ar rahman 53 al isra ayat 70 54 Ali Imran 190 55 zakat 56 tahrim ayat 6 57 Al Quran 58 Sholat 59 qs hud ayat 61 60 maryam+13 61 ali imran 19 62 al+mujadilah+ayat+11 63 al maidah ayat 6 64 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat 65 at tahrim ayat 66 66 Hadist Nabi Muhammad Saw mengandung makna sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah SWT yaitu 67 surat Al Imran ayat 193 68 al+baqarah+ayat+282 69 Khamar 70 al imran 19 71 Hadis beserta sanad matan rawi 72 ar rum ayat 41 73 QS Al-Isra ayat 84 74 ali imran ayat 30 75 kerjakan sholat tepat pada waktunya 76 AL HIJR 77 tanaman 78 shalat 79 surah+al+ahzab+ayat+33 80 Al-Isra’ ayat 28 81 al baqarah ayat 177 82 ali imran 31 83 al hujurat ayat 12 84 Quran 85 Manusia 86 Surat al hujurat ayat 12 87 Attaubah+ayat+40 88 an nahl ayat 97 89 Menghina kitab 90 al maidah ayat 8 91 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 92 ibrahim 7 93 Al+Hujurat+ayat+31 94 macam macam hakim 95 taubat 96 Al+Baqarah+ayat+283 97 al+baqarah+ayat+183 98 ikhlas 99 keamanan 100 al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+engkau+tidaklah+menafkahkan+suatu+nafkah+dalam+rangka+mengharap+wajah+Allah+melainkan+akan+diganjar+dengan+usaha+itu+sampai+pun+sesuap+makanan+yang+engkau+masukkan+dalam+mulut+istrimu

Apakah yang Anda maksud Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuai makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu?
(Dan mereka tiada menafkahkan) dalam rangka melaksanakan hal tersebut (suatu nafkah yang kecil) sekali...pun berupa sebiji buah kurma (dan tidak pula yang besar dan tidak melintasi suatu lembah) dengan berjalan...kaki (melainkan dituliskan bagi mereka) amal saleh pula (karena Allah memberi balasan kepada mereka...yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan) sebagai pahalanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila engkau merasakan tanda-tanda pengkhianatan suatu kaum terhadap perjanjian yang engkau buat antara...engkau dengan mereka, maka putuskanlah usaha-usaha pengkhianatan itu dengan memberikan ultimatum baru...bahwa engkau telah membatalkan perjanjian itu, sehingga mereka mengetahui sikapmu dan tidak dapat mengkhianatimu...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan tidak menginginkan ada pengkhianat di antara
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 27
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam....Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup....Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
(Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan pula siang ke dalam malam) hingga bertambah...panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain (Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati...) misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur (Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan...Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa terhitung") artinya rezeki yang luas dan amat banyak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 192
Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau...hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
Sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka) untuk hidup kekal di sana (maka berarti...Engkau telah menghinakannya dan tiadalah bagi orang-orang yang aniaya) maksudnya orang-orang yang kafir...; di sini ditempatkan zhahir pada tempat mudhmar untuk mengingatkan dikhususkannya kehinaan itu bagi...mereka (dari) merupakan tambahan (seorang penolong pun) yang akan melindungi mereka dari siksa Allah
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 18
Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau...(untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup..., sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa".
(Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat) bila akan terjadi, tiada seorang pun yang...(Dan tidak ada buah-buahan keluar) menurut suatu qiraat dibaca Tsamaraatin dalam bentuk jamak (dari kelopaknya...) dari kelopak-kelopaknya melainkan dengan sepengetahuan-Nya; lafal Akmaam adalah bentuk jamak dari lafal...Kimmun (dan tidak seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya...tidak ada seorang pun di antara kami yang memberikan kesaksian bahwa Engkau punya sekutu."
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 121
dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi...suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada...mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Wahai Zat yang menciptakan, mengendalikan segala urusan dan yang memelihara kami....Berikanlah kepada kami janji yang telah Engkau sampaikan kepada rasul-rasul-Mu....Janganlah Engkau masukkan kami ke dalam api neraka, sehingga kami menjadi terhina di hari kiamat....Sesungguhnya Engkau tidak pernah melanggar janji.
Wahai Nabi, janganlah engkau terpengaruh oleh apa yang kau lihat pada orang-orang kafir!...Mereka bergelimang dalam kemewahan dan bergerak bebas dalam dagang dan usaha.
Katakan, wahai Muhammad, dengan mengakui kelemahanmu dan kemahakuatan Allah, "Ya Allah, hanya Engkaulah...Engkau memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan mengambilnya dari siapa saja yang...Engkau memberi kejayaan kepada hamba-Mu yang Engkau kehendaki dengan cara menunjukkan faktor-faktor penyebabnya...Engkau merendahkan siapa saja yang Engkau kehendaki. Hanya Engkau yang memiliki segala kebaikan....Tak satu pun yang dapat mencegah-Mu melaksanakan kehendak-Mu dan melaksanakan sesuatu yang sejalan dengan
(Katakanlah, "Wahai Tuhan) atau ya Allah (yang mempunyai kerajaan!...Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki) dengan memberinya kemuliaan itu (dan Engkau hinakan orang...yang Engkau kehendaki) dengan mencabut darinya....itu....(Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)
(Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri...dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu Abbas mengerjakan...salat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan (dan mereka memikirkan tentang kejadian langit...dan bumi) untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah, kata mereka: ("Wahai Tuhan...Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya
(Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha Suci Engkau,) dari apa yang tidak layak bagi Engkau (tidaklah...patut) tidaklah dibenarkan (bagi kami mengambil selain Engkau) (untuk jadi pelindung) lafal Min Auliyaa...mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup) sebelumnya yaitu di dunia, dengan umur yang panjang...(Sampai mereka lupa akan peringatan) yakni nasihat dan iman kepada Alquran (dan mereka adalah kaum yang...Allah berfirman:
Wahai Zat yang menciptakan, mengendalikan segala urusan dan memelihara kami....Sesungguhnya orang yang berhak atas api neraka dan telah Engkau masukkan ke dalamnya, sungguh ia telah...Engkau hinakan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 54
Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka...kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan...tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.
('Inikah orangnya yang Engkau muliakan) yang Engkau utamakan (atas diriku?')...sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...itu iblis berkata sebagaimana yang dikisahkan oleh firman-Nya: 'Saya lebih baik daripadanya; Engkau...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai...hari kiamat niscaya benar-benar akan aku sesatkan) menyesatkan (anak cucunya) dengan menggoda mereka
Hari-hari berlalu, sementara Ya'qûb terus larut dalam kesedihannya....Anak-anaknya merasa khawatir hal itu akan berakibat buruk....Dengan hati antara iba dan tidak suka kepada ayahnya karena selalu menyebut-nyebut Yûsuf, mereka berkata...kepada Ya'qûb, "Kalau engkau tidak mau istirahat, engkau akan semakin tersiksa dan bertambah sedih dengan...selalu menyebut-nyebut Yûsuf, sampai akhirnya engkau akan larut dalam kesedihan, lalu mendekati mati
Allah mengetahui kebenaran Ibrâhîm dan anaknya dalam melaksanakan cobaan tersebut....Kemudian Allah memanggilnya dengan panggilan kekasih, "Wahai Ibrâhîm, sesungguhnya engkau telah memenuhi...panggilan wahyu melalui mimpi dengan tenang, dan engkau tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya....Cukuplah bagimu itu semua....Sesungguhnya Kami akan meringankan cobaan Kami untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu, seperti halnya
Allah mengetahui kebenaran Ibrâhîm dan anaknya dalam melaksanakan cobaan tersebut....Kemudian Allah memanggilnya dengan panggilan kekasih, "Wahai Ibrâhîm, sesungguhnya engkau telah memenuhi...panggilan wahyu melalui mimpi dengan tenang, dan engkau tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya....Cukuplah bagimu itu semua....Sesungguhnya Kami akan meringankan cobaan Kami untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu, seperti halnya
Yûsuf menghadapkan diri kepada Allah, bersyukur atas karunia yang dilimpahkan kepadanya dan mengharap...Engkau berikan aku kekuasaan yang membuatku bersyukur memuji-Mu....Matikanlah aku dalam keadaan memeluk agama yang Engkau perkenankan untuk nabi-nabi-Mu, yaitu agama kepasrahan...Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau tunjukkan kepada kebaikan, yaitu leluhur-leluhurku...dan hamba-hamba-Mu yang saleh dan ikhlas."
Jika Engkau menyiksa mereka oleh sebab perbuatan yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka itu adalah...Dan, jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya hanya Engkaulah yang Mahaperkasa, sangat Bijaksana...dalam setiap ketentuan yang Engkau buat."
(Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar...Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang) setiap orang akan menemukan pembalasan amal perbuatannya...(maka maafkanlah) hai Muhammad kaummu (dengan cara yang baik) berpalinglah engkau dari mereka tanpa...dibarengi dengan rasa menggerutu; akan tetapi ayat ini dinasakh oleh ayat yang memerintahkan memerangi
(Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima) dapat dibaca yuqbala dan dapat pula dibaca tuqbala...(dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka) lafal annahum menjadi fa'il/subjek sedangkan...lafal an tuqbala objek/maf'ulnya (kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan salat...melainkan dengan malas) dengan berat melakukannya (dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan...dengan rasa enggan) untuk berinfak, karena mereka menganggapnya sebagai suatu kerugian.
Ingatlah, wahai Nabi, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ketika Allah berfirman kepada 'Isâ putra...Maryam, "Adakah kamu mengatakan kepada mereka, 'Jadikanlah aku dan ibuku Tuhan' dengan mengabaikan keesaan-Ku...Tidaklah patut bagiku memohon sesuatu yang tidak berhak aku pinta....Sebab Engkau Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam diriku dan apa yang tampak dari ucapanku....Aku tidak mengetahui apa yang Engkau sembunyikan dariku.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 62
Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku?...Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu....Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku....Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka
(Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu) di dalam berzikir atau berdoa, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan...suara keras engkau sewaktu melakukan hal tersebut (maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang...lebih tersembunyi) daripada rahasia, maksudnya adalah semua apa yang ada dalam hati manusia yang tidak...diungkapkannya, maka janganlah engkau memayahkan dirimu dengan mengeraskan suaramu.
(Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah) berkat taufiq-Nya (dan...terhadap kekafiran orang-orang kafir, jika mereka tidak juga mau beriman, karena kamu menginginkan dengan...sangat akan keimanan mereka (dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu-dayakan...) artinya janganlah engkau hiraukan tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya Akulah yang akan menolongmu...dalam menghadapi mereka.