Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 an-nur ayat 58 4 Hijrah 5 ghaib 6 12 orang anak Yakub 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Tauhid asma wasshifat 12 zakat 13 menunggu 14 ilmu 15 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 16 al hadid ayat 20 17 jin+petir+qs 18 shalat 19 demi masa 20 sabar 21 keterangan 22 Manusia 23 Takdir 24 Hadis Ibnu Majah 1934 25 al baqoroh ayat 124 26 ali imran 159 27 luqman ayat 14 28 haji 29 Bohong 30 surat al kafirun ayat 6 31 Larangan mengikuti tradisi lokal 32 bahasa arab 33 al qashasah ayat 26 34 tafsir surat al-an'am ayat 160 35 kisah nabi syuaib 36 Ayat tentang batasan pergaulan 37 ibrahim 44 38 Berdebat dengan cara yang baik 39 memanfaatkan waktu 40 q.s yunus ayat 3 41 ar-rahman+ayat+20 42 al baqarah ayat 233 43 Al+isra+ayat+23 44 Hadist abu daud 2437 45 at - takatsur ayat 8 46 seytan+petir+qs 47 surah al fath ayat 10 48 Bersyukur 49 ghofir+ayat+44 50 Surat hud 51 Ayat 15 52 surat thaha ayat 8 53 al ahzab ayat 59 54 al isra ayat 32 55 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 56 basuh 57 Surat Thoha ayat 13-14 58 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 59 Hadist+hidup kembali 60 ghaffir ayat 44 61 iblis+petir+qs 62 al baqarah ayat 45 63 al isra ayat 23 64 1934 hadis Ibnu majjah 65 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 66 ar-rahman 67 keluarga 68 junub 69 Malaikat 70 Hadits qudsi tentang taubat 71 setan+petir+qs 72 surah tentang bersabar 73 Dan pakaianmu bersihkanlah 74 surat+albaqarah+ayat+153 75 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 76 al adiyat ayat 1-3 77 Dunia adalah 78 Saba 79 AL-BAQOROH AYAT 30 80 Tentang lemahnya seitan 81 hati 82 Sedikit tidur 83 gunung 84 akhirat 85 berselisih 86 upah 87 Surah qaf ayat 16 88 al imran 159 89 Rezeki dan kekayaan 90 Jujur 91 Al baqarah ayat 235 92 al- dzariyat ayat 49 93 Al-maidah ayat 6 94 al baqarah ayat 158 95 Al-Jaatsiyah ayat 22 96 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 97 bintang 98 Ar-Rum ayat 21 99 Berfikir 100 Surat al-Muthaffifîn 14

Hasil pencarian tentang Surah+as+saffat+ayat+1

Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As...Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal....untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih turunnya di Mekah, maka bisa saja surah...ini Makkiyyah selain ayat ini, wallahu a’lam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah shallallahu...Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk....Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.

rasul dari kalangan mereka yang menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al Qur’an dan hikmah (As...Akan tetapi, mereka yang didatangi rasul itu terbagi menjadi dua golongan: (1) Golongan yang menolak...kerena mereka tidak beriman.” (2) Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat...11 dalam surah Yaasiin ini.
setelah pemilik bagian (ashabul furudh) mengambil bagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada as-habul...furudh dan tidak mendapatkan apa-apa jika as-habul furuudh mewarisi sampai menghabiskan harta....

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...Di samping itu, saudara/i seibu tergolong as-habul furudh (orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu...Dalam masalah himariyyah ini, tidak ada sisa, karena bagiannya telah habis diambil oleh as-habul furudh
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105....Menurut Syaikh As Sa’diy, ia tidaklah dihisab seperti dihisabnya orang yang ditimbang kebaikan dan...meskipun masuk neraka, tetapi tidak kekal di sana sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur’an dan As
Syaikh As Sa’diy berkata, “Namun saya tidak mengetahui dari mana perkataan ini diambil?...Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...p>-deskripsi"> Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata dalam ayat
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah,(1) lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di...setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan, dan keberhakan-Nya untuk disembah. (1)...Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam a. s., bapak manusia, adalah dari tanah seperti...yang tersebut dalam ayat- ayat lain, juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai
Seandainya kepada mereka didatangkan ayat-ayat yang telah mereka minta, mereka pasti akan berpaling dan...Kami telah memberi Mûsâ sembilan mukjizat yang nyata(1). Meskipun demikian, mereka mengingkarinya....Dan Fir'aun berkata kepada Mûsâ, "Kukira kau adalah orang yang terkena sihir, Mûsâ." (1) Sembilan mukjizat
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah...

-deskripsi"> Ayat ini dan dua ayat sebelumnya menerangkan beberapa golongan orang...orang-orang yang banyak bersedekah), shiddiqin (orang-orang yang sangat membenarkan), syuhada’ dan As-habul...Adapun Ash-habul jahiim adalah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah....Tinggallah golongan yang disebutkan dalam surah Fathir, yaitu al muqtashiduun (yang pertengahan), yaitu
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Apabila kalian melaksanakan semua ketentuan itu, niscaya harapan kalian akan terwujud(1). (1) Ayat ini...Petunjuk yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berada dalam suatu peperangan,...Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...Ayat ini juga menerangkan pentingnya arti taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagai upaya menghindari kegagalan