Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 an nisa ayat 29 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 ibrahim+ayat+3 12 taubat 13 Pakaian menutup aurat 14 Jual beli 15 al+maidah+ayat+38 16 ilmu 17 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 18 ibrahim 19 Ali Imran 20 zakat 21 al isra ayat 55 22 kitab+zabur 23 al isra ayat 82 24 Yusuf 25 al maidah ayat 2 26 kitab injil 27 Langit 28 menutup aurat 29 Al hajj ayat 5 30 Bentuk molekul 31 niat 32 Surat al baqarah ayat 214 33 al Baqarah ayat 219 34 imran 35 Ali imran 159 36 jihad 37 Zina 38 Yunus 39 jaringan tumbuhan 40 al maidah ayat 8 41 injil 42 Luqman 43 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 44 surat al jumu'ah 45 Pertengkaran 46 al furqan ayat 1 47 ibrahim 7 48 an+nisa+ayat+6 49 ali imran 190 50 an nisa ayat 64 51 bumi langit bulan matahari 52 Minta ampun 53 surat an-naba' 54 an nisa ayat 59 55 Kerusakan 56 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 57 at taubah ayat 33 58 Surat al isra ayat 2 59 berserah diri 60 hadits ibnu majah 225 61 tulang 62 al hasyr ayat 7 63 ar rum ayat 41 64 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 65 pekerjaan 66 an nur ayat 32 67 Riba 68 Keberagaman tumbuhan 69 takwa 70 Akhlak 71 al+qaff+ayat+30 72 an nisa ayat 9 73 an nisa ayat 3 74 at taubah ayat 105 75 zabur 76 Ar rad ayat 11 77 Surat sad ayat 24 78 ar-rum ayat 41 79 Perang badar 80 muhammad 81 Hadits abu Daud 1116 82 at taubah ayat 103 83 aL aNKABUT AYAT 20 84 ali imran 102 85 yunus ayat 57 86 an nisa ayat 4 87 ali+imran+31 88 ali imran 104 89 surat an nur ayat 54 90 al ikhlas 91 Ketaatan 92 al imran 93 Rahasia 94 kitab Taurat 95 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 96 wanita 97 hukum 98 ayat kursi 99 Ar rum ayat 21 100 ali imran 134

Hasil pencarian tentang Tafsir+Al+Misbah+Quraish+Shihab+q.s+Al+Madinah+ayat+48

Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Q.S....Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)