Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 ali imran 159 7 al baqarah ayat 111 8 Bumi 9 sabar 10 Kematian 11 Matahari 12 luqman 13 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 14 bintang 15 al mulk ayat 15 16 zina 17 Al-Hajj ayat 54 18 Jika Allah menghendaki 19 Tafsir surat al kafirun 20 tafsir at-tahrim ayat 3 21 Ibrahim 22 Al-Jaatsiyah AYAT 13 23 Surat Al Kahfi ayat 66 24 albaqarah ayat 30 25 ayat tentang penjualan 26 al maidah ayat 8 27 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 28 Syari’ah Charge Card 29 Gempa 30 al ahzab ayat 21 31 pendidikan 32 surat+an+nisa+ayat+20 33 an nur ayat 2 34 dunia adalah cobaan 35 hadiah 36 surah al kahfi ayat 1-2 37 AKAL 38 al-baqarah ayat 275 39 al hajj ayat 54 40 takwa 41 ikhlas 42 al baqarah ayat 16 43 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 44 Al Baqarah ayat 30 45 Hujan 46 Ar rahman 47 Awan 48 al quran surat at-taubah 49 hati 50 an+nur+ayat+33 51 Surah Ibrahim 52 QS. An-Nahl Ayat 91 53 Kehidupan 54 Mujadalah ayat 11 55 agama 56 Ibrahim 41 57 Thalut sungai 58 makan 59 an nahl ayat 97 60 surat al jazalah ayat 7-8 61 surat al hujurat 62 Al ikhlas 63 al-alaq+ayat+2 64 surat+an+nisa+ayat+21 65 al hujurat ayat 10 66 Arrum ayat 54 67 yusuf 111 68 Luqman 13 69 Yunus 101 70 Ibrahim 7 71 al maidah ayat 25 72 al imran 104 73 Hadits ahmad+26216 74 al jumuah ayat 9 75 Ishaq 76 ali imran 191 77 an nahl ayat 75 78 al mudatsir ayat 85 79 jadilah 80 surat al imran 81 Al Isra ayat 23 82 al mujadalah ayat 11 83 menuntut ilmu 84 saba 13 85 an nisa ayat 19 86 al maidah ayat 90 87 an+nur+ayat+6 88 Annisa ayat 36 89 Ali Imran 133 90 al maidah ayat 6 91 ayat kursi 92 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 93 kekal 94 Quraisy shihab 95 QS HUD AYAT 54 96 Surat Ali Imran 97 sakit hati 98 Ujian 99 Iman 100 Al Baqarah ayat 195

Hasil pencarian tentang Tafsir+surat+alfatihah

melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir...surat al-A'râf ayat 57.
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
Ketika surat itu sampai ke pangkuan sang ratu, Balqîs segera mengumpulkan pemuka-pemuka kaum dan para...penasihatnya, lalu berkata, "Aku baru saja menerima surat penting."
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat...bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 29
Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 106
Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah
Yang tersebut dalam surat yang mulia ini adalah benar-benar suatu keyakinan yang tidak mengandung keraguan
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya...Selain itu, surat ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang...Pada bagian selanjutnya, surat ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika al-Qur'ân dibaca...Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan kepada Nabi Muhammad saw. untuk selalu sabar atas sikap orang-orang...Surat ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa surat lain dalam al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 20
Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?"...Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya