Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 ali imran 190 7 Q.S. Qaaf (50) : 16 8 al ahzab ayat 59 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 yusuf 11 Al A'raaf 179 12 Al maidah ayat 90 13 Al-A’raaf 179 14 qaaf 16 15 ayat kursi 16 qaaf ayat 16 17 ali imran 190-191 18 Al Imran 190 19 surat Al-A'Raaf ayat 179 20 ali+imran+190+191 21 al hujurat ayat 13 22 Al-A’raaf (7):179 23 Sedekah 24 al imran ayat 190-191 25 ali imran ayat 159 26 AL-BAQARAH AYAT 30 27 Al-Hujurat ayat 10 28 an-Nisa ayat 58 29 ali imran ayat 190-191 30 luqman ayat 20 31 al baqarah ayat 22 32 Ali Imran 33 sabar 34 Ali-imran ayat 190-191 35 Surah+al ikhlas 36 al qaaf ayat 16 37 al maidah ayat 1 38 ali imran 190 191 39 at taubah ayat 60 40 Al ahzab ayat 21 41 At-Taubah ayat 105 42 al maidah ayat 2 43 al+maidah ayat 90 44 al-hujurat ayat 13 45 al-a'raf ayat 179 46 al imran ayat 130 47 Muhammad 15 48 a'raaf 49 al baqarah ayat 195 50 Al-A'Raaf ayat 179 51 surat al baqarah ayat 165 52 Ali-Imran 53 Adam 54 at tahrim ayat 6 55 Rahmat 56 AL IMRAN 125 57 QS.+Al-A’raaf+(7):179 58 Al-A’raaf 59 al baqarah ayat 165 60 ZINA 61 doa nabi adam 62 qaaf ayat 50 63 Az-Zukhruf ayat 32 64 al-maidah ayat 90 65 Luqman+33 66 ali imran 103 67 Q.S Al-Qashass ayat 84 68 menciptakan manusia 69 surah al–baqarah ayat 183 70 Surat Al-An’am: 162 71 surat al a'raaf ayat 179 72 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 73 al-maidah ayat 2 74 Surat Fatir ayat 28 75 Ali Imran+ayat+159+ 76 surah+al+isra'+ayat+58 77 al+qasas+ayat+50 78 al hasyr ayat 7 79 Al imran 80 al baqarah ayat 275 81 ali imran 191 82 Al hujurat ayat 10 83 surat al araaf 179 84 al hijr 9 85 Al-IsraA+ayat+58+ 86 al-baqarah ayat 165 87 QS. Al-Israa’ ayat 7 88 An Nahl ayat 125 89 qaf ayat 16 90 Kitab jelaskan segala sesuatu 91 yunus+40 92 al baqarah ayat 110 93 Al-Maidah ayat 8 94 annisa ayat 29 95 imran 96 manusia dari tanah kembali kepada tanah 97 Surah+al+imran+ayat+102 98 Tulang remuk 99 Al isra ayat 32 100 yunus+41

Hasil pencarian tentang Tauhid

terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 28
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka...kembali kepada kalimat tauhid itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan tutup seperti itulah, Allah menutup kalbu-kalbu orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan tauhid
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Dengan mendeklarasikan pernyataan tauhid itu, Ibrâhîm mengabadikan ucapannya untuk anak keturunannya,
Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kami tidak pernah mendengar ajaran tauhid seperti ini dalam agama para pendahulu yang kami ketahui.
Sebenarnya, rasul mereka (Muhammad) telah datang membawa ajaran tauhid yang juga diserukan oleh semua
disyariatkan dan yang telah diwasiatkan serta yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu ajaran Tauhid...berat) amat besarlah (bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya) yakni ajaran tauhid...(Allah menarik kepada agama itu) kepada ajaran tauhid (orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 86
memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid
(Maka karena itu) karena ajaran tauhid itu (serulah) manusia, hai Muhammad (dan tetaplah) berpegang teguh...kepada ajaran tauhid (sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka)...yang membujukmu untuk meninggalkan ajaran tauhid (dan katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang
) yang kalian sembah (selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan) yakni bukti-bukti tauhid
Berikanlah peringatan kepada kaummu yang musyrik dengan mengatakan, "Kebenaran (yaitu ajaran tauhid,
Dan ketika al-Qur'ân itu diturunkan kepada mereka untuk membimbing mereka ke jalan tauhid, kitab suci
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak
Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah tauhid
Al-Qur'an (dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus) dengan membawa ajaran tauhid
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid.
yaitu para pemeluk agama-agama tentang agamanya, umpamanya sebagian dari mereka berpegang kepada ajaran tauhid...lainnya kafir (melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka) yakni pengetahuan tentang ajaran tauhid
Ia mengajak mereka kepada tauhid.
Akan tetapi, keimanan sebagian besar mereka tidak berdasar pada landasan tauhid yang benar.
karena sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh para rasul itu pada hakikatnya sama, yaitu ajaran tauhid
mendustakan semua rasul-rasul, karena sesungguhnya seruan dan ajaran mereka satu, yaitu menyeru kepada ajaran tauhid
berpesan demikian kepada anak-anaknya, menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah memilihkan agama tauhid
Sebab, mereka adalah penganut tauhid murni yang merupakan agama Ibrâhîm.
Demikian juga kalimat tauhid: tertanam kokoh dalam hati orang Mukmin, dan amalannya naik menuju Allah
Yaitu orang yang dahulunya beriman yang perkataan tauhid dan imannya mendapat perkenan Allah.
Sebelumnya, ia adalah seorang yang menganut ajaran tauhid.
daripada manusia) karena mereka menyembahnya (maka barang siapa yang mengikutiku) berpegang pada ajaran tauhid