Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 puasa 4 Nabi ismail 5 surat al qadr 6 Bumi 7 ramadhan 8 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 9 surat+an-an'am+ayat++121 10 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 11 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 12 surat al-'ankabut ayat 33 13 langit 14 ibnu majah 15 BIDARA 16 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 17 pemimpin 18 al baqarah ayat 30 19 ilmu 20 Ali imran 21 luqman 22 Ibnu Majah 987 23 Lembut 24 Surat+Al+ikhlas 25 surat+an nisa+ayat+11 26 Tajwid bacaan surah Al anbiya ayat 30 27 Surat Al-baqarah ayat 237 28 surat al an'am ayat 21 29 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 30 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 31 al isra ayat 23 32 Hadits Abu Daud Nomor 60 33 Ahmad 34 surah an nisa ayat 7 35 Sisi Allah 36 Taha ayat 10 37 Pemberian ahli waris 38 Sabar 39 Menunggu 40 surah al mu'minun ayat 12-14 41 al+ahzab+ayat+70 42 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau meng 43 kematian 44 al baqarah ayat 45 45 al+alaq+ayat+4 46 iman 47 berbuat baik 48 al+alaq+ayat+5 49 surat+al-baqarah++ayat+233 50 Surat yaasin ayat 68 51 ali imran 190 52 al baqarah ayat 216 53 perempuan 54 al anfal ayat 29 55 al ikhlas 56 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 57 ayat-ayat tentang lautan 58 rahmat 59 Q.S Yunus ayat 41 60 al+maun+ayat+3 61 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 62 al+maun+ayat+2 63 pendidikan 64 maksiat 65 Alam akhirat 66 Ayat+120+albaqarah 67 Maha Mendengar 68 mengenal allah 69 Alasan yakub menyuruh masuk ke pintu yg lain 70 yusuf 31 71 Al Alaq ayat 1-5 72 ali imran 110 73 surat al a'raf ayat 54 74 “Barangsiapa yang membeli sesuatu maka ia harus memeriksa barang yang dibelinya, jangan sampai membeli barang yang cacat” (HR Bukhari dan Muslim) 75 Prinsip perkawinan adat 76 NERAKA 77 Penyakit hiv 78 Bersegeralah melakukan amalan sholih sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi h 79 sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus 80 Hukum+tajwid+an+nisa+ayat+18 81 Ali Imran 104 82 amal saleh 83 perang berlangsung 7 bulan 84 Az-zalzalah ayat 7 85 allah 86 Al kahfi ayat 69 87 surat al-Baqarah ayat 233 88 al+hijr+ayat+9 89 Malu 90 Al Hujurat ayat 13 91 suhu tubuh 92 albaqarah ayat 129 93 al+muthaffifin+ayat+34 94 al baqarah ayat 177 95 Bulan 96 angin 97 Datangnya penyakit 98 allah menebarkan rejeki 99 manusia 100 matahari

Hasil pencarian tentang Thalut+sungai

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 249
Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan...suatu sungai....Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka tatkala keluar) artinya berangkat (Thalut bersama tentaranya) dari Baitulmakdis, sedang ketika...diberi air, (maka jawabnya, "Sesungguhnya Allah akan mencoba kamu) atau menguji kamu (dengan sebuah sungai...(Maka mereka meminumnya) banyak-banyak ketika bertemu dengan anak sungai itu, (kecuali beberapa orang...Jumlah mereka tiga ratus dan beberapa belas orang (Tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Thalut...Mereka jadi pengecut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu.
berpaling) daripadanya dan merasa kecut, (kecuali sebagian kecil dari mereka), yakni yang menyeberangi sungai...bersama Thalut sebagaimana yang akan diterangkan nanti....mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkan-Nya ialah Thalut
-deskripsi"> Dawud termasuk tentara Thalut....Dawud menjadi raja Bani Israil setelah wafat Samuel dan Thalut....

-deskripsi"> Dari kisah Thalut dengan Jalut di atas kita dapat menarik kesimpulan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 251
Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh...Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 247
Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"....Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan
menghancurkan mereka (dengan izin Allah) atau kehendak-Nya, (dan Daud membunuh) yang berada dalam tentara Thalut...Allah kerajaan) dalam lingkungan Bani Israel (dan hikmah), yaitu kenabian, setelah kematian Samuel dan Thalut
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 250
Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya

-deskripsi"> Yakni karena Thalut bukan keturunan raja dan nabi, bahkan dia hanya...

-deskripsi"> Thalut adalah orang alim (berilmu) Bani Israil dan orang yang paling

-deskripsi"> Mereka pun akhirnya mengakui kepemimpinan Thalut dan siap berjihad bersamanya
-deskripsi"> Ada sungai madu, sungai arak, sungai susu, dan sungai-sungai air biasa yang...mengalir tanpa parit, lalu sungai-sungai itu menyirami kebun dan pepohonan, dan menghasilkan berbagai
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai...dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga) taman-taman (dan sungai-sungai makna...Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
(Kata nabi mereka kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja."

-deskripsi"> Yakni di bawah tempat tinggal, istana dan pohon-pohon mengalir sungai-sungai...dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak beubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai...) artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
kesombongan (kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai...ini) yaitu sungai Nil dan anak-anaknya (mengalir di bawahku) di bawah keraton-keratonku, adalah kepunyaanku
supaya (tidak) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
Lafal ayat ini menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya ialah (yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air...berubah atau tidak berbeda dengan air dunia yang dapat berubah karena ada sesuatu yang mencampurinya (sungai-sungai...tiada berubah rasanya) berbeda dengan air susu di dunia, karena air susu di dunia keluar dari susu (sungai-sungai...peminumnya) berbeda halnya dengan khamar di dunia, khamar dunia rasanya tidak enak bila diminum (dan sungai-sungai
tempat-tempat kediaman (yang mengalir di bawahnya) maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahligai-mahligainya (sungai-sungai...) maksudnya air yang berada di sungai-sungai itu, karena sungai artinya ialah galian tempat mengalirnya
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
Surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa memiliki sungai yang airnya tak pernah berubah..., sungai susu yang rasanya tak pernah rusak, sungai khamar yang rasanya lezat saat diminum, dan sungai
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai
Dari dalam perut bumi Allah mengeluarkan air, mengalirkannya melalui sungai-sungai, menyirami tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai