Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Kematian 7 Bumi 8 al baqarah ayat 111 9 sabar 10 ali imran 159 11 tafsir at-tahrim ayat 3 12 Jika Allah menghendaki 13 al mulk ayat 15 14 Matahari 15 luqman 16 Tafsir surat al kafirun 17 Al-Hajj ayat 54 18 zina 19 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 20 bintang 21 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 22 Al Baqarah ayat 30 23 Ar rahman 24 hadiah 25 al-baqarah ayat 275 26 surat+an+nisa+ayat+20 27 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 28 Syari’ah Charge Card 29 al ahzab ayat 21 30 ikhlas 31 Hujan 32 al maidah ayat 8 33 Ibrahim 34 Al-Jaatsiyah AYAT 13 35 surah al kahfi ayat 1-2 36 AKAL 37 al baqarah ayat 16 38 ayat tentang penjualan 39 an nur ayat 2 40 Surat Al Kahfi ayat 66 41 dunia adalah cobaan 42 takwa 43 albaqarah ayat 30 44 pendidikan 45 al hajj ayat 54 46 Gempa 47 Annisa ayat 36 48 yusuf 111 49 Warisan 50 surat al hujurat 51 makan 52 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 53 kekal 54 Quraisy shihab 55 saba 13 56 surat al jazalah ayat 7-8 57 Yunus 101 58 Annisa ayat 29 59 Al Baqarah ayat 195 60 an nahl ayat 97 61 QS HUD AYAT 54 62 sakit hati 63 tafsir surat at-tahrim ayat 3 64 surat+an+nisa+ayat+21 65 an nahl ayat 90 66 Arrum ayat 54 67 al maidah ayat 90 68 al mudatsir ayat 85 69 al hujurat ayat 10 70 Ishaq 71 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 72 ayat kursi 73 al-alaq+ayat+2 74 Awan 75 QS. An-Nahl Ayat 91 76 ibadah 77 Ujian 78 al quran surat at-taubah 79 Kehidupan 80 Thalut sungai 81 surat al imran 82 Banjir 83 menuntut ilmu 84 Ibrahim 7 85 Mujadalah ayat 11 86 an+nur+ayat+33 87 surat Ibrahim/14:7 88 jadilah 89 an nisa ayat 19 90 Luqman 13 91 al maidah ayat 25 92 al maidah ayat 6 93 hati 94 al jumuah ayat 9 95 an+nur+ayat+6 96 al mujadalah ayat 11 97 al imran 104 98 Surah Ibrahim 99 an nahl ayat 75 100 Ali Imran 133

Hasil pencarian tentang Thalut+sungai

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 249
Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan...suatu sungai....Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 251
Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh...Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 247
Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"....Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan
(Maka tatkala keluar) artinya berangkat (Thalut bersama tentaranya) dari Baitulmakdis, sedang ketika...diberi air, (maka jawabnya, "Sesungguhnya Allah akan mencoba kamu) atau menguji kamu (dengan sebuah sungai...(Maka mereka meminumnya) banyak-banyak ketika bertemu dengan anak sungai itu, (kecuali beberapa orang...Jumlah mereka tiga ratus dan beberapa belas orang (Tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Thalut...Mereka jadi pengecut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 250
Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai...dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga) taman-taman (dan sungai-sungai makna...Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 76
(yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
kesombongan (kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai...ini) yaitu sungai Nil dan anak-anaknya (mengalir di bawahku) di bawah keraton-keratonku, adalah kepunyaanku
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 15
menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai
anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun) ladang-ladang (dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai
gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya, "... sungai-sungai
supaya (tidak) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 51
kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai
tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai...) artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 14
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 136
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 9
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai
kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan sungai-sungai
antara mereka diedarkan (gelas) yaitu tempat untuk minum berikut minumannya (yang berisikan khamar dari sungai...khamar) yang mengalir bagaikan sungai di bumi.
berpaling) daripadanya dan merasa kecut, (kecuali sebagian kecil dari mereka), yakni yang menyeberangi sungai...bersama Thalut sebagaimana yang akan diterangkan nanti....mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkan-Nya ialah Thalut