Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Ali Imran 159 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Riba 14 Al Hujurat ayat 13 15 Injil 16 Sesuai petunjuk 17 dalil+kitab+injil 18 Surat Al sajdah ayat 29 19 Al maidah ayat 48 20 Ali+Imran+191 21 Al imran 22 Ibrahim ayat 7 23 Al sajdah ayat 29 24 an-nisa' ayat 100 25 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 26 sombong 27 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 28 al hadid ayat 3 29 an nisa 1 sampai 3 30 ilmu 31 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 32 Zina 33 yusuf 111 34 an nisa ayat 34 35 niat 36 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 37 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 38 Zabur 39 Surat Al infitar 6 40 Hadits tentang ketauhidan 41 Ali Imran ayat 159 42 Menyesatkan 43 ali+imran+190-191 44 kontrol diri 45 at taubah ayat 105 46 Yusuf 47 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 48 an nahl ayat 90 49 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 50 Surah taha ayat 15 51 Ali imran ayat 9 52 ibrahim 7 53 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 54 hadist+al-hujurat+ayat+12 55 kontrol+diri 56 harta 57 Ali imran ayat 138 58 Hukum bacaanya 59 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 60 Al an'am ayat 82 61 Surat annaShr 62 Hadist mengenai Allah sang maharaja 63 Amal tanpa ilmu 64 An nisa ayat 125 65 annahl ayat 90 66 An Nur ayat 2 67 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 68 Al-Maidah+ayat+2 69 ali imran 103 70 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 71 Az zumar ayat 62 72 al hadid ayat 22 73 an-najiah ayat 17 74 Al isra ayat 13 75 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 76 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 77 beriman pada hari kiamat 78 Al baqarah ayat 2 79 al ahzab ayat 59 80 Surat Al-An'am Ayat 151 81 yunus ayat 107 82 al anbiya ayat 47 83 pelajaran yang dapat di ambil surat az zumar 39 84 yasin+ayat+56 85 Tanda-tanda bagi 86 beriman kepada allah dan hari akhirat 87 Shalli ala muhammad 88 al isra ayat 7 89 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 90 at tahrim ayat 6 91 al-kahfi ayat 82 92 ali imran 110 93 dalil+iman+kitab+zabur 94 Allah berpaling 95 ibrahim 96 Al Kahfi ayat 57 97 surat az zumar ayat 62 98 YUNUS 38 99 ali imran 100 Hadist surah al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Tidak+membeda-bedakan

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 152
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 84
Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri
(Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya) artinya semua mereka (dan tidak membeda-bedakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 136
Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 285
(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan antara mereka, derajat...orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat- ayat Allah, mereka adalah penghuni-penghuni neraka yang tidak
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud akan membeda-bedakan
janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan), artinya godaan dan perdayaannya untuk membeda-bedakan
Mereka menyamakan penghormatan dan keimanan kepada rasul-rasul Allah dengan mengatakan, "Kami tidak membeda-bedakan
Kami tidak membeda-bedakan mereka antara satu dengan yang lain sehingga kami mempercayai yang satu dan
membaca secara jamak dan ada pula secara mufrad atau tunggal (serta para Rasul-Nya) kata mereka, ("Kami tidak...membeda-bedakan antara seseorang pun di antara Rasul-Rasul-Nya") hingga kami beriman kepada sebagian
Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan (dan kami
(Lalu Kami pisahkan) Kami bedakan (antara mereka") dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah...(Dan berkatalah) kepada mereka (sekutu-sekutu mereka, "Kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami
(Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) sehingga mengakibatkan kami beriman kepada
(Tidak sejuk) tidak sebagaimana naungan yang biasanya (dan tidak menyenangkan) tidak baik pemandangannya
(Maka mengapa tidak) kenapa tidak (jika kalian merasa tidak akan dibalas) merasa tidak akan dibangkitkan
(Kawanmu tidak sesat) artinya, Nabi Muhammad saw. tidak sesat dari jalan petunjuk (dan tidak pula keliru...) tidak pula salah, yang dimaksud adalah dia tidak bodoh tentang akidah yang rusak.
(Penglihatannya tidak berpaling) penglihatan Nabi saw. tidak berpaling (dan tidak melampauinya) maksudnya..., tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampaui apa yang dilihatnya pada malam ketika
(Dan ia tidak mau membenarkan) yaitu manusia (dan tidak mau mengerjakan salat) ia tidak mau mempercayai...rasul dan tidak pula mau mendirikan salat.
Kedelapan, tidak melakukan sumpah palsu....Kesembilan, jika menemukan perkataan atau perbuatan yang tidak terpuji dari seseorang, mereka tidak larut...melakukannya dan memilih tidak menemaninya.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 44
Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Mereka tidak dibebaskan dari laknat itu dan tidak diringankan siksanya....Mereka juga tidak akan ditangguhkan.
(sebagai tuhan-tuhan) berupa berhala-berhala (yang mereka tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri...diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya) tidak akan mampu menolak...bahaya yang mengancam dirinya (dan tidak pula untuk mengambil suatu manfaat pun) artinya tidak dapat...menghasilkan manfaat bagi dirinya (dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan) yakni tidak mampu mematikan...seseorang dan tidak pula mampu menghidupkannya (dan tidak pula membangkitkan) tidak mampu membangkitkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 89
Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada...mereka, dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan?
(Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu) lafal Allaa merupakan gabungan daripada..., bahwasanya anak lembu itu (tidak dapat memberi) tidak dapat memberikan (jawaban kepada mereka) yakni...tidak dapat menyahuti perkataan mereka (dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka) maksudnya...tidak dapat menolak kemudaratan yang menimpa mereka (dan tidak pula kemanfaatan?)...tidak dapat mendatangkan kemanfaatan buat mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 11
sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 28
Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
(Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri) yakni orang yang serba berkecukupan...itu tidak beriman.
(Katakanlah, "Kebenaran telah datang) yakni agama Islam (dan yang batil itu tidak akan memulai) kekafiran...itu tidak akan memulai (dan tidak pula akan mengulangi") tidak akan ada bekasnya lagi.
Takutlah akan siksa Allah pada hari ketika tidak seorang pun mampu menolong diri sendiri....Tidak ada tebusan, tidak ada syafaat dan orang-orang kafir tidak punya penolong kecuali Allah.