Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 taubat 12 Perhiasan 13 ilmu 14 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 15 Pakaian menutup aurat 16 ibrahim 17 Ali Imran 18 kitab+zabur 19 al+maidah+ayat+38 20 al isra ayat 55 21 Jual beli 22 zakat 23 Pertengkaran 24 al Baqarah ayat 219 25 Bentuk molekul 26 jihad 27 Surat al baqarah ayat 214 28 al maidah ayat 8 29 imran 30 Zina 31 Ali imran 159 32 Yunus 33 al furqan ayat 1 34 menutup aurat 35 ibrahim 7 36 al isra ayat 82 37 surat al jumu'ah 38 Yusuf 39 Luqman 40 Langit 41 kitab injil 42 jaringan tumbuhan 43 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 44 niat 45 Al hajj ayat 5 46 injil 47 al maidah ayat 2 48 takwa 49 at taubah ayat 105 50 wanita 51 ar-rum ayat 41 52 an nisa ayat 3 53 yunus ayat 57 54 surat an-naba' 55 at taubah ayat 103 56 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 57 Ar rad ayat 11 58 Riba 59 al ikhlas 60 tulang 61 Ketaatan 62 ali imran 104 63 an+nisa+ayat+6 64 an nisa ayat 59 65 ali imran 102 66 an nisa ayat 64 67 Rahasia 68 muhammad 69 zabur 70 Surat al isra ayat 2 71 Kepatuhan syariah 72 berserah diri 73 an nisa ayat 4 74 at taubah ayat 33 75 surat an nur ayat 54 76 Perang badar 77 ali imran 134 78 Surat sad ayat 24 79 ali imran 190 80 an nisa ayat 9 81 al imran 82 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 83 pekerjaan 84 bumi langit bulan matahari 85 Minta ampun 86 al+qaff+ayat+30 87 al hasyr ayat 7 88 hadits ibnu majah 225 89 Akhlak 90 sholat 91 al maidah ayat 3 92 Hadits abu Daud 1116 93 Tajwid+surat+al+anbiya 94 ali+imran+31 95 aL aNKABUT AYAT 20 96 kitab Taurat 97 Kerusakan 98 ar rum ayat 41 99 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 100 an nur ayat 32

Hasil pencarian tentang Tuhan

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 42
Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan...itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang musyrik menyembah tuhan-tuhan selain Allah dengan harapan agar tuhan-tuhan itu dapat memberikan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 36
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
Mengapa tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya itu tidak...Tuhan-tuhan itu bahkan telah lenyap dari mereka tatkala mereka membutuhkan pertolongan....Kehinaan dan lenyapnya tuhan-tuhan mereka itu adalah akibat kebohongan yang mereka ada-adakan.
Dengan bergegas, setelah mengetahui bahwa yang menghancurkan tuhan-tuhan mereka itu adalah Ibrâhîm, kaumnya...Mereka ingin segera menghukumnya atas perlakuannya terhadap tuhan-tuhan mereka.
(Katakanlah) kepada mereka ("Jikalau ada di samping-Nya) yakni di samping Allah (tuhan-tuhan lain sebagaimana...yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari) mencari-cari (kepada Tuhan Yang mempunyai Arasy
Tuhan-tuhan itu tidak akan dapat memberikan pertolongan jika Allah berkehendak memberikan kemudaratan...kepada mereka, sebab tuhan-tuhan itu, memang, tidak dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian apa-apa...Padahal, mereka sendiri malah menjadi ajudan untuk tuhan-tuhan yang lemah itu, yang siap mengabdi dan
Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja?
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 5
Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja?
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 43
Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami....Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab
Setelah mereka melihat apa yang terjadi pada tuhan-tuhan mereka itu, mereka pun berkata bahwa siapa yang...melakukan hal ini terhadap tuhan-tuhan mereka sungguh termasuk orang yang menzalimi diri sendiri dengan
Orang-orang musyrik itu berkata, "Kalau Tuhan Sang Maha Pengasih itu menghendaki kami untuk tidak menyembah...tuhan-tuhan lain, tentu kami tidak akan menyembahnya."...Mereka mengira bahwa Tuhan berkenan dengan tingkah mereka menyembah tuhan-tuhan palsu itu.
(Katakanlah, "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu seru) kamu sembah (selain Allah...Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu) dalam menyembah tuhan-tuhanmu itu (sungguh tersesatlah...aku jika berbuat demikian) jika aku ikut menyembah tuhan-tuhan itu (dan tidak pula aku termasuk orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 91
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau...ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian...dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain.
Orang-orang kafir itu telah menjadikan banyak tuhan selain Allah untuk disembah, dengan harapan tuhan-tuhan
(Seraya berkata, "Akulah tuhan kalian yang paling tinggi") tiada tuhan di atasku.
Mereka akan dibentak, "Mana tuhan-tuhan selain Allah yang kalian sembah itu?
Orang-orang kafir berkata, "Manakah yang lebih baik, tuhan-tuhan kami atau Tuhan 'Isâ?...Kalau 'Isâ masuk neraka, biarlah kami dan tuhan-tuhan kami ikut bersamanya."
Aku tidak mau tahu kalian, juga tuhan-tuhan yang kalian katakan telah menimpakan penyakit kepada diriku...Tolong menolonglah kalian dan tuhan-tuhan kalian untuk melakukan tipu daya terhadapku kalau kalian mampu
Jika hanya Allah yang disebut, tanpa tuhan-tuhan mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan...Tetapi jika tuhan-tuhan yang mereka sembah itu disebut, tanpa Allah, mereka serta merta menjadi gembira
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 108
dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi".
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 21
Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 26
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 26
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar".
(Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja?")...karena Nabi saw. pernah bersabda kepada mereka, "Katakanlah, 'Laa Ilaaha Illallaah', artinya tiada Tuhan...Mereka menjawab, 'Mana mungkin makhluk yang sedemikian banyak itu, semuanya dapat ditangani oleh Tuhan
mereka telah mengambil) orang-orang kafir Mekah (selain dari Allah) yakni berhala-berhala (sebagai tuhan-tuhan...) yang mereka sembah (agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka) maksudnya memberikan syafaat
Tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat untuk orang-orang yang menyembahnya...Tetapi orang-orang yang mengesakan Tuhan dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan mereka yang sebenarnya, akan
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 62
Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
(Katakanlah, "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang...Maha Esa) tiada diwahyukan kepadaku sehubungan dengan perkara Tuhan, melainkan keesaan-Nya (maka hendaklah...kalian berserah diri) taat kepada apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu mentauhidkan Tuhan.