Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Almaidah ayat 48 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 ali+imran+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali imran 10 Al-Baqarah ayat 168 11 hujan 12 Al ikhlas 13 Aman 14 al-maidah ayat 3 15 Urusan 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 huud+40 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 akhlak 21 yusuf 22 laut 23 al-insyirah ayat 5 24 hewan 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 Ibrahim ayat 7 27 al ahzab ayat 70 28 al fatiha ayat 1 29 Ar-Rahman ayat 19 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 dunia 32 Yunus 33 orang tua 34 AL+AHZAB+AYAT+70 35 saba 15 36 Tafsir kepuasan kerja 37 ali imran ayat 185 38 al bayyinah ayat 8 39 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 40 Bersyukur 41 surat al baqarah ayat 11 42 al-maidah ayat 48 43 Surat al maidah ayat 48 44 QS.Al imran ayat 79 45 Al+hijr+ayat+48 46 ikhlas 47 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 48 surat Al furqan ayat 20 49 surat Al furqan ayat 9 50 lukman+ayat+15 51 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 52 kemuliaan 53 al baqarah ayat 261 54 ar rum ayat 21 55 ali imran 64 56 SURAT LUKMAN 57 Surat annisa ayat 56 58 Al Imran ayat 7 59 wahai jiwa 60 Nabi Yahya 61 Al Isra ayat 26 62 an nisa ayat 59 63 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 64 Surat yasin 65 muhammad+ayat+23 66 besi 67 Ibnu Katsir 68 al-baqarah-ayat-286 69 Rezeki dari allah 70 Ayat tentang toleransi 71 ali imran 139 72 al anfal ayat 63 73 ayat tentang hukum pada juz 20 74 perang 75 Surat Al-A’raf Ayat 26 76 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 77 Tafsir surat alkafirun 78 al maidah ayat 16 79 Beriman 80 an nisa ayat 9 81 al fatihah ayat 1 82 Ibrahim ayat 3 83 al-baqarah ayat 43 84 al baqarah ayat 124 85 Ayat 36 surat al isra 86 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 87 Terhadap diri 88 al furqan ayat 67 89 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 90 yunus ayat 57 91 an-nisa+ayat+29 92 al+fatihah+ayat+2 93 Nasab anak zina 94 Al-Israa’ ayat 24 95 Sedekah 96 Tanda 97 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 98 ali imran 185 99 Surat Al-Baqarah ayat 10 100 Al-Nur ayat 51-54

Hasil pencarian tentang UJIAN

Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Yakni agar tegak ujian, di mana dengannya dapat diketahui siapa yang...Demikian pula dapat diketahui orang yang imannya benar yang kokoh ketika mendapatkan ujian dan dapat...Oleh karena itu, Allah menjadikan Iblis sebagai ujian, di mana dengannya Dia menguji hamba-hamba-Nya
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian.
kebijaksanaan Allah, karena Dia harus memisahkan antara yang benar dengan yang dusta, yaitu dengan adanya ujian...Orang yang tetap teguh dan tetap beriman ketika ada ujian, maka dia adalah orang mukmin yang hakiki,...adapun orang yang kembali ke belakang (murtad) dan dia tidak sabar terhadapnya, maka ketika ujian datang
(Sebenarnya itu) maksudnya, ucapan itu (adalah ujian) cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi...kebanyakan mereka itu tidak mengetahui) bahwasanya pemberian nikmat itu merupakan Istidraj dan ujian
Karunia yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan ujian baginya, agar Allah membedakan antara yang...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian dan cobaan.
Maka azab Fir'aun yang menimpa kalian dan kemudian Kami selamatkan kalian dari azab itu merupakan ujian...besar dari Tuhan kalian, yang tidak ada ujian dan cobaan seberat itu."
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 106
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai cobaan.

Allah memberikan kepada mereka, melalui Mûsâ, sejumlah bukti yang mengandung ujian yang nyata bagi mereka
(Sesungguhnya ini) penyembelihan yang diperintahkan ini (benar-benar suatu ujian yang nyata) atau cobaan
Keajaiban-keajaiban yang kau saksikan di malam isrâ' itu Kami maksudkan sebagai ujian dan cobaan bagi...pohon tercela yang disebut dalam al-Qur'ân, yaitu pohon zaqqûm yang tumbuh dari neraka, kecuali sebagai ujian
Allah berfirman kepada Mûsâ, "Kami telah menurunkan ujian kepada kaummu setelah kamu meninggalkan mereka
Aku juga tidak tahu, barangkali penundaan azab itu adalah ujian dari Allah.
pelajaran yang dapat diambil, salah satunya adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidaklah memberikan ujian...dengan ujian yang sampai membinasakan dirinya, kalau pun seakan-akan seperti membinasakan dirinya, maka
dan dustanya, wallahu a’lam.” Sebahagian ahli tafsir ada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian...

-deskripsi"> Yakni setelah ujian itu, Beliau kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala
(Adapun manusia) yakni orang kafir (apabila dia diuji) dikenakan ujian (oleh Rabbnya lalu dimuliakan-Nya
Kami menguji hamba-hamba Kami dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan, dan pada diri mereka terdapat
rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra (melainkan sebagai batu ujian...Alquran) yaitu pohon zaqqum yang tumbuh di dasar neraka Jahim; Kami jadikan kisah itu sebagai batu ujian
karena aku mengetahui cara untuk menghasilkannya.”

-deskripsi"> Yakni cobaan dan ujian...

-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ujian itu merupakan nikmat
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 49
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.
Demikianlah Allah menyelamatkan Beliau dari fitnah dan ujian yang berat ini.

terkadang mendapat nikmat dan terkadang mendapat bahaya hanyalah hal biasa dari dahulu, bukan sebagai ujian
goyang karena pengetahuan mereka yang tidak sempurna, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengadakan ujian
mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
(Dia melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian baginya (dan membatasinya
wa Ta'aala terhadap permohonannya bukan berarti sebagai pemuliaan untuk dirinya, akan tetapi sebagai ujian
Sebab, kenikmatan itu tidak lebih dari sekadar hiasan hidup di dunia yang merupakan ujian Allah terhadap