Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 surat+AL-A'la+ayat+14 5 riba 6 Nabi meninggal 7 kesedihan 8 maaf 9 Surga 10 ALLAH 11 Berkah 12 Sholat iedul fitri 13 ar rum ayat 30 14 hari raya 15 al ankabut ayat 2 16 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 17 Jibril 18 rezeki 19 sedekah 20 bidara 21 al isra ayat 23 22 harga diri 23 al maidah ayat 3 24 Maut 25 ALI+IMRAN+190 26 Ghuluw dalam beragama uzair 27 Ali imran 28 Sebaikbaik hadiah adalah doa 29 al imran 30 ikhlas 31 Melata 32 al-alaq ayat 1-5 33 kurma 34 Ibrahim 35 Ibrahim :7 36 luqman 13 37 Yunus+25 38 Kiamat 39 majusi 40 Surah yunus 92 41 Ali+Imran+85 42 Al Ahqaaf 20 43 Takwa 44 Hadist tentang hukum menyambung rambut 45 tolaklah keburukan dengan kebaikan 46 Puasa 47 Surat Al-A’raaf ayat 180 48 ali imran 190 49 ali imran ayat 92 50 mati 51 surat yusuf 52 Aisyah 53 banjir 54 surat al maidah ayat 1 55 ali imran 102 56 Kiblat 57 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 58 surat At-Taubah:34 59 hijrah 60 At taubah ayat 34-35 61 Al isra ayat 49 62 al ikhlas 63 surah+yusuf+ayat+12 64 al imran 104 65 Ali+Imran+193 66 zakat 67 almujadalah+ayat+11 68 Hadits Muslim Nomor 1164 69 memaafkan 70 al imran 134 71 Sikap muslim yerhadap yahudi 72 Maryam 73 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 74 Sembilan puluh sembilan nama 75 Ali imran 200 76 BERBARIS 77 Sesudah+datang+pengetahuan 78 potong tangan 79 Tangan+kami 80 Muslim 1164 81 Al-Hujurat ayat 13 82 makan 83 AL+anam+ayat+145 84 Hadist tentang perkemahan anak pramuka dan api unggun 85 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat 28+28 86 hubungan 87 hadits+surat+an+nahl 88 al mumtahanah ayat 8 89 al hadid ayat 11 90 al+hujurat+ayat+11 91 surah yunus 57 92 Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya 93 penyakit 94 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara 95 surah al israk ayat 32 96 kewajiban orang tua terhadap anak 97 Al+imran+103 98 Bintang+bertasbih 99 luqman 34 100 Rum ayat 30

Hasil pencarian tentang Wabah+penyakit

dekat) yakni azab di dunia, seperti dibunuh, ditawan, ditimpa kekeringan dan paceklik serta dilanda wabah...penyakit (selain) yakni sebelum (azab yang lebih besar) yaitu azab di akhirat (mudah-mudahan mereka)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang mukmin (bahwa mereka diuji) dicoba (sekali atau dua kali setiap tahun) dengan musim paceklik dan wabah...penyakit (kemudian mereka tidak juga bertobat) dari kemunafikannya (dan tidak pula mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 57
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit
posisimu di hadapan kami, kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian tuhan kami telah menimpakan kamu penyakit...Aku bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit...Kalianlah sebenarnya yang menderita penyakit.
dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Alquran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-penyakit...yang ada di dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keragu-raguan (dan petunjuk) dari kesesatan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 29
Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan
Dalam hati mereka terdapat penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, di samping kerusakan...Allah menambah parah penyakit mereka itu dengan memenangkan kebenaran, karena hal itu akan lebih menyakitkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 85
Mereka berkata: "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 70
Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila".
(Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan
(Dalam hati mereka ada penyakit) berupa keragu-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya...(Lalu ditambah Allah penyakit mereka) dengan menurunkan Alquran yang mereka ingkari itu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 83
dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 125
Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 8
Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?"
Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku terserang penyakit
Kebanyakan watak manusia mempunyai penyakit yang membuatnya tidak siap mempercayai wahyu yang Kami sampaikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 32
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya
Dan itu memang sudah menjadi penyakit dalam diri mereka.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 54
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu
ingatlah (ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata) yakni penyakit
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 12
Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 50
Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 53
menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 84
Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 49
(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka
Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...pembuluh nadi (arterios klerosis), penyakit lemah jantung dan diabetes....sisa-sisa organik yang berbahaya bagi tubuh dan memberikan perlindungan pada tubuh dari berbagai jenis penyakit
Aku tidak mau tahu kalian, juga tuhan-tuhan yang kalian katakan telah menimpakan penyakit kepada diriku
mengejek, "Wahai orang yang diberi kitab suci yang berisikan peringatan, sesungguhnya kamu menderita penyakit
timpakan) Kami siksa (kepada penduduknya kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (dan penderitaan) berupa penyakit