Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 yahudi 6 surat an najm ayat 39-42 7 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 8 Surah Al-hajj ayat 5 9 ar rum ayat 21 10 Al-hijr ayat 9 11 jual beli 12 Tauhid uluhiyyah 13 Al baqarah ayat 2 14 Israil 15 al-mujadilah ayat 11 16 an nisa ayat 58 17 Yusuf 108 18 al ahzab ayat 21 19 benih 20 Surat An-Nisa ayat 59 21 Al-Hasyr ayat 18 22 almu'minun+ayat+13 23 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 24 an nisa ayat 29 25 Al Hujurat ayat 13 26 luqman 34 27 zakat 28 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 29 al furqan ayat 63 30 Jihad 31 ali imran 145 32 Ayat terkait jarimah hudud 33 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 34 Surat An Nisa ayat 36 35 al imran 36 Perempuan 37 asy syuara ayat 214 38 hadits tentang aurat 39 an nahl ayat 90 40 al maidah ayat 8 41 al 'ala ayat 1 42 yusuf 111 43 Hadits Abu Daud Nomor 4256 44 al hujurat ayat 49 45 An Nisa ayat 176 46 luqman 47 al+ikhlas 48 Qs.al jin ayat 16 49 surat al a'raf ayat 172 50 ali imran ayat 190 51 surah+arrad+ayat+4 52 hadits majah no 2616 tentang diyat 53 alquarn kitab yang jelas dan detail 54 Yusuf 55 luqman+ayat+13 56 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 57 yunus 58 Matahari terbenam 59 al+qariah+ayat+2 60 Huud 50-52 61 pendidikan 62 AL+KAHFI AYAT 110 63 Luqman 14 64 Surat Al-Baqarah Ayat 275 65 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 66 al hijr 39 67 ali imran 68 al baqarah ayat 143 69 Tauhid asma WA sifat 70 ali imran 104 71 AL FATIR AYAT 5 72 Hadist ibnu majah 73 surat al anfal ayat 10 74 Hukum+acara 75 al baqarah ayat 256 76 yunus 94 77 Thaha ayat 14 78 ibrahim 24 79 Al+Imran+169 80 ali imran 102 81 Ali imran ayat 18 82 Al ikhlas 83 az zariyat ayat 56 84 an nisa ayat 9 85 an nahl ayat 11 86 sholat 87 al isra ayat 88 88 hujan 89 Negara yang tidak pernah malam 90 Al Baqarah ayat 164 91 surah albaqarah ayat 256 92 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 93 Annas+ayat+5 94 at taubah ayat 103 95 al araf ayat 7 96 ad dzariat ayat 19 97 Kerusakan 98 Tafsir al-hijr ayat 22 99 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 100 QURAN SURAH al hajj 77

Hasil pencarian tentang Yang+maha+merajai

"Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan) yakni merajai (segala sesuatu) lafal Malakuut huruf Ta...yang ada padanya menunjukkan makna Mubalaghah, yakni kekuasaan di atas segala kekuasaan (sedangkan Dia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mulia..., Yang Maha Memberi rupa, Yang Maha Penerima tobat, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Memberi, Yang Maha...Maha Waspada, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang...Yang Maha Hak, Yang Maha Menolong, Yang Maha Kuat, Yang Maha Teguh, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Terpuji..., Yang Maha Satu, Yang Maha Esa, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
(Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci) dari semua apa yang tidak layak bagi...(Yang Maha Mengamankan) para rasul-rasul-Nya dengan menciptakan mukjizat bagi mereka (Yang Maha Memelihara...Makna yang dimaksud ialah, Dia Maha Menyaksikan amal perbuatan hamba-hamba-Nya (Yang Maha Perkasa) yakni...Yang Maha Kuat (Yang Maha Kuasa) untuk memaksa makhluk-Nya supaya menuruti apa yang dikehendaki-Nya...(Yang Maha Agung) dari semua sifat yang tidak layak bagi keagungan-Nya.
(Yang demikian itu) yakni Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Mengatur itu (ialah Tuhan Yang Mengetahui...yang gaib dan yang nyata) yaitu apa yang gaib di mata makhluk-Nya dan apa yang nyata bagi makhluk-Nya...(Yang Maha Perkasa) Maha Kuat di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Penyayang) kepada orang-orang yang taat
-deskripsi"> Yakni yang Kami berikan kepada penghuni surga....Dan hal ini tidaklah berat bagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala Yang Maha Mulia, Yang Maha Pengasih lagi...Maha Penyayang, Yang Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Pemurah yang mempunyai karunia yang besar.
(Telah bertasbih kepada Allah) telah memahasucikan-Nya; huruf lam yang terdapat pada lafal lillaahi adalah...huruf zaidah (apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) pemakaian lafal maa di sini karena memprioritaskan...yang mayoritas (Raja, Yang Maha Suci) yakni Maha Suci dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya (Yang...Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) di dalam kerajaan dan dalam perbuatan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 1
Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya) baik terhadap mereka yang berbakti maupun terhadap mereka...yang durhaka, karena Dia tidak membinasakan mereka melalui kelaparan sebab kemaksiatan mereka (Dia memberi...rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya) artinya, Dia memberikan kepada masing-masingnya apa yang Dia...kehendaki (dan Dialah Yang Maha Kuat) atas semua kehendak-Nya (lagi Maha Perkasa) Maha Menang atas semua
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 60
Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai...sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat) yaitu orang-orang kafir (ada perumpamaan...yang buruk) sifat yang buruk, yaitu kebiasaan mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan padahal...mereka membutuhkannya (dan bagi Allah ada perumpamaan yang maha tinggi) sifat yang maha tinggi, yaitu...bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia (dan Dialah Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha
(Alif laam raa) hanya Allahlah yang mengetahui maksudnya....Alquran ini adalah (Kitab yang Kami turunkan kepadamu) Muhammad (supaya kamu mengeluarkan manusia dari...mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu ke jalan) tuntunan (Tuhan Yang...Maha Perkasa) Maha Menang (lagi Maha Terpuji.)...Yang Maha Terpuji.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 163
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
(Dan Dialah yang berkuasa) Maha Kuasa tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya, Dia Maha Tinggi...Dan Dialah Yang Maha Bijaksana) atas makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) Semua yang tersimpan dalam batin...mereka sebagaimana halnya yang tampak pada mereka....Ayat berikut diturunkan berkenaan dengan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi saw., "Datangkanlah...kepada kami orang yang menyaksikan dirimu sebagai Nabi karena sesungguhnya orang-orang Ahli Kitab pun
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 32
Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan...kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
Dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia semata....Dia Maha Mengetahui segala yang tampak dan yang tak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
(Dan Tuhanmu) yang patut menjadi sembahanmu, (adalah Tuhan Yang Maha Esa) yang tiada bandingan-Nya, baik...dalam zat maupun sifat, (tiada Tuhan melainkan Dia) (Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 19
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah...Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
(Maka bertasbihlah) artinya, Maha Sucikanlah (dengan menyebut nama) huruf Ba di sini adalah Zaidah (Rabbmu...Yang Maha Besar) yakni Allah Yang Maha Besar.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 4
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara...ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya....Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
(Dan kepunyaan Allahlah) Maha Luhur Allah (segala yang ada) yang berada (di malam hari dan di siang hari...) artinya Dialah Tuhan segala sesuatu, Penciptanya dan Pemiliknya (Dan Dia Maha Mendengar) terhadap apa...yang dikatakan (lagi Maha Mengetahui) atas apa yang diperbuat.
(-Kenapa- kalian menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui...padahal aku menyeru kalian -beriman- kepada Yang Maha Perkasa) Yang Maha Menang atas semua perkara-Nya...(lagi Maha Pengampun?)...kepada orang yang bertobat kepada-Nya.
(Dia menciptakan langit dan bumi dengan -tujuan- yang benar) lafal Bilhaqqi berta'alluq kepada lafal...bertambah (dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan) pada garis edarnya (hingga waktu yang...(Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa) Yang Maha Menang atas semua perkara-Nya dan Yang Maha Membalas terhadap...musuh-musuh-Nya (lagi Maha Pengampun) kepada kekasih-kekasih-Nya.
(Yang tidak datang kepadanya Alquran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya) yakni tidak ada...suatu kitab pun sebelumnya yang mendustakannya, dan tidak pula sesudahnya (yang diturunkan dari Tuhan...Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji) Allah Yang Maha Terpuji di dalam semua urusan-Nya.
(Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa) yakni Maha Menang atas semua...perkara-Nya (lagi Maha Pengampun") terhadap kekasih-kekasih-Nya.
(Dan Dialah Yang Maha Pengampun) kepada orang-orang mukmin yang berbuat dosa (lagi Maha Pengasih) yakni...Maha Belas Kasih kepada kekasih-kekasih-Nya dengan memberikan karamah kepada mereka.
(Dan sungguh jika) huruf Lam di sini bermakna Qasam (kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan...lafal Layaquulunna terbuang Nun alamat Rafa'nya, karena jika masih ada, maka akan terjadilah huruf Nun yang...Sebagaimana dibuang pula daripadanya Wawu Dhamir jamak, tetapi 'Illatnya bukan karena bertemunya dua huruf yang...disukunkan ("Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui") jawaban terakhir mereka...adalah, "Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahuilah yang menciptakan kesemuanya itu."
(Yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak) hal-hal yang gaib dan hal-hal yang kelihatan (Yang...Maha Besar) Maha Agung (lagi Maha Tinggi) di atas semua makhluk-Nya dengan cara paksa.
(Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) sebagai milik-Nya semua makhluk dan...(Dan Dialah Yang Maha Tinggi) di atas semua makhluk-Nya (lagi Maha Besar) atau Maha Agung.
(mereka mendustakan ayat-ayat Kami kesemuanya) yakni sembilan ayat yang diberikan kepada Nabi Musa (lalu...Kami azab mereka) yakni, Kami turunkan azab kepada mereka (sebagai azab dari Yang Maha Perkasa) Yang...Maha Kuat (lagi Maha Kuasa) tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan dan menghalang-halangi-Nya.