Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 dosa 12 hutang 13 surah al-maidah ayat 8 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 Nikah 16 al mujadalah ayat 11 17 Jihad 18 cinta 19 matahari 20 Dua masa 21 Saba 13 22 surat+al+imranayat+110 23 Ta ha+ayat+14 24 Kafir 25 surat al imran ayat 185 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 ilmu 28 al isra ayat 36 29 al a'raf ayat 52 30 Jika allah menganugerahi rahmat 31 Ikhlas 32 ALI IMRAN 159 33 sabar 34 al-mukminun+ayat+34 35 Berdebat 36 al isra ayat 7 37 puasa 38 Al-Imran (3 : 130) 39 miskin 40 Aliimram+ayat+105 41 Al-Imran ayat 130 42 Ar Rahman 43 Hadits Muslim Nomor 3035 44 al ahzab ayat 21 45 maryam 46 dalil hidayah 47 maryam ayat 30-35 48 muslim 49 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 50 Metode pendidikan 51 Susah payah 52 yunus 99 53 Tentang kematian 54 Kurang ilmu 55 ayat tentang serakah 56 Hadist ibnu majah 2172 57 AL Baqarah ayat 286 58 surah yusuf 65 59 Shalat 60 Sebaik baik penolong dan pelindung 61 al+qiyamah+ayat+1-2 62 surat saba surah yang ke berapa 63 al+maidah+ayat+ 83 64 Dongeng 65 AN NAML AYAT 88 66 Ali imran ayat 191 67 asy+syuara+ayat+181+182+183 68 Tanah 69 ibrahim ayat 37 70 ombak 71 Al Hijr 26 72 ibrahim 37 73 al an'am ayat 71 74 Yusuf 84 75 ar rum ayat 21 76 al anbiya ayat 30 77 Surat Al-Baqarah Ayat 256 78 berlayar 79 al-Hujurât ayat 6 80 surat Toha ayat 14 81 ar rum ayat 56 82 Manusia 83 ATTAKASUR AYAT 1-2 84 Al ikhlas ayat 1-4 85 Hadits ahmad jauhi kufur 86 al jumuah ayat 10 87 Al Jasiyah ayat 18 88 adil 89 al-baqarah ayat 164 90 Membunuh 91 ayat al-Baqarah 219 92 Surat yunus+ayat+8 93 permainan 94 ayat+menyembunyikan+ilmu 95 durhaka 96 az zumar ayat 68 97 Gelap 98 Ditanya 99 empat puluh tahun 100 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi

Hasil pencarian tentang Yunus+59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ


59. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
Thaha: 59)