Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 al mujadalah ayat 11 12 Jihad 13 cinta 14 matahari 15 Dua masa 16 hutang 17 dosa 18 surah al-maidah ayat 8 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Nikah 21 Ikhlas 22 al-mukminun+ayat+34 23 Berdebat 24 ALI IMRAN 159 25 sabar 26 puasa 27 al isra ayat 7 28 Aliimram+ayat+105 29 Al-Imran (3 : 130) 30 miskin 31 Ar Rahman 32 Al-Imran ayat 130 33 al ahzab ayat 21 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 maryam 36 surat+al+imranayat+110 37 Ta ha+ayat+14 38 Saba 13 39 Kafir 40 surat al imran ayat 185 41 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 42 ilmu 43 al isra ayat 36 44 al a'raf ayat 52 45 Jika allah menganugerahi rahmat 46 Perubahan zat 47 al imran 48 al anam ayat 83 49 aL IMRAN AYAT 2 50 ibrahim ayat 7 51 al qashash ayat 77 52 al-baqarah ayat 168 53 iman 54 al bayyinah ayat 5 55 Surah al-imran ayat 77 56 al-mujadalah ayat 11 57 al-imron ayat 110 58 Laut 59 Hud ayat 5 tema apa 60 Dimana dia akan mati 61 surah al hadid ayat 57:3 62 menyapih 63 Gunung 64 annisa ayat 12 65 Hadits Muslim Nomor 2314 66 QS. IBRAHIM AYAT 37 67 Al-Muzammil ayat 20 68 perempuan 69 khusyu 70 Mencela pemberian 71 yusuf 72 surah al Maun beserta terjemahan 73 Rezeki 74 Surah Taha ayat 5 75 Bahasa kaumnya 76 ali imran 77 atap terpelihara 78 arah 79 ar rahman 19 80 surat al-an'am ayat 59 81 Qs. Maryam 33 82 berserah diri 83 al ikhlas 84 ali imran : 92 85 AL Hasyr ayat 7 86 AL Baqarah ayat 286 87 surah al maidah ayat 96 88 al baqarah ayat 269 89 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 90 Yusuf ayat 103 91 Abu Daud 1397 92 Al-A'râf ayat 20 93 Surat al mujadalah ayat 11 94 maryam ayat 30-35 95 muslim 96 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 97 Metode pendidikan 98 Susah payah 99 dalil hidayah 100 Tentang kematian

Hasil pencarian tentang adz+zariyat+ayat+49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
-deskripsi"> Al Qur’an dalam ayat di atas disebut adz dzikr (pengingat), karena ia
Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ‘alaihis salam, sedangkan Adz...Ada pula yang menafsirkan adz dzikr dengan Lauh Mahfuzh.
mengendalikan anggota badan yang lain, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu’adz...” Mu’adz berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Jagalah ini.” Yakni lisanmu.
Ia kemudian maju, lalu ditemui Sa’ad bin Mu’adz, kemudian ia berkata kepadanya, “Wahai Sa’ad...bin Mu’adz!...berdasarkan jari-jamarinya.” Anas melanjutkan kata-katanya, “Kami mengira atau menyangka bahwa ayat
("Hai orang yang diturunkan Adz-Dzikru kepadanya!)
mentaukidkan atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isimnya inna, atau sebagai fashl (yang menurunkan Adz-Dzikr
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
(Maka apakah Kami akan berhenti) akan menahan (menurunkan Adz-Dzikr kepada kalian) yakni Alquran (dengan
(Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr) yakni Alquran (agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang
Dimudhafkannya lafal Ghaafir kepada Adz-Dzanbi, lafal Qaabil kepada At-Taubi, dan lafal Syadiid kepada
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...hal. 359 dan 446, dan pada kedua tempat itu, ia berkata, “Shahih isnadnya”, dan didiamkan oleh Adz
Adz Dzaariyat: 41-42), sehingga tidak ada yang terlihat lagi selain tempat tinggal mereka, maka perhatikanlah
Adz-Dzariyat, 56).
Lafal adz-dzurri bentuk jamak dari lafal dzurrah artinya semut yang paling kecil (dan dari kamu sendiri
yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian nikmat tersebut akan disebutkan dalam surat ini (lihat ayat...49 dan ayat-ayat setelahnya).
pojok rumah, aku tidak mendengar apa yang diucapkannya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Ia berkata, “Shahih isnadnya,“ dan didiamkan oleh Adz Dzahabi)

-deskripsi">...Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa´...ini dan ayat-ayat berikutnya....Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Dia menyebutkan hukum tentangnya dan hukum selainnya secara umum
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...berkata, “Sesungguhnya sanadnya shahih,” Syaikh Muqbill mengatakan, bahwa yang ditetapkan oleh Adz
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...terhadapnya.” Sebagaimana dalam Lisanul Mizan, adapun Hakim, maka ia menshahihkannya dan didiamkan oleh Adz...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
class="tafsir-deskripsi"> Ada yang berpendapat, bahwa perintah berpaling dari mereka dimansukh dengan ayat..."wa anihkum bainahum bimaa anzalallah" (Al Maa'idah: 49) yang memerintahkan untuk memutuskan perkara...Namun menurut Syaikh As Sa'diy, bahwa ayat di atas tidaklah mansukh, bahkan hakim diberikan pilihan antara
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat..., “Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan, dan didiamkan oleh Adz...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya,” dan didiamkan oleh Adz
menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya oleh seseorang tentang ayat...orang-orang telah paham agama, maka mereka hendak menghukum (keluarga) mereka, maka Allah menurunkan ayat...hal. 490, ia berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan.” Adz...adalah mudhtharib (guncang), sehingga hadits tersebut dha’if.”)

-deskripsi"> Ayat
sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...menurut Hakim shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya, dan didiamkan oleh Adz...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid, maka turunlah ayat...Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...Hakim di juz 2 hal. 428 juga meriwayatkan dan ia menshahihkannya namun didiamkan oleh Adz Dzahabi dari...Kalau memang ayat ini turun di Mekah, maka tidaklah menghalangi turunnya dua kali, namun jika tidak pasti...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segera mengutus dua orang sahabatnya; Sa’ad bin Mu’adz kepala
ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan.” Hadits ini didiamkan oleh Adz...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan