Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 hujan 5 Al+hijr+ayat+47 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 11 laut 12 al-maidah ayat 3 13 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 14 Hadits Abu Daud Nomor 4432 15 Al-Baqarah ayat 168 16 surat thaha ayat 180 17 huud+40 18 ali+imran+159 19 an-nur+ayat+36 20 Aman 21 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 22 al-insyirah ayat 5 23 al-maidah ayat 48 24 ali imran ayat 185 25 al hijr ayat 9 26 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 27 hewan 28 QS.Al imran ayat 79 29 ali imran 30 ali imran 64 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 32 Ali Imran 159 33 Al+hijr+ayat+48 34 al maidah ayat 3 35 Al ikhlas 36 Ar-Rahman ayat 19 37 al fatiha ayat 1 38 AL MAIDAH AYAT 2 39 al bayyinah ayat 8 40 Ayat 43 41 surat al baqarah ayat 11 42 dunia 43 al isra ayat 26 44 saba 15 45 Tafsir kepuasan kerja 46 Al-Baqarah · Ayat 286 47 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 48 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 49 yusuf 50 al baqarah ayat 219 51 awan 52 AL HUJURAT AYAT 11 53 surat Al furqan ayat 20 54 orang tua 55 akhlak 56 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 57 surat Al furqan ayat 9 58 an-nisa ayat 36 59 yunus 101 60 Al-Baqarah ayat 177 61 Surat Al-Baqarah Ayat 286 62 al araf ayat 31 63 Kitab belakang 64 ibrahim ayat 33 65 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 66 Al Baqarah ayat 30 67 al ghasiyah ayat 17-20 68 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 69 surah Ar-Ra’du ayat 11 70 Ibnu Katsir 71 ar rum ayat 21 72 ali+imran+188 73 Faedah hadits At tarmizi no 2292 74 ali+imran+,135 75 Zakat fitrah 76 Tadabbur asy syuara ayat 174 77 bermain 78 nabi yusuf 79 Hadits Abu Daud No. 1241 80 al baqarah ayat 275 81 Al Imran ayat 7 82 al a'raf ayat 31 83 an nisa ayat 59 84 an nisa ayat 36 85 contoh waqaf la waqafu fih 86 malaikat taat kepada Allah 87 huud+42 88 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 89 kabut 90 SURAT 2 AYAT 168 91 Nabi Yahya 92 al ahzab ayat 70 93 tumbuhan berdzikir 94 sebab 95 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 96 al fatihah ayat 1 97 al anfal ayat 17 98 Surat yasin 99 Surat+Al-Baqarah 100 al baqarah ayat 124

Hasil pencarian tentang agama

(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu...yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya....(Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Ibrahim telah mewasiatkan) maksudnya agama itu....Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
(dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya...(atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai
(Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya) agama...yang hak itu (terhadap semua agama) atas agama-agama yang lainnya.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...dicemari oleh kesyirikan sehingga amat jauh dari agama Ibrâhîm....Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrâhîm secara murni dan suci."
Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama
(Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya)...maksudnya menjadikannya berada di (atas segala agama-agama) yakni di atas semua agama yang bertentangan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 13
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang...wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama...Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya....Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...Maksudnya, kalian wajib memeluknya (agama yang satu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal yang bersifat
penyempurnaan cahaya-Nya dengan mengutus rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan agama...kebenaran (Islam) agar agama ini terangkat tinggi melebihi semua agama sebelumnya....Sungguh Allah pasti akan memenangkan agama-Nya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu.
-deskripsi"> Fitnah di sini maksudnya gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama...kepada hukum-hukum Islam.”

-deskripsi"> Yakni tegaknya tauhid atau tingginya agama...Islam dan sirnanya agama-agama yang batil, Inilah tujuan dari mengadakan perang atau jihad, dan agar...gangguan mereka terhadap agama Islam hilang.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Apakah mereka menginginkan agama lain selain agama Muhammad, yang juga merupakan agama seluruh nabi,...yaitu satu-satunya agama Allah, Tuhan yang seluruh isi langit dan bumi tunduk kepada-Nya baik secara
-deskripsi"> Yakni agama Islam sebagai rahmat dan ihsan-Nya kepada kita....Dari ayat ini kita mengetahui bahwa agama para nabi semuanya adalah Islam....Oleh karena itulah, agama para nabi adalah Islam....Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan yang tidak mau memeluk agama Beliau adalah orang-orang...Oleh karena itu, agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ya'qub adalah Islam, bukan agama Yahudi atau Nasrani
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 9
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di...atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
(Dan mereka telah memotong-motong) sebagian daripada orang-orang yang diajak bicara itu (urusan agama...mereka di antara mereka) yakni mereka memecah belah perkara agama mereka; sebagian dari mereka bertentangan...dengan sebagian yang lain di dalam masalah agama....Mereka adalah sekte-sekte dari agama Yahudi dan Nasrani.
dan ikhlas dalam beramal (karena Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan) bertauhid (serta mengikuti agama...Ibrahim) yang sesuai dengan agama Islam (yang lurus) menjadi hal, arti asalnya jalan condong, maksudnya...condong kepada agama yang lurus dan meninggalkan agama lainnya.
(Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh) dia adalah...wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, "Tegakkanlah agama...(Amat berat) amat besarlah (bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya) yakni ajaran...tauhid (Allah menarik kepada agama itu) kepada ajaran tauhid (orang yang dikehendaki-Nya dan memberi...petunjuk kepada agama-Nya orang yang kembali kepada-Nya) orang yang mau menerima untuk berbuat taat
Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama...yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang
(Dan kata mereka, "Jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi atau Kristen, niscaya kamu mendapat petunjuk...(Katakanlah) kepada mereka (tidak, bahkan) kami akan mengikuti (agama Ibrahim yang lurus) yang bertentangan...dengan agama lain dan berpaling menjadi agama yang lurus dan benar.
Agama Ibrâhîm jauh dari agama-agama sesat, dan ia bukan orang musyrik."
(Dan) ketahuilah (bahwasanya ini) yakni agama Islam (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...bicara, maksudnya kalian harus memeluknya (agama yang satu) lafal Ummatan Waahidatan ini menjadi Hal...Haadzihi, dan dianggap sebagai jumlah Isti'naf atau kalimat baru, sehingga artinya menjadi, sesungguhnya agama
Hai kaum Yahudi, kalian yang menyangka sebagai pengikut agama Ya'qûb, apakah kalian menyaksikan saat-saat...Tahukah kalian apa agama yang dipertahankannya sampai mati?...Ketahuilah, bahwa Ya'qûb dan anak-anaknya adalah orang-orang Muslim, penganut ajaran tauhid, bukan penganut agama...Yahudi seperti kalian dan juga bukan penganut agama Nasrani.
Mereka menjadikan para pemuka agama sebagai tuhan-tuhan yang menentukan syariat bagi mereka....Perkataan merekapun-meski menyalahi sabda Rasul-dijadikan sebagai agama....Lalu mereka mengikuti kebatilan para pemuka agama itu dan menyembah al Masih putera Maryam....menyembah kecuali hanya satu Tuhan, karena sesungguhnya tidak ada yang patut disembah dalam pandangan agama
-deskripsi"> Yaitu agama yang memerintahkan untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan...Orang yang mencari agama selain agama yang dibawa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (agama...Islam), maka agama itu tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Ibrâhîm a. s. sama sekali bukan penganut agama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani....Ia jauh dari agama yang tidak benar, menuju kepada agama yang benar dengan penuh tulus dan tunduk kepada
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya) seperti khamar (dan tidak beragama dengan agama...yang benar) yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama
Allah.") dalam soal ini sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikan-Nya (maka ikutilah olehmu agama...Ibrahim) yang saya anut (yang lurus) yang meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam (dan tidaklah