Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 tumbuhan 4 AL IKHLAS 5 MENCURI 6 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 7 Bidadari 8 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 9 al maidah ayat 2 10 al imran 31 11 amanat 12 Surga 13 ali imran 14 asmaul husna 15 al hujurat ayat 13 16 Luqman 17 Ilmu 18 q.s yunus 105 19 ikhlas 20 Ar rahman 21 Surat Al Baqarah ayat 267 22 al imran 23 Surat-ad-dahr-ayat-23 24 sulaiman 25 surat al anbiya ayat 30 26 al maidah ayat 6 27 Zina 28 maryam 59 29 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 30 Surat Luqman Ayat 14 31 al maidah ayat 8 32 ibrahim 52 33 Yasin ayat 39-40 34 malu 35 nikah 36 jihad 37 hadits asmaul husna 38 Hari kebangkitan 39 al-baqarah ayat 188 40 Al-Hujurat ayat 11 41 istri 42 luqman 18 43 al alaq ayat 1-5 44 ridha 45 Gempa 46 al hajj ayat 5 47 hadits abu daud 48 Syariat 49 al bayyinah ayat 5 50 ali imran 92 51 Surat+Al+An+am+152 52 an+nur+ayat+59 53 Al-Baqarah ayat 247 54 Ibrahim ayat 7 55 yusuf 111 56 Tanah 57 al isra ayat 55 58 Luqman ayat 20 59 at-taubah+ayat 3 60 AL HIJR 9 61 al ahzab ayat 21 62 Ali Imran ayat 159 63 surat al baqarah ayat 275 64 Al Luqman ayat 14 65 penciptaan manusia dan jin 66 al imron ayat 103 67 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 68 Petunjuk 69 Annisa ayat 12 70 hadits memelihara lidah 71 Surah alkahfi ayat 60 72 jaringan tumbuhan 73 Tanya 74 Berfikir 75 surat an nahl ayat 64 76 dzat 77 JUAL BELI 78 an nur ayat 4 79 NIKMAT 80 al baqarah ayat 163 81 maksiat 82 Q.S al-Qashash ayat 7 83 ali imran 159 84 Surat al luqman ayat 14 85 Sesat menyesatkan 86 Halaman 11 87 jahe 88 Al-Ma'un ayat 1-3 89 Hukum pidana 90 surah an nisa ayat 29 91 maryam ayat 55 92 an nisa ayat 29 93 surah+yusuf ayat 87 94 quraisy 95 an-nur ayat 43 96 an nisa ayat 43 97 surat+al+isra ayat 26 dan 27 98 meridhai 99 surat+al+baqarah+ayat+275 100 rezeki

Hasil pencarian tentang agama

terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
(dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya...(atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai
(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu...yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya....(Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang
(Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya) agama...yang hak itu (terhadap semua agama) atas agama-agama yang lainnya.
(Dan Ibrahim telah mewasiatkan) maksudnya agama itu....Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 9
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di...atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.
Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama
(Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya)...maksudnya menjadikannya berada di (atas segala agama-agama) yakni di atas semua agama yang bertentangan
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...Maksudnya, kalian wajib memeluknya (agama yang satu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal yang bersifat
penyempurnaan cahaya-Nya dengan mengutus rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan agama...kebenaran (Islam) agar agama ini terangkat tinggi melebihi semua agama sebelumnya....Sungguh Allah pasti akan memenangkan agama-Nya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu.
Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama...yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan agama yang benar dan aku dapat dipercaya...untuk menyampaikan agama ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 13
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang...wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama...Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya....Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang
Agama Ibrâhîm jauh dari agama-agama sesat, dan ia bukan orang musyrik."
Apakah mereka menginginkan agama lain selain agama Muhammad, yang juga merupakan agama seluruh nabi,...yaitu satu-satunya agama Allah, Tuhan yang seluruh isi langit dan bumi tunduk kepada-Nya baik secara
(Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) pemeluk agama yang satu (tetapi...mereka senantiasa berselisih pendapat) dalam masalah agama.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...dicemari oleh kesyirikan sehingga amat jauh dari agama Ibrâhîm....Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrâhîm secara murni dan suci."
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 28
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap...semua agama.
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya...atas semua agama.
Ibrâhîm a. s. sama sekali bukan penganut agama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani....Ia jauh dari agama yang tidak benar, menuju kepada agama yang benar dengan penuh tulus dan tunduk kepada
(Dan mereka telah memotong-motong) sebagian daripada orang-orang yang diajak bicara itu (urusan agama...mereka di antara mereka) yakni mereka memecah belah perkara agama mereka; sebagian dari mereka bertentangan...dengan sebagian yang lain di dalam masalah agama....Mereka adalah sekte-sekte dari agama Yahudi dan Nasrani.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 1
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
dan ikhlas dalam beramal (karena Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan) bertauhid (serta mengikuti agama...Ibrahim) yang sesuai dengan agama Islam (yang lurus) menjadi hal, arti asalnya jalan condong, maksudnya...condong kepada agama yang lurus dan meninggalkan agama lainnya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang...benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 33
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk...dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
(Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir) maksudnya, agama Nabi Isa.
Allah.") dalam soal ini sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikan-Nya (maka ikutilah olehmu agama...Ibrahim) yang saya anut (yang lurus) yang meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam (dan tidaklah
yang beriman sebagai penolongnya) lalu mereka dibela dan ditolongnya pula (maka sesungguhnya golongan agama...yang akan menang) yang terjamin dengan pertolongan Allah swt. sedangkan pembelaan seseorang kepada agama...Allah itu menjadi bukti bahwa ia dari golongan dan pengikut agama itu.