Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Almaidah ayat 48 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 hujan 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 huud+40 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 Ibrahim ayat 7 16 dunia 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Aman 19 Urusan 20 al-baqarah ayat 168 21 al-maidah ayat 3 22 an-nur+ayat+36 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 al-insyirah ayat 5 25 hewan 26 Surga 27 ar rum ayat 21 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 Memohon ampun 30 an nisa ayat 59 31 al baqarah ayat 124 32 menghindari perkelahian 33 An nahl ayat 120 34 kemuliaan 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 Anjing 37 petunjuk 38 al baqarah ayat 261 39 mengharapkan pertemuan 40 AL+AHZAB+AYAT+70 41 al ahzab ayat 70 42 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 43 orang tua 44 ikhlas 45 QS.Al imran ayat 79 46 ali imran ayat 26 47 ibrahim 32 48 Bersyukur 49 ali imran ayat 185 50 al bayyinah ayat 8 51 surat Al furqan ayat 20 52 lukman+ayat+15 53 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 54 surat al baqarah ayat 11 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 surat Al furqan ayat 9 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 Al+hijr+ayat+48 61 yasin ayat 80 62 al haj ayat 41 63 SURAT 2 AYAT 168 64 al-an’am ayat 121 65 contoh waqaf la waqafu fih 66 LUKMAN+AYAT+17 67 AL BAQARAH AYAT 43 68 al fatihah ayat 1 69 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 70 Surat AlBaqarah ayat 27 71 al a'raf ayat 20 72 menjaga diri 73 rumah 74 bertakwa 75 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 76 huud+39 77 munafik 78 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 79 LUKMAN+AYAT+18 80 Ar Rahman ayat 33 81 al+fatihah+ayat+2 82 Zakat fitrah 83 Cinta 84 al anfal ayat 17 85 ali+imran+147 86 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 87 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 88 hutang 89 surat al-araf 31 90 Ali imran ayat 190-191 91 al hijr ayat 9 92 LUKMAN+AYAT+19 93 Nabi Yahya 94 an-nisa ayat 29 95 Al+waqiah+ayat+37 96 al anfal ayat 63 97 ar rad ayat 11 98 al baqarah ayat 28 99 q.s al qalam ayat 68 100 keamanan

Hasil pencarian tentang al+imran+107

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا


107. Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Al Mu’minuun: 107-108) Azab yang pedih ini disebabkan perbuatan mereka dan karena mereka menzalimi
Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa' ayat 107, "Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya...Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka,...mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud" atau yang disebutkan dalam surat Al An'aam ayat
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Lihat tafsir ayat 107.

[[107 ~ AL-MA'UN (KEBAIKAN DAN BANTUAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat ini berbicara tentang
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
-deskripsi"> Lihat tafsir ayat 107.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah