Paling Sering Dicari

1 SURAT+SABA+AYAT+28 2 surat al- baqarah ayat 180 3 al hujurat ayat 13 4 ali imran 31 5 al maidah ayat 3 6 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 7 khamar 8 ali+imran+190 9 al maidah ayat 6 10 Orang tua 11 Sedekah 12 Al baqarah ayat 23 13 Akhlak 14 Yunus 57 15 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 16 Isi+kandungan+ayat+19 17 Melahirkan 18 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 19 kelahiran 20 al-baqarah+ayat+2 21 ali imran 102 22 Al Hasyr ayat 7 23 al maidah ayat 2 24 an nisa ayat 29 25 at taubah ayat 30 26 al+zalzalah+ayat+7-8 27 zakat 28 Al hajj ayat 18 29 surat ad-dhuha ayat 8 30 hadits tentang shalat 31 An nisa ayat 19 32 Al isra ayat 23 33 At taubah ayat 60 34 Akhlak jus 12 35 Berbakti kepada orang tua 36 Pemuda 37 ali imran ayat 159 38 Sholat 39 Muhammad 40 Menggunakan akal 41 ali+imran+191 42 al mulk ayat 2 43 al imran 44 Hadis tentang kelautan 45 Takwa 46 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 47 An Nisa ayat 35 48 an nisa ayat 59 49 menghargai pendapat 50 Al ikhlas 51 Hamil 52 Allah 53 qaaf 16 54 Surat Al-A'raf Ayat 31 55 ali imran 13 56 Hadits surat annisa 57 Munafik 58 membaca 59 Al+kahfi+ayat+7 60 ibrahim 7 61 ali imran 104 62 al-ma’idah ayat 8 63 Ar Rad Ayat 29 64 sabar 65 an nisa ayat 11 66 Al+Baqarah+ayat+43 67 al+baqarah ayat 30 68 Al an'am ayat 141 69 Hujan 70 mimpi 71 Murtad 72 Ali imran 42 73 az zukhruf ayat 32 74 al+maidah+ayat+90 75 Hadis tentang nikah 76 Sombong 77 ibrahim+27 78 bohong 79 al-baqarah ayat 2 80 Ali Imron ayat 180 81 Ilmu 82 an nisa ayat 5 83 Riba 84 wajibnya sholat fardhu 85 Kekuasaan allah atas bumi 86 MATAHARI 87 al+'araf+ayat+176 88 al insyirah ayat 7 89 Al-Quran surat Al A’raaf ayat 31 90 Al MUMTAHANah ayat 11 91 al+kahfi+ayat+2 92 al hujurat ayat 11-12 93 wajibnya berbakti kepada orang tua 94 Ali+Imran+:+133 95 an nisa ayat 24 96 al-ahzab ayat 21 97 Nikah 98 Al-Baqarah ayat 26 99 Hadits tentang ajaran islam 100 yusuf

Hasil pencarian tentang al+luqman+9

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ


9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al...Al-Muddatstsir 9-10)
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....Juga terdapat larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa...Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.