Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 an nur ayat 2 3 al kahfi ayat 29 4 muhammad ayat 7 5 luqman 13 6 al maidah ayat 2 7 yunus 40 8 al hujurat ayat 13 9 at tahrim ayat 6 10 Ali imran 159 11 al hujurat ayat 10 12 an nisa ayat 59 13 al baqarah ayat 285 14 al hujurat ayat 12 15 yunus 41 16 al isra ayat 32 17 Al Maidah ayat 8 18 al mulk ayat 2 19 yunus ayat 41 20 Al ikhlas 21 luqman 14 22 al maidah ayat 32 23 Al hadid ayat 22 24 Al ahzat ayat 29 25 al mujadalah ayat 11 26 bukti 27 Yunus 101 28 Al baqarah ayat 164 29 AR RAHMAN 33 30 Al imran 31 Yunus ayat 40 32 al imran 159 33 al maidah ayat 48 34 al baqarah ayat 2 35 ALI IMRAN 36 al qamar ayat 49 37 al fatir ayat 1 38 Saling meminta 39 al baqarah ayat 186 40 ali imran 190 41 Yunus 42 An nahl ayat 36 43 al isra ayat 24 44 al baqarah ayat 83 45 ali imran 191 46 al baqarah ayat 30 47 Surat yasin 48 Surat an nur ayat 2 49 Yunus 40-41 50 Menuntut ilmu 51 Yusuf 87 52 Al hijr 53 ali imran ayat 103 54 luqman 55 ali imran 110 56 Surat Al mbiya 85 57 Yasin ayat 38 58 Al imran ayat 159 59 ar rahman 60 An Nisa ayat 36 61 az zumar ayat 73 62 ali imran ayat 159 63 ayat kursi 64 sholat 65 Yasin ayat 39 66 Surat al hadid ayat 22 67 Ar Rahman ayat 33 68 An nisa ayat 29 69 An nur ayat 31 70 al maidah ayat 3 bahasa indonesia 71 al baqarah ayat 98 72 al isra ayat 23 73 shalat 74 dongeng 75 luqman ayat 14 76 ar ra'du ayat 11 77 Surat ali imran 190 78 zakat 79 an najm ayat 39 80 Surat an nahl ayat 36 81 an nur ayat 3 82 ali imran ayat 168 83 al maidah ayat 3 dan latinnya 84 al maidah ayat 99 85 at taubah ayat 122 86 sabar 87 ar radu ayat 11 88 Surah Al a'raf ayat 13 89 Luqman ayat 13 90 riba 91 al furqon ayat 2 92 surat al a'raf ayat 56 93 ali imran 104 94 an nisa ayat 58 95 Al baqarah ayat 213 96 Ibrahim 7 97 am villa homestay kota baru 98 Surat At taubah ayat 105 99 interaksi keluarga 100 al ahzab ayat 21

Hasil pencarian tentang al baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ


229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik) ' (Qs. Al Baqarah: 229)..... Al Baqarah: 106), dan firman Allah: '(Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain... merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah) ' (Qs. Al Baqarah: 228). Hal... bin Ibrahim] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al Husain bin Waqid] berkata; telah... dinasakh dalam Al Qur'an adalah tentang kiblat, dan firman: '(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah
meninggalkan membaca surat Al Baqarah, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan... surat Al Baqarah di dalamnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang kosong dari (bacaan) kitab Allah....Telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin 'Aun] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim Al Hajari...] dari [Abu Al Ahwash] dari [Abdullah] berkata; Sungguh, aku tidak akan menemui salah seorang dari... kalian yang meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya sambil melantunkan Al Qur'an namun ia
[Mujahid] "HATTAA YATHHURNA" (Hingga mereka suci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata (makksudnya adalah... mereka telah bersuci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata (maksudnya adalah): "(jika) mereka telah mandi."
YATHURNA" (Dan janganlah kalian dekati mereka (wanita yang sedang haid) hingga ia suci) -Qs. Al Baqarah..." (Dan apabila mereka telah suci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(maksudnya adalah) jika mereka telah mandi."
surat Al Baqarah, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surat al Baqarah, maka
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

bersabda: "Al Baqarah adalah Al Qur'an kedudukan yang tertinggi dan puncaknya. Delapan puluh Malaikat... ia digabungkan dengannya, atau digabungkan dengan surat Al Baqarah. Sedangkan Yasin adalah hati Al
ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah yaitu: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta... meninggalkan istri-istri, -hingga ayat-; 'tanpa keluar rumah. (Al Baqarah; 234). Dia menjawab; Ayat itu...Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abu Al Aswad] Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin... Al Aswad] dan [Yazid bin Zurai'i] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Habib bin Syahid
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah: 136.

." QS Al-Baqarah: 115. Ibnu Umar berkata; "Berkenaan dengan peristiwa itulah, ayat ini turun." Abu Isa... kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah." QS Al-Baqarah... Masjidil Haram." QS Al-Baqarah: 144 yaitu arahnya. Telah menceritakan kepada kami yang demikian itu... menghadap, di situlah wajah Allah." QS Al-Baqarah: 115, ia berkata; "Di sanalah kiblat Allah." Telah... menceritakan kepada kami seperti itu Muhammad bin Al Ala` telah menceritakan kepada kami Waki' dari An Nadlr bin Arabi dari Mujahid seperti itu.
. Al Baqarah: 217-, dan "WA YAS`ALUNAKA ANIL MAHIDL" (Mereka bertanya kepada kamu tentang haidl) -Qs. Al Baqarah: 222-".... wafat kecuali tentang tiga belas masalah, semuanya ada dalam Al Qur`an. Diantara yang ditanyakan itu
pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman... kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." (Qs. Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat... [Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Hakim] dia...) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patut (kepada seruanmu) (Qs. Al Maa'idah (5): 111)."
) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) ' (Qs. Al Baqarah: 240... antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari) ' (Qs. Al Baqarah: 234)....Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash
menganggap diri mereka bersih. Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18... Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(Terj. Al Baqarah: 112)

[Khalid bin Ma'dan] ia berkata; Mengajarkan surat Al Baqarah adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah...Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Mughirah] telah menceritakan kepada kami [Abdah] dari... kerugian. Para penyihir pun tidak akan sanggup menghadapinya. Ia adalah penyempurna Al Qur'an.
Bakar As Shidiq] shalat subuh. Dia membaca surat Al Baqarah dalam dua rakaat tersebut.
perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

[Abdurrahman bin Al Aswad] ia berkata; Barangsiapa yang membaca surat Al Baqarah, maka ia akan diberi mahkota kelak di dalam surga.
, (yaitu) surah yang disebutkan di dalamnya Al Baqarah, An Nisa`, dan Ali Imram. Al A'masy berkata... yang telah diturunkan surat Al Baqarah kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku [Ya'qub Ad... berkata, saya mendengar Al Hajjaj berkata; "Janganlah kalian mengatakan surat Al Baqarah…" ia pun mengisahkan hadits sebagaimana haditsnya Ibnu Mushir.... [Ibnu Mushir] dari [Al A'masy] ia berkata, saya mendengar Al Hajjaj bin Yusuf berkata saat ia sedang... berkhutbah di atas mimbar, "Biasakanlah membaca Al Qur`an sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...' (Q.S. Al-Baqarah, 30)...(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu
bin Abu Thalib] berkata; "'Binatang sembelihan yang paling mudah (didapat) ..-Qs. Al Baqarah: 196- adalah kambing."
seseorang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam"....Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] dari ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al... A'masy] berkata; Aku mendengar Al Hajjaj berkata, dari atas mimbar: "Surah yang disebut didalamnya Al... Baqarah dan surah yang disebut didalamnya Ali 'Imran dan surah yang didalamnya disebut tentang para... wanita". Dia (Al A'masy) berkata: "Lalu aku sampaikan hal ini kepada [Ibrahim], maka dia berkata
perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

-deskripsi"> Yaitu Adam ‘alaihis salam bapak manusia.

kotoran…) ' (Qs. Al Baqarah: 222), ia berkata, "Maksudnya adalah darah."
berkata; janganlah kalian mengatakan; surat Al Baqarah, katakanlah Surat yang disebutkan padanya sapi... yang diturunkan kepadanya Surat Al Baqarah melempar jumrah.... [Ibnu Abi Zaidah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al A'masy], saya mendengar Al Hajjaj
subhanallahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian) ' (Qs. Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian... sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sesuai kehendak kalian) ' (Qs. Al Baqarah...Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Utsman bin Al Aswad] dari [Mujahid] ia
panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

...-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al