Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Al hujurat ayat 13 3 ali imran 134 4 ar rahman 33 5 Ar rahman ayat 33 6 Al baqarah ayat 153 7 Az zumar ayat 53 8 Ali imran ayat 134 9 An nahl ayat 114 10 Ali Imran ayat 159 11 An najm ayat 39 12 Al maidah ayat 2 13 al isra ayat 27 14 al isra ayat 26 15 al imran 159 16 al maidah ayat 3 17 al mujadilah ayat 11 18 al furqan ayat 63 19 An nisa ayat 146 20 Al imran 134 21 An Najm ayat 39-42 22 An najm ayat 40 23 Al Imran ayat 134 24 An najm ayat 41 25 al hujurat ayat 12 26 surat al baqarah ayat 153 27 ar rahman 28 An najm ayat 42 29 an nisa ayat 29 30 al isra ayat 23 31 Ali imran ayat 190 32 al isra ayat 32 33 ali imran 104 34 ayat kursi 35 Al Maidah ayat 90 36 ali imran 110 37 Al isra ayat 26-27 38 al hujurat ayat 11 39 ali imran 40 Ali imran 191 41 al maidah ayat 5 42 Surat Ali imran ayat 134 43 al ankabut ayat 45 44 zakat 45 Al mujadalah ayat 11 46 Ibrahim 7 47 al hijr ayat 9 48 Yunus 40 49 al ikhlas 50 al maidah ayat 32 51 luqman 14 52 surat ar rahman ayat 33 53 al imran ayat 159 54 Yunus ayat 40 55 ikhlas 56 al ahzab ayat 21 57 al maidah ayat 88 58 al baqarah ayat 275 59 Ali imran 190 60 Ali Imran 103 61 Surat an nisa ayat 146 62 Al hujarat ayat 13 63 luqman 13 64 al isra ayat 24 65 Surat al isra ayat 27 66 Surat an najm ayat 39 67 al maidah ayat 8 68 al hujurat ayat 10 69 Surat az zumar ayat 53 70 Puasa 71 sabar 72 Ali imron ayat 191 73 al baqarah ayat 30 74 surat al hasyr ayat 9 75 al maidah ayat 91 76 An nisa ayat 36 77 al maidah ayat 1 78 menuntut ilmu 79 ali imran 133 80 al maidah ayat 48 81 Luqman ayat 13 82 pendidikan 83 Ali imran ayat 191 84 al isra' ayat 27 85 yunus ayat 41 86 Luqman ayat 14 87 al mujadillah ayat 11 88 al isra' ayat 26 89 yusuf 90 surat Al hujurat ayat 13 91 Al imran 92 Surat an nahl ayat 114 93 munafik 94 al baqarah ayat 2 95 al baqarah ayat 83 96 Al alaq ayat 1 97 Surat an najm ayat 41 98 al maidah ayat 4 99 riba 100 at tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang al baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ


229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik) ' (Qs. Al Baqarah: 229)..... Al Baqarah: 106), dan firman Allah: '(Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain... merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah) ' (Qs. Al Baqarah: 228). Hal... bin Ibrahim] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al Husain bin Waqid] berkata; telah... dinasakh dalam Al Qur'an adalah tentang kiblat, dan firman: '(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah
meninggalkan membaca surat Al Baqarah, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan... surat Al Baqarah di dalamnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang kosong dari (bacaan) kitab Allah....Telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin 'Aun] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim Al Hajari...] dari [Abu Al Ahwash] dari [Abdullah] berkata; Sungguh, aku tidak akan menemui salah seorang dari... kalian yang meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya sambil melantunkan Al Qur'an namun ia
[Mujahid] "HATTAA YATHHURNA" (Hingga mereka suci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata (makksudnya adalah... mereka telah bersuci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata (maksudnya adalah): "(jika) mereka telah mandi."
YATHURNA" (Dan janganlah kalian dekati mereka (wanita yang sedang haid) hingga ia suci) -Qs. Al Baqarah..." (Dan apabila mereka telah suci) -Qs. Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(maksudnya adalah) jika mereka telah mandi."
surat Al Baqarah, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surat al Baqarah, maka
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

bersabda: "Al Baqarah adalah Al Qur'an kedudukan yang tertinggi dan puncaknya. Delapan puluh Malaikat... ia digabungkan dengannya, atau digabungkan dengan surat Al Baqarah. Sedangkan Yasin adalah hati Al
ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah yaitu: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta... meninggalkan istri-istri, -hingga ayat-; 'tanpa keluar rumah. (Al Baqarah; 234). Dia menjawab; Ayat itu...Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abu Al Aswad] Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin... Al Aswad] dan [Yazid bin Zurai'i] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Habib bin Syahid
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah: 136.

." QS Al-Baqarah: 115. Ibnu Umar berkata; "Berkenaan dengan peristiwa itulah, ayat ini turun." Abu Isa... kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah." QS Al-Baqarah... Masjidil Haram." QS Al-Baqarah: 144 yaitu arahnya. Telah menceritakan kepada kami yang demikian itu... menghadap, di situlah wajah Allah." QS Al-Baqarah: 115, ia berkata; "Di sanalah kiblat Allah." Telah... menceritakan kepada kami seperti itu Muhammad bin Al Ala` telah menceritakan kepada kami Waki' dari An Nadlr bin Arabi dari Mujahid seperti itu.
. Al Baqarah: 217-, dan "WA YAS`ALUNAKA ANIL MAHIDL" (Mereka bertanya kepada kamu tentang haidl) -Qs. Al Baqarah: 222-".... wafat kecuali tentang tiga belas masalah, semuanya ada dalam Al Qur`an. Diantara yang ditanyakan itu
pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman... kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." (Qs. Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat... [Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Hakim] dia...) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patut (kepada seruanmu) (Qs. Al Maa'idah (5): 111)."
) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) ' (Qs. Al Baqarah: 240... antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari) ' (Qs. Al Baqarah: 234)....Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash
menganggap diri mereka bersih. Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18... Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(Terj. Al Baqarah: 112)

[Khalid bin Ma'dan] ia berkata; Mengajarkan surat Al Baqarah adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah...Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Mughirah] telah menceritakan kepada kami [Abdah] dari... kerugian. Para penyihir pun tidak akan sanggup menghadapinya. Ia adalah penyempurna Al Qur'an.
Bakar As Shidiq] shalat subuh. Dia membaca surat Al Baqarah dalam dua rakaat tersebut.
perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

[Abdurrahman bin Al Aswad] ia berkata; Barangsiapa yang membaca surat Al Baqarah, maka ia akan diberi mahkota kelak di dalam surga.
, (yaitu) surah yang disebutkan di dalamnya Al Baqarah, An Nisa`, dan Ali Imram. Al A'masy berkata... yang telah diturunkan surat Al Baqarah kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku [Ya'qub Ad... berkata, saya mendengar Al Hajjaj berkata; "Janganlah kalian mengatakan surat Al Baqarah…" ia pun mengisahkan hadits sebagaimana haditsnya Ibnu Mushir.... [Ibnu Mushir] dari [Al A'masy] ia berkata, saya mendengar Al Hajjaj bin Yusuf berkata saat ia sedang... berkhutbah di atas mimbar, "Biasakanlah membaca Al Qur`an sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...' (Q.S. Al-Baqarah, 30)...(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu
bin Abu Thalib] berkata; "'Binatang sembelihan yang paling mudah (didapat) ..-Qs. Al Baqarah: 196- adalah kambing."
seseorang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam"....Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] dari ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al... A'masy] berkata; Aku mendengar Al Hajjaj berkata, dari atas mimbar: "Surah yang disebut didalamnya Al... Baqarah dan surah yang disebut didalamnya Ali 'Imran dan surah yang didalamnya disebut tentang para... wanita". Dia (Al A'masy) berkata: "Lalu aku sampaikan hal ini kepada [Ibrahim], maka dia berkata
perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

-deskripsi"> Yaitu Adam ‘alaihis salam bapak manusia.

kotoran…) ' (Qs. Al Baqarah: 222), ia berkata, "Maksudnya adalah darah."
berkata; janganlah kalian mengatakan; surat Al Baqarah, katakanlah Surat yang disebutkan padanya sapi... yang diturunkan kepadanya Surat Al Baqarah melempar jumrah.... [Ibnu Abi Zaidah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al A'masy], saya mendengar Al Hajjaj
subhanallahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian) ' (Qs. Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian... sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sesuai kehendak kalian) ' (Qs. Al Baqarah...Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Utsman bin Al Aswad] dari [Mujahid] ia
panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

...-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al