Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 Islam 3 al mulk ayat 2 4 al maidah ayat 2 5 Allah 6 Al Baqarah ayat 30 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 tolong menolong 9 Ayat nabi nuh 10 al imran 104 11 riba 12 surga 13 ar rahman 14 Sabar 15 yunus 16 YUNUS 5 17 al baqarah ayat 275 18 pendidikan 19 Yusuf 87 20 ali imran 133 21 ayat 145 22 al baqarah ayat 233 23 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 24 Al-Baqarah ayat 152 25 al hijr ayat 9 26 QS. Al-Baqarah ayat 124 27 al-Hujurat ayat 13 28 Al Hujurat Ayat 13 29 Munafik 30 ali imran ayat 159 31 Nabi saw 32 surah+al+baqoh+ayat+222 33 dimana Allah 34 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 35 IMAN 36 bekerja 37 Belajar 38 Ali imron ayat 102 39 katakan 40 ali imran 8 41 Nabi Isa adalah anak Allah 42 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 43 ali imran 103 44 anak Allah 45 Surat an Nisa ayat 142 46 bersyukur atas rezeki 47 rezeki 48 An naml ayat 19 49 Pecahan 50 Q.S. Fathir ayat 2 51 al hijr 52 Allah Tuhan 53 yunus 57 54 Surat Ar-rahman ayat 19 55 Al baqarah ayat 31 56 Kandungan+surat+Al+anfal 57 gunung 58 luqman 13 59 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 60 Surat+albaqaroh+1-13 61 Tafsir tentang teknologi 62 Surah Ali-Imran ayat 114 63 QS. al-Luqman ayat 10 64 balasan perbauatan buruk 65 AT TAHRIM AYAT 6 66 az zukhruf ayat 11 67 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 68 Menjaga kesehatan 69 AN NISA AYAT 29 70 Maryam ayat 54 - 65 71 waktu 72 Surah an nisaa ayat 101 73 Ayat 42 74 Bertaubat kami hapus 75 annur ayat 3 76 Ali imran 139 77 khalifah 78 puasa 79 ibrahim 1 80 ashshof ayat 61 81 Tuhan tiga 82 an nahl ayat 97 83 Ibrahim 33 84 Sedekah 85 al imran 86 Wanita itu dinikahi karnea 4 hal: yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Maka, pilihlah yang beragama niscaya kamu beruntung 87 al+mutaffifin ayat+1-3 88 Annisa ayat 7 89 berlebihan 90 Masing masing kaum kami beri aturan tersendirimasing masing 91 Al Hadid ayat 20 92 surat+al+hajj+ayat+77 93 al a'raf ayat 58 94 Yunus 145 95 surah yunus ayat 1 96 fakir 97 arah 98 an-nisa ayat 1 99 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata 100 al baqarah ayat 83

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ


151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan