Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 Al ikhlas 3 Al-Furqan+ayat+2 4 yusuf 5 yunus 6 Hadits Ibnu Majah Nomor 239 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِ 7 al asr ayat 1-2 8 Ayat tauhid rububiyah 9 Kisah isra mi'raj 10 Ali Imran 11 al maidah ayat 90 12 surah Al-A'raf ayat 179 13 halaman 16 14 ibrahim 7 15 Al mujadalah ayat 11 16 menuntut ilmu 17 al+maidah+ayat+93 18 kewajiban menuntut ilmu 19 at tahrim ayat 6 20 Upaya Mitigasi Kabut Asap dalam perspektif Islam 21 muhammad 22 Surat An-Najm ayat 39 23 al kafirun ayat 6 24 ayat kursi 25 ali imran 190 26 Al-hujurat ayat 13 27 hadits jizyah 28 al+maidah+ayat+90 29 An Nisa ayat 58 30 an nisa ayat 29 31 Yahudi 32 ali imran ayat 104 33 al-Mujadalah ayat 11 34 An nahl ayat 90 35 ar rahman 36 surat al isro ayat 26 sd 27 37 berpikir 38 QS.+Al-anfal+ayat+27 39 al baqarah ayat 2 40 al baqarah ayat 286 41 al qolam ayat 25 42 surat+al+isro+ayat+26+sd+27 43 Saba 44 Hadits abu daud 45 an nashr ayat 1 46 al maidah ayat 2 47 Al-A'raf ayat 179 48 HADIS TENTANG KEIMANAN SESEORANG 49 ali+imran ayat 31 50 surat al imron ayat 186 51 al+baqarah+ayat+43 52 jihad 53 hewan 54 Surat Ar rum 21 55 Al araf ayat 48 56 Al maidah ayat 1 57 At Taubah ayat 122 58 Penemuan+tentang+kehidupan di bumi pada q.s an nahl 59 musa 60 surat+at tin +ayat+5 61 28. Al+mu’minun+ayat+12 62 ibrahim 42 63 an+nisa+ayat+59 64 al baqarah ayat 143 65 al baqarah ayat 30 66 al hujurat ayat 13 67 al bayyinah ayat 5 68 bersyukur 69 Berbuat baik 70 ali imran 110 71 Al quran 72 Al isra ayat 36 73 yusuf 87 74 jujur 75 ayat+tentang+wadi'ah 76 al baqarah ayat 282 77 An-Nur ayat 33 78 surat al maidah ayat 48 79 al+isnyirah+ayat+5 80 makan 81 annisa ayat 4 82 al-ankabut ayat 45 83 ali imran 159 84 al+baqarah+ayat+1 85 al hujurat ayat 11 86 an naba ayat 9 87 Ali Imran ayat 181 88 yusuf ayat 87 89 Cinta 90 surat as-sadjah ayat 5 91 Sholat 92 Kerusakan 93 Fitnah 94 al araf ayat 179 95 al hujurat ayat 10 96 al maidah ayat 3 97 Rezeki 98 Al-Ikhlas 99 dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kam 100 Hari kiamat

Hasil pencarian tentang al+fath+23

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا


23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Fath: 2)
Al-Fath 25).
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang turunnya al-Qur'ân dan misi Rasulullah saw., penciptaan...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat al-Qur'ân, sama seperti huruf yang...apabila kalian tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal, maka hal itu merupakan bukti bahwa al-Qur'ân
atas kebenaran terhadap orang yang zalim lagi menentang kebenaran.”

-deskripsi"> Fath
di tangan-Ku segala urusan; Aku mengatur malam dan siang.” (Hadits ini disebutkan As Suyuthi dalam Al...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...Adapun sanad, maka para perawinya perawi hadits shahih, Al Haafizh menyebutkannya dalam Al Fath-h juz
Al-Fath 11) Permohonan ampun Nabi Ibrahim buat bapaknya ini sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim, bahwa bapaknya...itu adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau...Kalimat ini termasuk doa yang selalu diucapkan oleh Al-Khalil atau Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
Al-Jatsiyah, 23) yakni selain Allah (sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.")
Surat Al A'raaf: 23)

-deskripsi"> Tobat dari-Nya ada dua; diberi-Nya taufiq (dorongan
[[23 ~ AL-MU'MINUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 118 ayat ~ Surat al-Mu'minûn ini...Masing-masing dinamakan Thâlib al-Hudâ (pencari kebanaran) dan Shâhib al-Dlalâl (orang yang sesat).
Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan pernyataan dari al-Qur'ân...mengenai prinsip individualitas hukuman seperti yang terdapat pula pada ayat 23 surat Yûsuf.
Al Hajj: 17) Keputusan Allah terhadap mereka yang berselisih itu telah diberitahukan pula kepada kita...oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam lanjutan ayat di surah Al Hajj: 19-23.
hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah...ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
class="tafsir-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr bin Al...Hakam dan Muhammad bin ‘Uqail bin Khuwailid, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al...Para perawinya adalah tsiqah kecuali Ali bin Al Husain bin Waqid, maka padanya terdapat pembicaraan....Hakim di juz 2 hal. 23 juga meriwayatkan dan ia berkata, “Shahih isnadnya.” Dan didiamkan oleh Adz...Qaasyaaniy, yang muridnya berkata, “Ia di sini adalah Al Qaasim bin Al Qaasim As Sayyaariy yang aku
Beliau adalah Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan Beliau selamanya.” Maka turunlah surah Al...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, dan di sana disebutkan, “Maka turunlah Al Qur’an kepada...Dari Fath-h (kemenangan) ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mewujudkan beberapa hal, firman-Nya, “Agar
Lihat juga tentang Ushuluddin lainnya di surat Al An'aam: 151-153 dan Al Israa': 23-39.

Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

sesuatu karena Allah, dan lagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah mengayakan mereka dengan berbagai fath
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
class="tafsir-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat 23
-deskripsi"> Dalam waktu 23 tahun.
kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (lihat Az Zukhruf: 23
Ar Ra’d: 23-24)

class="tafsir-deskripsi"> Hakim di juz 2 hal. 485 berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al...Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Husain, telah menceritakan...Adabul Mufrad hal. 23, dan ada riwayat lagi dari jalan lain di sisi Thayalisi, Abu Ya’la, Ibnu Jarir...€œKemudian tampak bagiku kedha’ifan hadits tersebut (hadits Hakim di atas) karena Abdurrahman bin Al...

-deskripsi"> Yaitu agama Islam dan Al Qur’an.
Beliau juga memiliki Raihanah binti Zaid An Nadhriyyah serta Mariyah Al Qibthiyyah, keduanya termasuk...selain itu (selain sepupu) tidak halal dinikahi seperti yang disebutkan dalam surah An Nisaa’: 22-23...Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, namun dengan syarat budak tersebut termasuk yang halal bagi pemiliknya