Paling Sering Dicari

1 surat yusuf ayat 6 2 Puasa 3 Al maidah ayat 3 4 al isra ayat 23 5 Al Baqarah ayat 2 6 al maidah ayat 2 7 Al baqarah ayat 185 8 Ali imran 159 9 Luqman 14 10 al maidah ayat 32 11 an nisa ayat 1 12 An nisa ayat 11 13 luqman ayat 14 14 Al Baqarah ayat 183 15 al maidah ayat 8 16 ali imran 17 Yunus 40 18 al hujurat ayat 13 19 al baqarah ayat 32 20 al baqarah ayat 33 21 Al Baqarah ayat 186 22 Ali Imran 110 23 Kandungan dari surat al baqaroh ayat233 24 al baqarah ayat 30 25 yunus 41 26 al baqarah ayat 31 27 at taubah ayat 105 28 al isra ayat 24 29 sedekah 30 Ali Imran 104 31 an nur ayat 2 32 Sabar 33 Ar rahman 34 Al hujurat ayat 12 35 al imran 36 al baqarah ayat 261 37 ali imran 133 38 ali imran 134 39 ali imran 97 40 zakat 41 An nisa ayat 7 42 AL ISRA AYAT 32 43 Riba 44 Al hasyr ayat 7 45 ramadhan 46 Ali imran ayat 104 47 Ibrahim 7 48 At taubah ayat 122 49 at tahrim ayat 6 50 al baqarah ayat 282 51 al maidah ayat 1 52 ayat kursi 53 Al Mujadalah ayat 11 54 Cinta 55 al maidah ayat 6 56 Al maidah ayat 38 57 luqman ayat 17 58 AL MAIDAH AYAT 90 59 luqman ayat 18 60 An nisa ayat 12 61 Luqman 12 62 Al bayyinah ayat 5 63 Al baqarah ayat 278 64 al baqarah ayat 285 65 yusuf ayat 87 66 Bekerja 67 Al maidah ayat 88 68 An Nisa ayat 146 69 an nur ayat 31 70 luqman 71 Sholat 72 al anfal ayat 2 73 An Nisa ayat 36 74 Al Baqarah ayat 184 75 Al maidah ayat 48 76 Al isra ayat 17 77 Yunus ayat 40 78 al ikhlas 79 Al hujurat ayat 11 80 al baqarah ayat 280 81 Al anbiya ayat 30 82 Al jumuah ayat 9 83 halaman annisa 84 Al mujadilah ayat 11 85 ilmu 86 al maidah ayat 5 87 An Nisa ayat 29 88 ali imran 7 89 al maidah ayat 91 90 Al baqarah ayat 286 91 Ibrahim 24 92 An Nisa Ayat 59 93 Surga 94 Surat Al baqoroh tentang empati berbagai serta artinya 95 Al Baqarah ayat 7 96 surat al-hijr 97 al baqarah ayat 34 98 sombong 99 surat maryam 100 at taubah ayat 119

Hasil pencarian tentang al furqan ayat 2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا


2. yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Sa'id bin Jubair] atau ia mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Al...Al furqan ini turun: (Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh...-Al Furqan: 68-, orang-orang musyrik Makkah berkata, "Kami telah membunuh jiwa yang telah diharamkan...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Al Furqan: 53- yakni orang-orang musyrik.
Manshur] telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Jubair] -atau dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Al...ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam QS al Isra` ayat 33; ("Dan janganlah kalian...Furqan, orang-orang musyrik penduduk Makkah berkata; "Sungguh kita telah membunuh jiwa yang diharamkan...(QS al Furqan ayat 70)....Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka.
-An Nisa: 93-, diturunkan setelah ayat Allah yang ada dalam surat Al Furqan: (Dan orang-orang yang tidak...-Al Furqan: 68- jaraknya adalah enam bulam."
menceritakan kepada kami [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepadaku [Al...Dan saya membacakan kepadanya ayat yang ada dalam surat Al Furqan: Dan orang-orang yang tidak menyembah...Dia berkata; "Ini adalah ayat Makkiyah dan dihapus oleh ayat Madaniyah.
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...(Al Furqan: 68)....Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang
melewati Hisyam bin Hakim bin Hizam, ketika itu ia tengah membaca surat Al Furqan, dan aku sempat mendengar...Furqan dengan beberapa bacaan yang tidak anda bacakan padaku, sementara anda telah membacakan surat...Al Furqan padaku."...Furqan) diturunkan."...Furqan) diturunkan."
(Al Furqan: 68)....Ibnu Abbas berkata; 'Ayat ini turun pada masa Jahiliyah.'

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Khaththab] berkata; Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surat Al Furqan, tidak seperti...Ujarku, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surat Al Furqan tidak seperti yang Anda bacakan...Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, ayat itu memang diturunkan seperti itu....Sesungguhnya Al Qur`an itu diturunkan dengan tujuh huruf (tujuh dialek bahasa)....Khaththab] berkata; Saya mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat Al Furqan pada masa Rasulullah shallallahu
lebih agung namanya dan lebih berkah, serta lebih agung petunjuk dan penjelasannya, yaitu Taurat dan Al...Allah memberitahukan, bahwa Dia telah memberikan kepada Musa pada asalnya, dan Harun mengikuti, yaitu al...Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan…dst.”

Furqan artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan antara yang...Pada ayat selanjutnya diterangkan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa.

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.. hingga ayat...(Al Furqan: 68-70). maka aku pun menanyakannya, Ia menjawab: 'Tatkala ayat ini turun, penduduk Makkah...Hingga akhir ayat.
berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan...(Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah) misalnya pada Alquran dan lainnya (bagi
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Allah menurunkan ayat yang membenarkan masalah ini: 'Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada tuhan...selain karena alasan yang benar, tidak berzina, dan barangsiapa melakukannya ia akan memperoleh dosa' (Al...Furqan 68).
-deskripsi"> Furqan artinya kemampuan membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil...Furqan dapat juga diartikan dengan pertolongan.
bin Ibrahim] semuanya dari [Jarir], [Utsman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [al-A'masy...Sebagai pembuktian kebenarannya Allah lalu menurunkan ayat: '(Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu...A; Furqan: 68).
Umar bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [Bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al...(Al Furqan: 77)."
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah, keesaan-Nya dan banyaknya...

-deskripsi"> Al Qur’an disebut Al Furqan, karena ia membedakan antara yang hak
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Lantas Allah menurunkan ayat yang membenarkannya: '(Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain disamping...Al Furqan: 68-69).
kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Urwah bin Zubair] dari hadits [Al...Miswar bin Makhzamah] dan [Abdurrahman bin Abd Al Qari`] bahwa keduanya mendengar [Umar bin Al Khaththab...Furqan, maka aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama....Furqan dengan cara baca yang belum pernah Anda ajarkan padakku....Dan sungguh, Anda telah membacakan surat Al Furqan padaku."
kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah bin Az Zubair] dari [Abdurrahman bin Abdu Al...Aku mendengar [Umar bin Khatthab] berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al...Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan yang biasanya aku baca, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi...Aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak sebagaimana
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Surat ini dimulai dengan menerangkan kedudukan al-Qur'ân, luasnya kerajaan Yang telah menurunkannya,...Selain itu, mereka pun membantah al-Qur'ân karena diturunkan secara berangsur-angsur....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
mengabarkan kepada kami bahwa amalan-amalan jelek yang telah kami perbuat dapat terhapus, maka turunlah ayat...Al Furqan: 68)....Lalu turunlah ayat: '(Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Ibnu Mas'ud; Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan orang-orang yang tidak...jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina…, " (Al...Furqan: 68).
Telah menceritakan kepada Kami [Al Qa'nabi] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah bin Az Zubair...] dari [Abdurrahman bin Abdul Qari], ia berkata; saya mendengar [Umar bin Al Khathab] berkata; aku mendengar...Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al Furqan tidak seperti yang aku baca, dan Rasulullah telah...Aku katakan; wahai Rasul, sesungguhnya aku telah mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak seperti...Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dengan tujuh gaya bahasa, maka bacalah
” Maka di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia tidak peduli dengan selain...Selesai tafsir surah Al Furqan dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, dan segala puji bagi Allah di
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian agama kalian, dan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."...Lantas Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan....Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari jumat."
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."