Paling Sering Dicari

1 Surat al An am ayat 31 2 al imran 31 3 ar rahman ayat 20 4 al baqarah ayat 198 5 Yasin ayat 36 6 HR al-Bukhori dan Muslim etika bisnis tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain membeli dengan harga tersebut 7 yasin ayat 39 8 ali imran 9 Al qamar ayat 49 10 pemimpin 11 ali imran 159 12 an nahl ayat 69 13 aku melewati sekelompok orang yang mampir 14 Sombong 15 Demi Tin dan Zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota (Makkah) yang aman ini. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman 16 Al baqarah ayat 267 17 puasa 18 al maidah ayat 87 19 Ali imran 191 20 Al baqarah ayat 285 21 Ali imran 110 22 yusuf 87 23 PENDUSTA 24 AL BAQARAH AYAT 2 25 Ali Imran 139 26 At taubah ayat 125 27 ibrahim 28 hasad dengki 29 yasin ayat 40 30 al ankabut ayat 3 31 al baqarah ayat 199 32 haji 33 surat al mumtahanah ayat 8 hibingannya dengan pendisikan 34 sedekah 35 Niat 36 Yasin ayat 37 37 Al baqarah ayat 197 38 Yasin ayat 38 39 menuntut ilmu 40 al baqarah ayat 29 41 surat al luqman ayat 14 42 An nisa ayat 14 43 Mimpi 44 Hati 45 al baqarah ayat 286 46 Al maidah ayat 2 47 al baqarah ayat 228 48 kencing unta 49 Ayat kursi 50 Surat al-ahzab ayat 72 51 Ali imran ayat 6 52 q.s al hasyr ayat 7 53 al maidah ayat 3 54 shaad ayat 42 55 an nahl ayat 68 56 maryam 23 57 Yasin ayat 58 Annisa ayat 9 59 Al Kahfi ayat 110 60 Yasin ayat 83 61 al isra ayat 44 62 Rasulullah pernah membeli kurma dari Bani Nadhir dan menyimpannya untuk perbekalan setahun buat keluarga.” 63 bekerja 64 keuntungan 65 minyak bumi 66 Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. 67 al baqarah ayat 287 68 Zikir membawa keuntungan 69 an nisa ayat 29 70 sampah 71 al fatihah ayat 4 72 ASBABUN NUZU ANNISA AYAT 105 73 ar rum ayat 21 74 ALI IMRAN AYAT 104 75 Ali Imran ayat 97 76 ali imran 117 77 Surat Al Ma idah ayat 97 78 at taubah ayat 60 79 riba 80 bertasbih 81 Ar rahman 60 82 surat al-baqarah ayat 40 83 al baqarah ayat 257 84 al mukmin 78 85 hadis tentang ilmu 86 hak dan batil 87 al baqarah ayat 61 88 At taubah ayat 103 89 Al Anfal ayat 17 90 mengamalkan quran 91 Al-Baqarah Ayat 177 92 Al Furqon ayat 30 93 al maidah ayat 90 94 Ali imran 190 95 al baqarah ayat 219 96 hadis tentang solat jumad 97 Luqman ayat 13 98 ali imran 104 99 hadis tentang umar bin khattab datang larut malam 100 Al-Maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang al furqan ayat 2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا


2. yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Sa'id bin Jubair] atau ia mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Al...Al furqan ini turun: (Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh...-Al Furqan: 68-, orang-orang musyrik Makkah berkata, "Kami telah membunuh jiwa yang telah diharamkan...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Al Furqan: 53- yakni orang-orang musyrik.
Manshur] telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Jubair] -atau dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Al...ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam QS al Isra` ayat 33; ("Dan janganlah kalian...Furqan, orang-orang musyrik penduduk Makkah berkata; "Sungguh kita telah membunuh jiwa yang diharamkan...(QS al Furqan ayat 70)....Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka.
-An Nisa: 93-, diturunkan setelah ayat Allah yang ada dalam surat Al Furqan: (Dan orang-orang yang tidak...-Al Furqan: 68- jaraknya adalah enam bulam."
menceritakan kepada kami [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepadaku [Al...Dan saya membacakan kepadanya ayat yang ada dalam surat Al Furqan: Dan orang-orang yang tidak menyembah...Dia berkata; "Ini adalah ayat Makkiyah dan dihapus oleh ayat Madaniyah.
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...(Al Furqan: 68)....Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang
melewati Hisyam bin Hakim bin Hizam, ketika itu ia tengah membaca surat Al Furqan, dan aku sempat mendengar...Furqan dengan beberapa bacaan yang tidak anda bacakan padaku, sementara anda telah membacakan surat...Al Furqan padaku."...Furqan) diturunkan."...Furqan) diturunkan."
(Al Furqan: 68)....Ibnu Abbas berkata; 'Ayat ini turun pada masa Jahiliyah.'

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Khaththab] berkata; Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surat Al Furqan, tidak seperti...Ujarku, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surat Al Furqan tidak seperti yang Anda bacakan...Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, ayat itu memang diturunkan seperti itu....Sesungguhnya Al Qur`an itu diturunkan dengan tujuh huruf (tujuh dialek bahasa)....Khaththab] berkata; Saya mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat Al Furqan pada masa Rasulullah shallallahu
lebih agung namanya dan lebih berkah, serta lebih agung petunjuk dan penjelasannya, yaitu Taurat dan Al...Allah memberitahukan, bahwa Dia telah memberikan kepada Musa pada asalnya, dan Harun mengikuti, yaitu al...Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan…dst.”

Furqan artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan antara yang...Pada ayat selanjutnya diterangkan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa.

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.. hingga ayat...(Al Furqan: 68-70). maka aku pun menanyakannya, Ia menjawab: 'Tatkala ayat ini turun, penduduk Makkah...Hingga akhir ayat.
berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan...(Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah) misalnya pada Alquran dan lainnya (bagi
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Allah menurunkan ayat yang membenarkan masalah ini: 'Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada tuhan...selain karena alasan yang benar, tidak berzina, dan barangsiapa melakukannya ia akan memperoleh dosa' (Al...Furqan 68).
-deskripsi"> Furqan artinya kemampuan membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil...Furqan dapat juga diartikan dengan pertolongan.
bin Ibrahim] semuanya dari [Jarir], [Utsman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [al-A'masy...Sebagai pembuktian kebenarannya Allah lalu menurunkan ayat: '(Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu...A; Furqan: 68).
Umar bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [Bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al...(Al Furqan: 77)."
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah, keesaan-Nya dan banyaknya...

-deskripsi"> Al Qur’an disebut Al Furqan, karena ia membedakan antara yang hak
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Lantas Allah menurunkan ayat yang membenarkannya: '(Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain disamping...Al Furqan: 68-69).
kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Urwah bin Zubair] dari hadits [Al...Miswar bin Makhzamah] dan [Abdurrahman bin Abd Al Qari`] bahwa keduanya mendengar [Umar bin Al Khaththab...Furqan, maka aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama....Furqan dengan cara baca yang belum pernah Anda ajarkan padakku....Dan sungguh, Anda telah membacakan surat Al Furqan padaku."
kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah bin Az Zubair] dari [Abdurrahman bin Abdu Al...Aku mendengar [Umar bin Khatthab] berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al...Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan yang biasanya aku baca, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi...Aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak sebagaimana
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Surat ini dimulai dengan menerangkan kedudukan al-Qur'ân, luasnya kerajaan Yang telah menurunkannya,...Selain itu, mereka pun membantah al-Qur'ân karena diturunkan secara berangsur-angsur....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
mengabarkan kepada kami bahwa amalan-amalan jelek yang telah kami perbuat dapat terhapus, maka turunlah ayat...Al Furqan: 68)....Lalu turunlah ayat: '(Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Ibnu Mas'ud; Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan orang-orang yang tidak...jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina…, " (Al...Furqan: 68).
Telah menceritakan kepada Kami [Al Qa'nabi] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah bin Az Zubair...] dari [Abdurrahman bin Abdul Qari], ia berkata; saya mendengar [Umar bin Al Khathab] berkata; aku mendengar...Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al Furqan tidak seperti yang aku baca, dan Rasulullah telah...Aku katakan; wahai Rasul, sesungguhnya aku telah mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak seperti...Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dengan tujuh gaya bahasa, maka bacalah
” Maka di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia tidak peduli dengan selain...Selesai tafsir surah Al Furqan dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, dan segala puji bagi Allah di
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian agama kalian, dan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."...Lantas Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan....Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari jumat."
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."