Paling Sering Dicari

1 Tafsir Quraish Shihab dan halalnya mengenai QS.an Nisa ayat 136 2 ILMU 3 al ikhlas 4 muslim 151 5 niat 6 ali imran ayat 159 7 Maryam 8 akhlak 9 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 10 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 11 Injil 12 surat hud 13 sedekah 14 Ishaq 15 Aisha menyusukan salim 16 Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. 17 Ali imran 152 18 Surat+Ghafir+ayat+64 19 dalil+kitab+injil 20 hadits tentang shalat tahajjud 21 Surat at tin 22 (فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَذۡرَؤُكُمۡ فِیهِۚ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ) [Surat Asy-Syura 11] 23 ali imran 133 24 Asmaul husna 25 Nuh+ayat+12 26 iman 27 Zabur 28 ali+imran+ayat+159 29 Bekerja 30 Keuntungan 31 rumah 32 ali imran 190 33 kurban 34 Tajwid+surat+al+anbiya 35 Minyak bumi 36 Masa remaja 37 Hadits yang berkaitan dengan Q.s Ali Imran ayat 159 38 pembunuhan 39 al maidah ayat 3 40 yunus ayat 41 41 Al-Maidah ayat 6 42 Ulil amri 43 Surat+an+nisa+ayat+78+-+79 44 tujuh perkara membinasakan 45 hutang 46 al+isra+ayat+23 47 turunnya zabur untuk nabi daud 48 rasul rasul 49 ibrahim 50 at taubah ayat 105 51 turunnya injil untuk nabi isa 52 Imam mahdi 53 al hujurat ayat 10 54 Al furqan ayat 20 55 gunung qaf 56 an nisa ayat 9 57 tafsir al maraghi surat al anfal ayat 72 58 Ali imran 104 59 Nuh+ayat+11 60 kayu india 61 Hari kiamat 62 Cerita hikmah 63 fussilat ayat 9 64 hadist tentang hari akhir 65 tentang tawassul 66 ali imran 64 67 Surat Ali Imran ayat 146 68 thaha ayat 44 69 Al-imran 70 an nahl ayat 125 71 Surat al baqarah ayat 249 72 Puasa tarwiah 73 an-nisa ayat 59 74 Az zumar ayat 53 75 an nisa ayat 59 76 suarh alzalzalah ayat 8 77 al mulk ayat 2 78 al maidah ayat 32 79 ZINA 80 makanan halal 81 Tajwid+surat+al+anbiya ayat 105 82 al+baqarah+ayat+231 83 ali imran 159 84 Tuliskan tafsir Quraish Shihab dan Jalalalyn mengenai Q.S An Nisa ayat 136! 85 Minyak 86 tafsir surat alkahfi ayat 19 tentang utusan 87 Hadist nabi tentang tumbuhan 88 an-nisa ayat 9 89 al anfal ayat 33 90 Nikah 91 Hamparan 92 lalat 93 al ahzab ayat 21 94 Al Kahfi ayat 89 95 al hasyr ayat 7 96 Uban 97 at taubah ayat 6 98 Yunus+63 99 Al 'Araf ayat 204 100 Hadis nabi surah Al an am

Hasil pencarian tentang al-alaq+ayat+3

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ


3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran