Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 6 yahudi 7 surat an najm ayat 39-42 8 ar rum ayat 21 9 Surah Al-hajj ayat 5 10 an nisa ayat 58 11 Al-hijr ayat 9 12 Tauhid uluhiyyah 13 Al baqarah ayat 2 14 Israil 15 al-mujadilah ayat 11 16 jual beli 17 benih 18 Surat An-Nisa ayat 59 19 al ahzab ayat 21 20 almu'minun+ayat+13 21 Al-Hasyr ayat 18 22 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 23 zakat 24 an nisa ayat 29 25 luqman 34 26 Al Hujurat ayat 13 27 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 28 al furqan ayat 63 29 Jihad 30 ali imran 145 31 Ayat terkait jarimah hudud 32 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 33 Yusuf 108 34 al isra ayat 88 35 QURAN SURAH al hajj 77 36 hujan 37 an nahl ayat 11 38 al araf ayat 7 39 Annas+ayat+5 40 at taubah ayat 103 41 An Nisa ayat 176 42 Surat An Nisa ayat 36 43 Kerusakan 44 Tafsir al-hijr ayat 22 45 asy syuara ayat 214 46 hadits tentang aurat 47 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 48 ad dzariat ayat 19 49 alquarn kitab yang jelas dan detail 50 Hadits Abu Daud Nomor 4256 51 Perempuan 52 surat al a'raf ayat 172 53 an nahl ayat 90 54 surah+arrad+ayat+4 55 al maidah ayat 8 56 al+ikhlas 57 al 'ala ayat 1 58 yusuf 111 59 al hujurat ayat 49 60 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 61 yunus 62 hadits majah no 2616 tentang diyat 63 luqman 64 Qs.al jin ayat 16 65 ali imran ayat 190 66 Yusuf 67 surat al anfal ayat 10 68 luqman+ayat+13 69 Matahari terbenam 70 Surat Al-Baqarah Ayat 275 71 al+qariah+ayat+2 72 pendidikan 73 AL+KAHFI AYAT 110 74 al baqarah ayat 143 75 Tauhid asma WA sifat 76 Huud 50-52 77 Luqman 14 78 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 79 al hijr 39 80 ali imran 81 Thaha ayat 14 82 ali imran 104 83 AL FATIR AYAT 5 84 Al+Imran+169 85 Hadist ibnu majah 86 Hukum+acara 87 Ali imran ayat 18 88 al baqarah ayat 256 89 yunus 94 90 Al Baqarah ayat 164 91 ibrahim 24 92 ali imran 102 93 sholat 94 Al ikhlas 95 az zariyat ayat 56 96 Negara yang tidak pernah malam 97 surah albaqarah ayat 256 98 al imran 99 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 100 an nisa ayat 9

Hasil pencarian tentang al-baqarah+ayat+188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ


188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba..., merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya, lihat pula tafsir surat Al Baqarah: 188.
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang