Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ali Imran ayat 159 3 Ibrahim 42 4 jihad 5 An nisa ayat 58 6 ilmu 7 ali imran 8 ali imran 67 9 iman 10 zina 11 nikah 12 al hujurat ayat 13 13 al baqarah ayat 111 14 al baqarah ayat 151 15 Akhlak 16 al maidah ayat 2 17 riba 18 al maidah ayat 1 19 At taubah ayat 36 20 zakat 21 Al maidah ayat 8 22 Ali+imran+97 23 Sedekah 24 QS. Ali Imran (3): 67 25 Perang 26 aurat 27 waktu 28 benda kecil 29 ali imran ayat 67 30 Pasar modal 31 Ali+Imran+190 32 luqman 34 33 al ahzab ayat 21 34 ali imran 191 35 gunung 36 puasa 37 yusuf 108 38 Kandungan 39 al ikhlas 40 Ali Imran 197 41 penyakit 42 Al-A’raf+ayat+129 43 ali imran 97 44 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 45 AN-NUR ayat 37 46 jual beli dan riba 47 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 48 Luqman 11 49 q.s An- nisaa ayat 59 50 yusuf 51 kejadian manusia 52 anggota badan tanggu 53 Rukun Maqam 54 Hutang 55 al hijr 41 56 Utang 57 ibrahim ayat 7 58 Katakanlah 59 An Nisa ayat 125 60 khalifah 61 Al bayyinah ayat 5 62 kurma 63 shalat 64 Al imran 65 An-Nisa+ayat+8+ 66 Lingkungan pendidikan Islam 67 Makhluk kecil 68 Al MUJADALAH AYAT 11 69 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 70 Jual beli 71 sholat 72 matahari 73 luqman 74 al baqarah ayat 83 75 Kafir 76 Menuntut ilmu 77 ali imran 190-191 78 al humazah ayat 1 79 Dosa syirik 80 Musnad Ahmad 5364 81 belalang 82 surat yasin 83 jujur 84 Maryam 85 an-nahl ayat 125 86 al+isra+ayat+23 87 Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia 88 an nahl ayat 13 89 HR.muslim 391 90 Ahmad 91 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 92 Al jaatsiyah ayat 13 93 kutu 94 Saba 13 95 al+imran+193 96 ayat 12 al baqarah 97 al+quraisy+ayat+2 98 Al Qhasas ayat 77 99 an-nahl ayat 90 100 Al imran 190

Hasil pencarian tentang ali+imran+92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ


92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta