Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 7 Syirik 8 maryam 9 ar-rum ayat 21 10 surat ali' imran ayat 185 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 Adam 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 matahari 15 Ikhlas 16 dosa 17 cinta 18 al mujadalah ayat 11 19 Nikah 20 Zina 21 AN NAML AYAT 88 22 ayat kursi 23 Hadits Muslim Nomor 3035 24 al imran 200 25 Saba 13 26 al infitar ayat 6 7 27 surat al imran ayat 185 28 iman 29 Gunung 30 Ar Rahman 31 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 32 sabar 33 AL Baqarah ayat 286 34 al ahzab ayat 21 35 ibrahim ayat 7 36 Nabi Ismail 37 al-mukminun+ayat+34 38 Aliimram+ayat+105 39 al isra ayat 7 40 al+anam+ayat+14 41 arah 42 al anam ayat 83 43 Shalat 44 an nur ayat 35 45 atap terpelihara 46 durhaka 47 al+anam+ayat+15 48 Yusuf 84 49 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 50 Metode pendidikan 51 surah al kautsar ayat 1-3 52 tafsir surat al imran ayat 104 53 ar rahman 19 54 Qs. Maryam 33 55 ali imran : 92 56 maryam ayat 30-35 57 al+anam+ayat+16 58 Perubahan zat 59 surah al maidah ayat 96 60 Yusuf ayat 103 61 QS. IBRAHIM AYAT 37 62 ayat+menyembunyikan+ilmu 63 Matahari mengelilingi bumi 64 ali imran 134 65 Ali Imron ayat 133-135 66 al hasyr ayat 7 67 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 68 al-baqarah ayat 168 69 al hijr 22 70 surat Al-ibrahim ayat 10 71 al+qiyamah+ayat+1-2 72 Ditanya 73 berkata benar 74 Ali+Imron+ayat+133-135 75 Nabi Ibrahim 76 Bersyukur 77 AL A'RAF AYAT 52 78 yunus 99 79 pagi 80 Al-A'râf ayat 20 81 ar rum ayat 56 82 ali imran 83 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 84 al+maidah+ayat+ 83 85 Laut 86 Surat Al-Baqarah Ayat 256 87 ayat al-Baqarah 219 88 asy+syuara+ayat+181+182+183 89 annisa ayat 12 90 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 91 al an'am ayat 71 92 Mencela pemberian 93 Surah Taha ayat 5 94 al anfal ayat 53 95 Annisa ayat 29 96 ombak 97 Al Jasiyah ayat 18 98 Surat al mujadalah ayat 11 99 Sediakanlah potongan besi 100 gandum

Hasil pencarian tentang ali+imran+ayat+191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ


191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran