Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 Membunuh cicak pahala 4 Sabar 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 Surat yasin 9 surat thaha ayat 180 10 Hadits Abu Daud Nomor 4432 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 al ikhlas 13 Bumi 14 Aman 15 An-nisa ayat 58 16 surat Al furqan ayat 20 17 Ar-Rahman ayat 19 18 AL HUJURAT AYAT 11 19 Bersyukur 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 saba 15 22 Tafsir kepuasan kerja 23 surat Al furqan ayat 9 24 al hasyr ayat 7 25 ali imran 159 26 al bayyinah ayat 8 27 al fatiha ayat 1 28 Ayat 43 29 akhlak 30 al maidah ayat 3 31 laut 32 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 33 Iman 34 ali imran 64 35 ciri ciri pasngan yang baik 36 awan 37 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 38 Larangan mengikuti tradisi lokal 39 annisa ayat 58 40 al baqarah ayat 219 41 Ali Imran 110 42 Sedekah 43 Surat Al-Insan Ayat 20 44 Hadis Ibnu Majah 1934 45 dunia 46 An Nisa ayat 29 47 Tanda 48 al+mursalat+ayat+33 49 al ghasiyah ayat 17-20 50 Ayat 216 51 Surah an Nisa ayat 3 52 Ibnu majah 127 53 ali+imran+,135 54 surat+Asy+syuara+ayat+157 55 luqman 8 56 Kitab belakang 57 tauhid 58 Palestina 59 hadist kematian 60 Imran 30 61 riba 62 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 63 an nisa ayat 36 64 sebab 65 AR RAHMAN 1 66 ibrahim 44 67 Surat Al-Baqarah Ayat 286 68 pendidikan 69 Ibrahim 40 70 Ayat kisah 71 Al+Ankabut+ayat+64 72 Surat Ibrahim+40+ 73 allah maha tau 74 al hijr ayat 9 75 surat an-nisa ayat 29 76 ibrahim 22 77 nabi yusuf 78 Yunus 79 AL MAIDAH AYAT 2 80 ayat twntang ahklak 81 gunung 82 Rezeki dari allah 83 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 84 Zakat fitrah 85 Ayat Pendidikan 86 allah+maha+tahu 87 al baqarah ayat 124 88 az+zalzalah+ayat+2 89 buah buahan 90 surat al baqarah ayat 11 91 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 92 kalimat allah isa 93 Nabi Yahya 94 annisa ayat 65 95 az zariyat ayat 56 96 surah Ar-Ra’du ayat 11 97 Hadits Ahmad Nomor 20194 98 kafir+dibutakan+allah+qs 99 Al Imran ayat 7 100 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152

Hasil pencarian tentang annur+ayat+4-6

Apakah yang Anda maksud annul ayat 4-6?
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juz 4...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6...telah disebutkan dalam asbabunnuzul(sebab turunnya)nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
melakukan kejahatan karena kurang kesadaran disebabkan karena sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. 4....Karena tidak mengerti bahwa Allah menyaksikan dan melihatnya, 6.
melakukan kejahatan karena kurang kesadaran disebabkan karena sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. 4....Karena tidak mengerti bahwa Allah menyaksikan dan melihatnya, 6....arti "kemudian segera bertobat" yakni segera bertobat setelah melakukan dosa tersebut, sehingga maksud ayat...taufiq lebih dekat kepada yang pertama tadi, oleh karenanya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengakhirinya ayat
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al Haaqqah: 6-...

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan Ramadhan sehingga turun ayat...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Tetapi karena tahun itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri merasa takut, maka dia beserta tentaranya...Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebutkan dalam ayat...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6. 000 derajat....Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
[[109 ~ AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini Allah memerintahkan
[[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
-deskripsi"> Diterangkan dalam Tafsir Al Jalaalain, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan...Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini adalah masa 4 bulan yang diberi...yang mengadakan perjanjian tidak diperangi), Yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat...Berdasarkan ayat ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, ia harus
-deskripsi"> Ayat ini dinamakan ayat hijab, di mana Allah memerintahkan Nabi-Nya menyuruh...At Tahrim: 6)

-deskripsi"> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat...Dengan demikian, maksud ayat ini adalah hendaknya mereka tutup dengan jilbab mereka kepala, muka dan
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, sebagaimana dijelaskan ayat ini, diciptakan dari
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan ayat…dst.)” Dan inilah yang benar, karena ayat...€œAku katakan, bahwa lafaz, “Talaa” yang disebutkan dalam kitab shahih tidaklah menafikan bahwa ayat...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
-deskripsi"> Ayat ini merupakan kaidah umum dalam berbicara tentang segala sesuatu, memberitakan...

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap salah seorang di antara orang-orang...halal bagi suaminya dengan membayar kaffarat (denda) sebagaimana disebutkan dalam surah Al Mujadilah ayat...1-4....ini, “Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.” Adapun menurut Ibnu Katsir, maksud ayat
) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4,...Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi.
bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam. (1) (1) Dua ayat...Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam. (1) (1) Dua ayat...Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan