Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 hujan 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 al-maidah ayat 3 14 an-nur+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 huud+40 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 al-insyirah ayat 5 19 al-baqarah ayat 168 20 Ibrahim ayat 7 21 hewan 22 dunia 23 Urusan 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 al ahzab ayat 70 27 al-maidah ayat 48 28 al baqarah ayat 124 29 Surat al maidah ayat 48 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 An nahl ayat 120 32 orang tua 33 ibrahim 32 34 QS.Al imran ayat 79 35 ali imran ayat 185 36 al bayyinah ayat 8 37 Al+Anbiyâ+ayat+73 38 surat al baqarah ayat 11 39 ikhlas 40 Al+hijr+ayat+48 41 ali imran ayat 26 42 Bersyukur 43 Surga 44 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 45 surat Al furqan ayat 20 46 lukman+ayat+15 47 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 48 ar rum ayat 21 49 menghindari perkelahian 50 Memohon ampun 51 surat Al furqan ayat 9 52 kemuliaan 53 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 54 petunjuk 55 al baqarah ayat 261 56 mengharapkan pertemuan 57 AL+AHZAB+AYAT+70 58 Anjing 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 an nisa ayat 59 61 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 62 ar rad ayat 11 63 Ayat tentang toleransi 64 Surat annisa ayat 56 65 Kitab sunan ibnu majah 66 ali imran 139 67 ummul kitab 68 lisan 69 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 70 laut 71 ali-imran ayat 43 72 muhammad+ayat+23 73 al-baqarah ayat 43 74 olah raga 75 Surat Al ikhlas 76 Keras hati 77 al anbiya ayat 73 78 Tafsir surat alkafirun 79 Ibrahim ayat 3 80 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 81 bohong 82 SURAT AL KAHFI AYAT 19 83 surat an nisa azat 124 84 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 85 Muslim 86 terjemahan surat al mulk 87 al-an’am ayat 121 88 Surat+Al-Baqarah 89 contoh waqaf la waqafu fih 90 Niat 91 al furqan ayat 67 92 Surat Al-Baqarah ayat 10 93 surah yunus ayat 57 94 al-baqarah+ayat+66 95 SURAT 2 AYAT 168 96 ali imran 190-191 97 bermain 98 an nisa ayat 1 99 an nisa ayat 58 100 al-baqarah ayat 245

Hasil pencarian tentang ar+rad+ayat+12

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ


12. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat 12
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian nikmat tersebut akan disebutkan dalam surat ini (lihat ayat...49 dan ayat-ayat setelahnya)....tafsir-deskripsi"> Janji Allah kepada mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al Maa'idah: 12
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai

-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat...12.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
Oleh karena itulah, Dia tutup ayat ini dengan dua nama-Nya yang mulia; Al ‘Aziz dan Ar Rahiim.
Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad...keadaan di masa lalu, maksudnya angin itu menggerakkannya (lalu Kami halau awan itu) di dalam ungkapan ayat
Inilah arti Ar Rusyd.

-deskripsi"> Setelah ini....Hal itu, karena Al Qur’an adalah ayat yang agung, hujjah yang qath’i bagi orang yang mengambil sinar
Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk berbuat ikhlas, baik dalam ibadah kurban maupun dalam ibadah lainnya...

-deskripsi"> Seperti menunjukkan kepada kita syi’ar-syi’ar agama-Nya dan manasik
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Alllah "Ar Rahmaanu 'alal 'arsyis
Bisa juga maksud “salam” di ayat ini adalah selamatnya ucapan dari setiap cacat, seperti ucapan dzikrullah...ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

Dalam ayat lain, Allah berfirman, “Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di...Saba’: 12) Maksudnya adalah apabila Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka
-deskripsi"> Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah...al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.