Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 zakat 10 surah al a'raf ayat 79 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 an nisa ayat 58 13 Bumi bulat 14 lokasi yang memudahkan 15 Berfikir+positif 16 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 17 at taubah ayat 105 18 al+ikhlas 19 at taubah ayat 60 20 Jibril 21 al+lail+ayat+1-2 22 saba 16 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 Al maidah ayat 48 25 sombong 26 Rezeki 27 Hikmah 28 Pengertian dalil kitab 29 yusuf ayat 111 30 Injil 31 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 32 AS+SAJADAH+AYAT+6 33 Lalai 34 dalil+kitab+injil 35 Melindungi 36 al+hijr+22 37 Samiri 38 Ayat ayat larangan zina 39 Ali Imran 159 40 Menyelam 41 anjing 42 at tahrim ayat 6 43 Sakit 44 Hadis kitab zabur 45 surat+thaha+ayat+125 46 al maidah ayat 2 47 Al Baqarah ayat 2 48 surat+thaha+ayat+126 49 al-A’raf+ayat+204 50 hr+muslim+288 51 hadits kitab taurat 52 an nisa ayat 1 53 dalil+kitab+Zabur 54 yusuf 69 55 Jihad 56 Hadist kitab Zabur 57 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 58 al baqarah ayat 188 59 Zina 60 al hujurat ayat 13 61 amal 62 MEMANCARKAN SPERMA 63 hujan 64 almaidah ayat 48 65 Fitrah 66 ali imran 130 67 surat+an-nahl+ayat+90 68 Seribu malaikat 69 yusuf ayat 3 70 As al jinn 6 71 al jumuah ayat 9 72 Berlomba lomba mengumpulkan harta 73 Ali+Imran+Ayat+190 latin 74 Angin 75 kebersihan mulut 76 dalil kitab Taurat 77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 78 Hadits Abu Daud Nomor 2936 79 ali imran 31 80 ad dariyah ayat 58 81 aku uji dengan ketakutan 82 Lembah 83 ali imran 42 84 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 85 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 86 saba 13 87 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 88 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 89 anisa ayat 20 90 surah al-a'raf ayat 29 91 rasul nabi hamba allah manusia 92 muhammad ayat 7 93 yunus 74 94 an nahl ayat 125 95 Laba-laba 96 Tuhan 97 Surah As-Syam Ayat 7 98 anisa+ayat+20 99 surat al-muthaffifin ayat 6 100 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191

Hasil pencarian tentang ar+rahman+

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu