Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 ali imran 7 Jihad 8 Etika murid kepada guru 9 At taubah ayat 36 10 kejadian manusia 11 al maidah ayat 2 12 iblis 13 Shalat 14 nikah 15 jual beli 16 Waktu 17 Zakat 18 al hujurat ayat 13 19 Al baqarah ayat 2 20 akal 21 jujur 22 Sabar 23 ali imran 104 24 al imran 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 akhlak 27 sholat 28 Ali Imran ayat 159 29 an nahl ayat 125 30 Iman 31 Riba 32 al ahzab ayat 21 33 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 34 Ibrahim 42 35 AL ISRA AYAT 23 36 Menuntut ilmu 37 Ibrahim 7 38 ali Imran 64 39 al maidah ayat 3 40 Pasar modal 41 luqman 42 luqman 13 43 Masjid 44 an nisa ayat 29 45 taubat 46 ali imran 97 47 Puasa 48 an-nisa ayat 19 49 an-Nahl ayat 125 50 luqman 34 51 Al-an'am ayat 165 52 al mujadilah ayat 11 53 surat Yunus ayat 57 54 ikan 55 al ikhlas ayat 1 56 Al-A’raf+ayat+129 57 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 58 nafas 59 al-ikhlas 60 surah hud ayat 61 61 ali+imran+105 62 muslim, bab pakaian (2125) 63 muhammad 10 64 Lingkungan pendidikan Islam 65 Al baqarah ayat 275 66 al- Baqarah ayat 195 67 Tentang bersi 68 saba 19 69 Surah al baqarah ayat 30 70 Memaafkan 71 surat ali imran ayat 159 72 al maidah ayat 1 73 Ziarah kubur 74 yusuf 75 Hud ayat 61 76 Agama 77 al hijr 41 78 Takdir 79 jual beli dan riba 80 maha lembut 81 Pohon 82 al ankabut ayat 45 83 an nisa ayat 58 84 q.s An- nisaa ayat 59 85 Rukun Maqam 86 an nisa ayat 9 87 anggota badan tanggu 88 Ibrahim+ayat+34 89 QS. Ali Imran (3): 67 90 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 91 yunus 10 92 surat quraisy 93 fikiran 94 hadis+ibnu+majah+kitabunnikah 95 Haji 96 hud ayat 13 97 Shalat pagi 98 Al ikhlas 99 surat+al-fajr+8 100 minyak

Hasil pencarian tentang ar+rahman+72

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ


72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
At-Taubah, 72).
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh